chain

Hírek

Új magyar-orosz társadalombiztosítási egyezmény

A magyar-orosz kormányközi gazdasági együttműködési bizottság 11. ülésén a bizottság véglegesítette a két ország között létrejövő szociális biztonsági megállapodás szövegét.

Miért van jelentősége a szociálpolitikai és szociális biztonsági megállapodásoknak?

A szociálpolitikai megállapodások és a szociális biztonsági megállapodások szabályozzák például külföldi munkavégzés esetén a társadalombiztosítási kötelezettségeket és ellátásra való jogosultságot, az igénybevétel szabályait. A régebbi típusú, ún. szociálpolitikai egyezmények 1970 előtt jöttek létre. A magyar-szovjet egyezmény 1963. július 1-jén lépett hatályba és a magyar-jugoszláv egyezmény mellett jelenleg az egyedüli hatályos szociálpolitikai megállapodása Magyarországnak. Az utódállamok alkalmazási gyakorlata között azonban lehet eltérés, illetve több utódállammal is már új szociális biztonsági egyezményt kötött Magyarország. Ezért a magyar-szovjet szociálpolitikai megállapodás az egykori Szovjetunióhoz tartozó országok közül már csak Oroszország és Ukrajna tekintetében alkalmazható. A most véglegesített megállapodás ezt a régi, szociálpolitikai egyezményt váltja fel.

Bár a társadalombiztosítási ellátásokra vonatkozó egyezmények nem egy modell szerint épülnek fel, de általánosságban elmondható, hogy a szociális biztonsági egyezmények a társadalombiztosítási jogviszonyról, nyugdíjról, egészségügyi ellátásokról is szigorú szabályok mentén rendelkeznek. Az egyezmények egyik alapelve, hogy egy személy, egy időben csak egy országban vehet igénybe társadalombiztosítási ellátásokat legyen szó akár anyasági ellátásokról, akár nyugdíjellátásról. A szociális biztonsági egyezmények a határokon átívelő munkavégzés alatti jogosultsági kérdéseket is szabályozzák, legyen szó akár rövidebb, akár hosszabb külföldi tartózkodásról.

A magyar-orosz szociális biztonsági megállapodás rendelkezései egyelőre nem ismertek, azonban egy tervezett külföldi munkavégzés esetén fontos körültekintően tájékozódni a változásokról. A magyar-orosz kormányközi gazdasági együttműködési bizottság jövőre Moszkvában tartja a következő ülését, amelyen várhatóan aláírásra kerül az új megállapodás és az egyezmény a hatályba lépést követően kerül Magyarország és Oroszország kétoldalú kapcsolataiban alkalmazásra.

Hasznosnak találta?