geometric form

Elemzések

Új átláthatósági szabályok az adótanácsadók számára

Az uniós pénzügyminiszterek elfogadták az Európai Bizottság előterjesztését a 2018. március 13-ai ECOFIN ülésen az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről szóló irányelv (DAC) újabb kiegészítéséről. A direktíva alapvető célja, hogy megakadályozza az agresszív adótervezési struktúrákat, melynek eszközéül a tagországok közötti hatékony információcserét választotta. A pénzügyi számlákra vonatkozó adatok, a határokon átnyúló adómegállapítási döntések (“binding rulings”) és a transzferár-képzéssel kapcsolatos adatok kötelező megosztása után a legfrissebb módosítás a határokon átnyúló adótervezési struktúrákat célozza.

A kibővített irányelv információszolgáltatási kötelezettséget ír elő minden olyan közvetítőnek, akik nemzetközi adótervezési struktúrákat dolgoznak ki és támogatnak, tehát az új szabályrendszer érinti az adótanácsadókat, a könyvelőket, a bankokat és az ügyvédeket is. Fontos azonban kiemelni, hogy ha az adótervezési séma magától az adózótól vagy egy Európai Unión kívüli tanácsadótól származik, akkor maga az adófizető is kötelezetté válik a struktúra bejelentésére.

A direktíva életbelépését követően, azaz 2020. július 1-jétől minden olyan határokon átnyúló adótervezési struktúrát be kell majd jelenteni az adóhatóság felé, amely legalább egy, az irányelvben meghatározott jellemzővel bír. Ilyen jellemzőnek számít például, ha az adófizető nehezen felbecsülhető értékű eszközöket helyez át, vagy ha olyan, standardizált adótervezési mechanizmust használ, amelyet mások is személyre szabás nélkül kihasználhattak már, vagy ha titoktartási megállapodás kapcsolódik a tranzakcióhoz. Az ismertetőjelek egy részét alávetik egy “valós gazdasági tartalom” tesztnek, annak érdekében, hogy kiszűrjék azokat a struktúrákat, melyeknek nem céljuk az adóelkerülés, csupán reális üzleti döntés okán esnek a direktíva, és így az információszolgáltatási kötelezettség hatálya alá.

Az irányelvben foglalt ügyletekről és elrendezésekről szóló információkat a közvetítőnek vagy az adófizetőnek legkésőbb 30 nappal a struktúra megvalósításának elfogadásától el kell juttatnia a kompetens adóhatósághoz. Az információcsomagnak tartalmaznia kell az adófizető és a tanácsadó adatait, a bejelentési kötelezettség keletkezésének pontos indokát, a struktúra bemutatását, az átstrukturálás elfogadásának vagy az átrendezés megkezdésének dátumát, a tagországok azon releváns rendelkezéseit, amelyek megengedik az ügylet megvalósulását, valamint az ügylet értékét és a potenciálisan érintett más tagországokban illetőséggel bíró adófizetőket.

A beérkezett információkat a tagországok adóhatóságai háromhavonta automatikusan megosztják egymással egy központosított adatbázison keresztül, melyekhez korlátozottan az Európai Bizottság is hozzáfér majd. Az első tagországok közötti információcsere időpontja 2020. október 31.

Hasznosnak találta?