Hírek

Tévhitek az adóhatósági ellenőrzésben bizonyításra felhívó végzéssel kapcsolatban

Könnyen elvághatjuk magunkat a későbbi bizonyítás lehetőségétől

Az adóigazgatási eljárásokban korábban megengedett volt, hogy az adózók a jogorvoslati eljárásban új tényekre, körülményekre hivatkozzanak, valamint új bizonyítékokat terjesszenek elő. Ez az eljárási szabályok 2018-tól élő változásaival kizárhatóvá vált azáltal, ha az adóhatóság még az ellenőrzés során végzésben hívja fel az adózókat teljeskörű bizonyításra, annak terhe mellett, hogy az e ponton adott határidő elteltével további bizonyítékok benyújtása nem lehetséges. A bizonyításra felhívó végzések kiadása – változatos formában, de jellemzően adott ügyletek kapcsán széleskörűen meghatározott tartalommal – mára szinte elkerülhetetlen mozzanatává vált az adóhatósági ellenőrzéseknek.

Az új gyakorlat alapja az a szabály, mely szerint az adózó a jogorvoslati eljárásban nem jogosult olyan új tényre, bizonyítékra hivatkozni, amelyről az elsőfokú döntés meghozatala előtt tudomása volt, azonban az új tényt, bizonyítékot az adóhatóság erre irányuló felhívására nem terjesztette elő.

A tapasztalataink szerint a fenti szabály sok esetben eredményezi azt, hogy az adózók későbbi bizonyítása korlátok közé szorul, amiben közrehat az is, hogy a bizonyításra felhívó végzésben nem kerül pontosan megjelölésre a benyújtandó dokumentumok köre. Ennek elsőszámú buktatója az, hogy nem derül ki az adózók számára pontosan, hogy az adóhatóság mit vár el, így könnyen előfordulhat, hogy az adóhatóság olyan tények és körülmények kapcsán tehet hátrányosabb megállapításokat, amelyek megkérdőjelezhetősége a vizsgált vállalkozás számára eredetileg fel sem merült.

Ellenkező esetben, vagyis, ha minél szélesebb körben igyekszünk megfelelni a felhívásnak, szintén merülhet fel későbbi probléma olyan iratok átadásával, amelyek nem feltétlenül a vizsgált ügyletekhez kapcsolódnak, viszont egy másfajta megállapítást, vagy egy későbbi ellenőrzést alapozhatnak meg.

Tapasztalataink szerint az adózók a bizonyítási felhívás súlyát gyakran nem értékelik megfelelően, és sokszor esnek abba a tévhitbe, hogy ők mindent bizonyítottak. Ezt később követheti az azzal való szembesülés, hogy az adóhatóság mégsem látja megfelelően igazoltnak a vizsgált ügyleteket, ennek orvoslására pedig már a későbbiekben az új szabályok alapján nem, vagy csak igen korlátozott esetben van lehetőség.

A jogorvoslati eljárásban megjelenő bizonyítási korlát tehát komoly terhet ró az adózókra, hiszen az adózóknak már az ellenőrzés megindulásakor fel kell mérniük, hogy pontosan milyen bizonyítékokra akarnak majd a későbbi jogorvoslati eljárásokban támaszkodni. Ugyanakkor ennek meghatározása az ellenőrzési eljárás elején olyan specializált tudást és tapasztalatot igényel, amely a vállalkozásoknál jellemzően nem áll rendelkezésre.

Az adóhatóság a bizonyítási felhívásban rendszerint rövid határidőt biztosít az iratok átadására, ugyanakkor a jogszabály ehhez képest megengedőbb, mert az ellenőrzést lezáró jegyzőkönyv kiadásától számított további 15 vagy 30 napig (a vizsgálat típusa szerint) megengedi a bizonyítékok beadását. Ez további kérdéseket vet fel arra irányulóan, hogy pontosan mikor áll be a további bizonyítékok benyújtására vonatkozó tilalom. Ennek kapcsán bírói gyakorlat még nem áll rendelkezésre, így különösen fontossá válik annak mérlegelése, hogy mit és milyen határidő mellett adunk át az adóellenőröknek.

Mindezek alapján javasoljuk, hogy a meginduló ellenőrzések kapcsán minél hamarabb, de legkésőbb az adóhatóságok által kibocsátott bizonyításra felszólító végzés átvételekor forduljanak adóeljárásokra specializálódott szakértőinkhez, hogy iparág- és ügyletspecifikusan segíthessünk az ügyletek alátámasztásához szükséges, illetve szóba jöhető dokumentumok feltérképezésében. Mindemellett annak felmérésében is állunk rendelkezésre, hogy milyen ténybeli bizonyítékokat szükséges mindenképp az elsőfokú eljárás során az adóhatóság rendelkezésére bocsátani, és mik azok a ténybeli bizonyítéknak nem minősülő jogi érvek, amelyek benyújtására később is sor kerülhet.

Hasznosnak találta?