quick-fix

Hírek

Rugalmasabb feltételekkel alkalmazható a vevői készlet egyszerűsítés, felülvizsgálhatók a meglévő ellátói láncok egyszerűsítés szempontjából

A Quick Fixes néven ismert Európai Uniós áfa reform nyomán 2020 január 1-jétől megváltoztak a vevői készlet egyszerűsítés alkalmazhatóságára vonatkozó szabályok. A jogszabálymódosítás megengedőbb feltételekkel teszi lehetővé az egyszerűsítés alkalmazását, a bejelentkezési kötelezettség alóli mentesüléshez azonban továbbra is körültekintően szükséges eljárni a logisztikai tervezés során.

A vevői készletekre vonatkozó szabályozás célja elsősorban a tagállamok közötti kereskedelem adminisztrációs terheinek csökkentése azáltal, hogy - meghatározott feltételek teljesítse esetén - az eladó mentesülhet a saját áru mozgatása nyomán a célországban keletkező áfa regisztrációs kötelezettség alól. Bár a jogintézmény alapvető jellemzői változatlanok maradtak, egyes, a feltételek teljesíthetősége szempontjából kulcsfontosságú kérdésben az Áfa törvény jelenlegi szövegezése rugalmasabb alkalmazásra ad lehetőséget.

Az egyik ilyen változás értelmében jelenleg már nem követelmény, hogy a vevői készlet elhelyezésére szolgáló raktár a vevői készlet útján terméket beszerző fél irányítása alatt álljon. Tapasztalataink szerint az említett feltétel számos esetben akadályozta meg az egyszerűsítés alkalmazását, így várakozásaink szerint a jövőben jelentősebb szerepet kaphat a vevői készletes egyszerűsítés a vállalkozások logisztikai tervezésének folyamatában.

Tervezési szempontból még jelentősebb fejlemény, hogy míg a korábbi szabályozás a Közösségi termékértékesítés és beszerzés teljesítési időpontját a termékek raktárból történő fizikai kitárolásához kötötte, addig az új szabályok sokkal inkább figyelembe veszik a felek közötti – és ennél fogva szabadabban alakítható – szerződéses rendelkezéseket. Így bizonyos korlátok között, de szabadabban határozható meg a teljesítés időpontja, ami főleg cashflow szempontból jelent a korábbinál kedvezőbb környezetet.

Elterjedt gyakorlat, hogy egy másik tagállamban letelepedett gyártó vállalat, a magyarországi partnerei kiszolgálása céljából belföldi raktárkészletet tart fenn, amelyből a partnerek időszakonként lehívják az értékesítésükhöz szükséges mennyiséget, majd átszállítják őket az üzlethelyiségükbe. A megújult szabályok értelmében elképzelhető lehet egy olyan megoldás, ami alapján fizetési kötelezettség a partnernél a beszerzés révén csak közvetlenül azt megelőzően keletkezik, amikor a termékeket a saját vevőinek értékesíti, nem pedig a raktárból történő fizikai elszállítás időpontjában.

A korábbi szabályok viszonylag kevés mozgásteret engedő feltételrendszert fektettek le, amely alapján kifejezetten az egyszerűsítés igénybevételére kialakított konstrukciók esetén volt lehetőség a bejelentkezési kötelezettség alóli mentesülésre. Az új szabályok alapján azonban érdemes a már üzemelő, és az egyszerűsítést nem használó struktúrákat is átnézni, mivel a feltételek rugalmasabbá válása miatt könnyebb a követelményeknek való megfeleltetés.

Minden esetben szükséges azoban az alkalmazott logisztikai megoldás részletes elemzése, a részletszabályoknak való megfelelés szempontjából, vizsgálva például a telephellyel kapcsolatos kérdéseket. A lazább feltételek mellett továbbá mind az eladó, mind pedig a vevő oldalán részletes nyilvántartás-vezetési kötelezettség merül fel a vevői készlet útján értékesítendő termékekkel kapcsolatban.

Hasznosnak találta?