uj-tamogatasi-program

Hírek

Megjelent az új magyarországi támogatási program a COVID-19 gazdasági hatásainak kezelésére

Megjelentek az Európai Bizottság által 2020. június 23-án jóváhagyott új, versenyképesség-növelő támogatás részletei, amelynek keretében a nagyvállalatok akár 800 000 eurót meghaladó támogatásban is részesülhetnek, amennyiben a nagyvállalat a koronavírus-járvánnyal összefüggésben meghozott adminisztratív intézkedések következtében veszteséget szenvedett el. Az új támogatásért a Külgazdasági és Külügyminisztérium felelős, a lebonyolítást a HIPA Nonprofit Zrt. látja el.

A program keretösszege 50 milliárd forint, amelyből Magyarországon székhellyel rendelkező nagyvállalatok szinte bármely iparágból és gazdasági területről igényelhetnek támogatást a mezőgazdasági termékek elsődleges termelése, a halászati és akvakultúra ágazatok kivételével, szem előtt tartva, hogy egyes tevékenységekhez (pl. acél-, szén-, szintetikusszál-ipar, turizmus) kapcsolódó beruházások nem támogathatók.


Támogatás igénybevételéhez szükséges, hogy a nagyvállalat igazolja, illetve nyilatkozzon, hogy

 • 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő vállalkozásnak;
 • értékesítési nettó árbevétele vagy megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal visszaesett vagy vissza fog esni a 2020. március 12. és 2020. augusztus 31. között meghatározott időszakban (kompenzációs időszak) az utolsó lezárt üzleti év azonos naptári napjaihoz képest (referencia időszak);
 • a referencia időszak üzemi eredménye és a kompenzációs időszakban elért üzemi eredménye különbségének megfelelő pénzügyi vesztesége, azaz kára keletkezett (szezonalitás esetén eltérő kalkuláció);
 • a nettó árbevételének illetve a megrendelési állomány értékének csökkenése, a felmerült kárának összege és az adminisztratív intézkedések között ok-okozati összefüggés áll fenn;
 • felmerülő károk részben vagy egészben más módon nem téríthetők meg;
 • nem felelős a gazdasági visszaesésért és annak megelőzése és csökkentése érdekében a tőle elvárható gondossággal járt el;
 • legalább 1 600 000 euró értékű CAPEX beruházást valósít meg legkésőbb 2022. június 30-ig;
 • bázislétszámát legalább 2022. június 30-ig fenntartja.

A vonatkozó kormányzati, adminisztratív intézkedés alatt értendők az (köz)egészségügyi korlátozó intézkedések, ajánlások; nagyvállalattal szemben elrendelt hatósági karantén; üzleti tevékenység korlátozódása; áruk és szolgáltatások átvételének ellehetetlenülése.


A támogatási kérelmek értékelési során az alábbi szempontokat értékeli a támogató:

 • kár relatív mértéke (amiről független könyvvizsgáló által készített jelentés benyújtása szükséges 2021. március 31-ig);
 • beruházás összege;
 • beruházás helyszíne szerinti térség gazdasági fejlettsége, valamint a pályázó tevékenységének iparági besorolása;
 • bázislétszám mértéke;
 • átlag bértömeg mértéke.

Az új támogatási program célja a koronavírus-járvány és a vonatkozó kormányzati intézkedések miatt elszenvedett kár kompenzálása, ebből fakadóan az állami támogatás összege nem haladhatja meg:

 • az elszenvedett kár mértékét,
 • a vállalt beruházás 50%-át.

A beruházás kapcsán elszámolható költségek a támogatási kérelem benyújtását követően felmerült költségek, melyek lehetnek tárgyi és immateriális javak, lízingköltség, ingatlan bérleti díja, és ingatlanvásárlás költsége.
A támogatás igénylése támogatási kérelem benyújtásával lehetséges, melyről támogató és a nagyvállalat támogatási szerződést köt. Támogatási előlegként történő lehívására van lehetőség, garancia biztosítása mellett.

Az új támogatás igénybevételében való közreműködéssel kapcsolatban keresse szakértőnket az alábbi elérhetőségeken.

Hasznosnak találta?