people

Elemzések

MRP  

Munkavállalói Résztulajdonosi Program

A jelenlegi gazdasági és munkaerőpiaci helyzetben különösen fontos, hogy a társaságok olyan ösztönző rendszert alakítsanak ki, amely egyrészről segíti a vállalat üzleti céljainak elérését, másrészről a munkavállalók elégedettségét növelve hozzájárul munkaerő megtartásához és motiválásához - mindezt lehetőleg jelentős többletköltségek nélkül.

A Munkavállalói Résztulajdonosi Program („MRP”) kiváló lehetőség lehet arra, hogy a társaság a munkavállalói és a tulajdonosi érdekek összeegyeztetésével olyan juttatási rendszert hozzon létre és működtessen, amely a vállalat eredményes működése esetén biztosít a munkabéren felül, de annál alacsonyabb adóterhelés mellett jövedelmet a munkavállalóknak vagy azok egy szűkebb körének.

Munkavállalói Résztulajdonosi Program

Mi az MRP?

Olyan speciális juttatási forma, amely:

 • Munkavállalók, vezető tisztségviselők ösztönzésére, tulajdonosi szemléletük erősítésére alkalmas megoldás, akár már öt fő részvételétől
 • Javadalmazási politiká(k)ban rögzített, rugalmasan alakítható résztvevői körrel, elérendő célokkal és korlátozástól mentes juttatási értékkel
 • A társaság által előre meghatározott célok teljesülése esetén biztosít jövedelmet a résztvevőknek, így elősegítve a tulajdonosi és a munkavállalói érdekek találkozását
 • HR szempontok érvényesülését (pl. munkavállalók, kulcs pozícióban lévő személyek megtartását, motiválását) támogathatja
 • Közép – hosszú távú, részvény alapú juttatási forma, melynek adminisztrációjáról egy külön, a társaság által létrehozott szervezet gondoskodik
 • Törvényben rögzített módon, a munkabérnél alacsonyabb közterhek mellett biztosít jövedelmet a résztvevőknek

Gyakorlati megfontolások

A résztvevőkből a program végén részvényesek lesznek?
Csak ha a társaság kifejezetten ezt szeretné. Alapesetben a résztvevők készpénzjuttatásban részesülnek.

Ha a Javadalmazási Politika végén a résztvevőkhöz kerül a részvény, van lehetőség arra, hogy a részvényes harmadik fél felé történő elidegenítési jogát a társaság korlátozza?
Általános szabály szerint lehetőség van arra, hogy a társaság vételi vagy elővásárlási jogot alapítson a részvényekre, így korlátozva, hogy a résztvevő a megszerzett részvényt harmadik félnek eladja.

Bónusz kifizetésére alkalmas?
Ha a bónusz valamilyen módon egyébként a társaság teljesítményhez kötött, akkor elképzelhető, hogy átalakítható MRP-n keresztül adott juttatássá.

Kft. munkavállalója részt vehet-e MRP-ben?
Kft. nem indíthat MRP-t, tekintettel arra, hogy ez egy részvény alapú juttatási forma. Egy Kft. munkavállalója legegyszerűbben akkor vehet részt MRP-ben, ha a Kft. társasági formát vált vagyha a részvénytársaságként működő anyavállalata olyan MRP-t indít, amelyet a Kft-ként működő, többségi befolyása alatt álló leányvállalatára is kiterjeszt.

Szavazhat-e az MRP tag a társaság közgyűlésén?
Nem szavazhat. A részvények az MRP szervezet tulajdonában vannak, ezért a részvényekhez kapcsolódó tulajdonosi jogokat (így a szavazati jogot is) az MRP szervezet gyakorolja – a szavazati jogot az MRP szervezet meghatalmazottja útján. Az MRP tagok / a Javadalmazási Politika résztvevői személyesen nem gyakorolhatják a rájuk tekintettel az MRP szervezet részére átadott értékpapírokhoz kapcsolódó tulajdonosi jogokat, így nem vehetnek részt a társaság közgyűlésén sem részvényesként. Az összeférhetetlenségi szabályok miatt az MRP tag nem képviselheti az MRP-t.

Az MRP tag kaphat osztalékot?
Igen, az MRP szervezet fizethet osztalékot a tagjai részére, ha az alapító okiratban a társaság így rendelkezik.

Az MRP kialakításának és működtetésének folyamata

Megközelítésünk – teljes körű támogatás

A Deloitte a kezdeti gondolattól a mindennapi működésig átfogó támogatást nyújt. Igény esetén csak egyes részfolyamatokba kapcsolódunk be, a leghatékonyabb megoldás érdekében.

Megvalósíthatósági felmérés

 • Törvényi megfelelés vizsgálat
 • Társasági struktúra vizsgálat / átalakítás
 • Meglévő / tervezett javadalmazási rendszer vizsgálata

Design workshop

 • Az optimális struktúra és javadalmazási rendszer sarokköveinek kidolgozása

Javadalmazási Politika

 • Az Alapító céljainak megfelelő Javadalmazási Politika kialakítása

Munkavállalói tájékoztató

 • Interaktív tájékoztatás az MRP működésével kapcsolatban

MRP Szervezet létrehozása

 • Alapszabály kialakítása és testre szabása
 • MRP Szervezet bírósági bejegyzése

MRP működtetés

 • Könyvviteli, bérszámfejtési és jogi támogatás

Podcast: beszélgetés a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról

Hasznosnak találta?