deloitte-private

Sajtóközlemények

Teljes átláthatóság a tényleges tulajdonosok személyében

Május végén az Európai Unió által elfogadott irányelvvel összhangban elfogadásra és kihirdetésre került a tényleges tulajdonosi információk központi nyilvántartását szabályozó törvény. A törvény célja átláthatóvá tenni a gazdasági élet szereplőinek tulajdoni viszonyait, elősegítve ezzel a pénzmosás megelőzését célzó intézkedések hatékonyságát. Komoly szakmai aggályokat vethet azonban fel a szabályozás olyan esetekben, ahol a tulajdonosok legbelsőbb, családi szféráját érintő információk nyilvánosságát jelentheti az új követelményrendszer.

Budapest, 2021. június 30.

A törvény hatálya a Magyarország területén nyilvántartásba vett szervezetekre (gazdasági társaságok, alapítványok stb.), valamint bizalmi vagyonkezelési jogviszonyokra is kiterjed. A tényleges tulajdonosi nyilvántartás felé történő adatszolgáltatás a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatókon (számlavezetőkön) keresztül történik, a számlavezetők informálása azonban ezen szervezetek kötelezettsége és felelőssége. A nyilvántartó szerv szerepét a Nemzeti-Adó és Vámhivatal látja el, a számlavezetőknek havonta szükséges jelenteniük a hónap utolsó napján rendelkezésre álló tényleges tulajdonosra vonatkozó adatokat.

A központi nyilvántartásban elérhetőek lesznek az adatszolgáltató adatai, a tényleges tulajdonos neve, tulajdonosi érdekeltségének jellege és mértéke, valamint a tulajdonos személyes adatai is. Utóbbi azért is lehet különösen veszélyes, mert a teljes lakosság számára nyilvánosan elérhetővé válnak olyan kiemelten szenzitív információk is, mint például a tényleges tulajdonos lakcíme, ennek hiányában pedig a tartózkodási helye. Ez utóbbi az Európai Unió Tanácsában is heves vitákat váltott ki korábban, a személyes adatok nyilvánosság elé kerülésével megnövekedhet ugyanis bizonyos személyiségi jogok megsértésének a lehetősége

– mondta el dr. Kóka Gábor, a Deloitte Private közép-európai vezető partnere.

Az Uniós Irányelvvel összhangban a teljes lakosság számára is elérhetők lesznek a tényleges tulajdonosok személyei, valamint a rájuk vonatkozó információk. A központi nyilvántartásban szereplő adatokhoz harmadik személyek díjfizetés ellenében nyerhetnek bepillantást, míg a hatóságok, bíróságok, valamint az adatszolgáltatók és tényleges tulajdonosaik ingyenesen férhetnek hozzá azokhoz.

Az egyre népszerűbbé váló bizalmi vagyonkezelési konstrukciók esetén főszabály szerint nem lesznek nyilvánosan elérhetők a tényleges tulajdonosra vonatkozó adatok. Ez alól kivételt jelent, ha egy személy igazolni tudja az adatok felhasználásának célját, az adatok megismeréséhez fűződő jogos érdekét. Ilyen indok lehet különösen egy szoros üzleti-, hozzátartozói kapcsolat vagy akár egy vagyonjogi per is. Azonban még egy alaposan alátámasztott indok esetében is miniszteri jóváhagyáshoz köti a jogalkotó az információkhoz való hozzáférést. Ezek alapján érezhetően fokozott védelemben részesülhetnek az ilyen struktúrák az illetéktelen betekintésekkel szemben

– teszi hozzá dr. Bálint Gergely, a Deloitte Private tanácsadója.

Az adatszolgáltatóknak érdemes odafigyelniük, hogy naprakész adatok szerepeljenek a nyilvántartásban, ugyanis egy, az adatok megbízhatóságát jelző, 1-10 közötti skálán mozgó tényleges tulajdonosi index („TT index”) is bevezetésre kerül. Amennyiben a TT index értéke 8 pont alá csökken, úgy a tényleges tulajdonos adatai „bizonytalan”, míg 6 pont alatt „megbízhatatlan” minősítést kapnak az adatok. Utóbbi kategóriába tartozó adatszolgáltatóktól pedig a pénzforgalmi szolgáltatók kötelesek megtagadni a 4.500.000 forintot elérő összegű ügyletek teljesítését.

Hasznosnak találta?