allami-tamogatas

Hírek

Tovább enyhülnek az állami támogatási szabályok

Az Európai Bizottság módosította a termelési kapacitások EGT-n belüli áttelepítésre vonatkozó korlátozásának szabályozását

A COVID-19 vírusjárvány által okozott gazdasági nehézségekre tekintettel az Európai Bizottság 2020. július 2-án felfüggesztette az elsősorban beruházási, munkahelyteremtési támogatásokat érintő, hatályos Általános Csoportmentességi Rendelet (ÁCSR) szerinti áttelepítési korlátozás alkalmazását.

Azok a gazdasági társaságok, amelyek az ÁCSR hatálya alá tartozó ún. regionális beruházási támogatásban – pl. fejlesztési adókedvezményben, EKD támogatásban, eszközbeszerzéshez, munkahelyteremtéshez kapcsolódó EU-s beruházási támogatásban – részesülnek, a támogatás feltételeként vállalták, hogy a támogatási kérelem benyújtásától kezdődően, a támogatott beruházás befejezését követő második év végéig a vállalatcsoporthoz tartozó tagok nem hajtanak végre áttelepítést, azaz nem szüntetnek meg munkahelyeket olyan, az Európai Gazdasági Térséghez (EGT) tartozó tagállamban működő létesítményeikben, amelyek azonos vagy hasonló tevékenységet folytatnak, mint a támogatásban részesülő vállalat.

Áttelepítés akkor valósulhat meg, ha az alábbiak együttesen teljesülnek:

  • azonos vagy hasonló tevékenység tényleges áthelyezése az egyik EGT-tagállamban lévő létesítményből (eredeti létesítmény) egy másik EGT-tagállamban lévő létesítménybe (támogatott létesítmény), ahol
  • a termék vagy a szolgáltatás az eredeti és a támogatott létesítményben legalább részben ugyanazt a célt szolgálja,
  • a termék vagy szolgáltatás az eredeti és a támogatott létesítményben ugyanazt az ügyféltípust szolgálja, és
  • legalább két munkahely megszűnik az eredeti létesítményben ugyanazon, vagy hasonló tevékenységen belül.

Ennek a szabályozásnak köszönhetően a támogatottnak nyilatkoznia volt szükséges, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben nem valósított meg áttelepítést abba a létesítménybe, amelyben a támogatott beruházást meg kívánja valósítani, és kötelezettséget kellett vállalnia arra, hogy ilyet legalább két évig nem is hajt végre azt követően, hogy a beruházás befejeződött.

Amennyiben felmerül az áttelepítés kockázata, a támogatás jóváhagyásának általában feltétele az Európai Bizottság jóváhagyása. Az áttelepítési korlátozás megszegése fő szabály szerint kötelezettségszegésnek tekintendő, amelynek potenciális következménye a kapott regionális beruházási támogatás visszafizetése lehet.

Az Európai Bizottság ugyanakkor elismerte, hogy a jelen körülmények között a támogatott vállalatok nem biztos, hogy elkerülhetik bizonyos munkahelyek megszűntetését. A COVID-19 vírusjárvány által előidézett gazdasági helyzetre való tekintettel az Európai Bizottság módosította az áttelepítésre vonatkozó korlátozás szabályozását, amelynek értelmében az ÁCSR hatálya alá eső támogatással rendelkező vállalatok 2019. december 31-ét megelőzően vállalt, áttelepítéssel kapcsolatos kötelezettségvállalásaik vonatkozásában nem minősül áttelepítésnek, ha a kedvezményezett valamely EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység területén 2020. január 1. és 2021. június 30. között munkahelyek szűnnek meg.

 

Az áttelepítésre vonatkozó szabályok számos Magyarországon is elérhető támogatási forma esetén jelentettek korlátozást.

Egyedi kormánydöntéssel kapható támogatás esetében a kedvezményezettnek nyilatkoznia szükséges az áttelepítés témakörében. Az eredeti szabályozás alapján amennyiben hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett valótlan nyilatkozatot tett, a támogató elállhat a szerződéstől, továbbá a kedvezményezett által vállalt kötelezettség megszegése esetén a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül.

Fejlesztési adókedvezmény igénylésekor az adózó nyilatkozni köteles, hogy a bejelentés vagy kérelem benyújtását megelőző két naptári évben sem az adózó, sem pedig az adózótól független harmadik félnek nem minősülő személy nem hajtott végre áttelepítést azon tevékenységével kapcsolatosan, amelyhez az adókedvezményt kéri, és vállalja, hogy a támogatott beruházás befejezését követően két naptári évig sem az adózó, sem pedig az adózótól független harmadik félnek nem minősülő személy nem hajt végre áttelepítést. Amennyiben az adózó az adott tevékenységével összefüggésben áttelepítést hajtott végre vagy áttelepítést fog megvalósítani a meghatározott időszak alatt, elveszítheti jogosultságát a fejlesztési adókedvezményre, továbbá a már igénybe vett fejlesztési adókedvezmény visszafizetésére kötelezhető.

Operatív programok keretében nyújtható támogatások esetében regionális beruházási támogatás igénybevételekor a kedvezményezettnek a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg, a támogatás visszafizetésének terhe mellett szintén nyilatkoznia kellett, illetve kötelezettséget kellett vállalnia az áttelepítésekre vonatkozó közösségi szabályozással összhangban.


A COVID-19 vírus előretörésére és a pandémia súlyos gazdasági következményeire tekintettel az áttelepítési korlátozás felfüggesztése jelentős és kedvező változás, amely Magyarországon is alkalmazható, ugyanakkor a társaságok beruházási tevékenységeinek továbbra is összhangban kell lenniük nemcsak az áttelepítési korlátozással, hanem egyéb állami támogatási szabályokkal is.

Az áttelepítési korlátozás szabályairól, továbbá a COVID-19 vírusjárvánnyal kapcsolatos és egyéb állami támogatási kérdéseket illetően keresse szakértőnket.

Hasznosnak találta?