afaalap-csokkenes

Hírek

Újabb lehetőség az áfa alapjának csökkentésére

Magyar támogatásvolumen-ügy az Európai Unió Bírósága előtt

Szeretnénk felhívni a figyelmüket egy újabb általános forgalmi adóval kapcsolatos, magyar érintettségű eljárásra az Európai Unió bírósága előtt, amely egy kedvező lehetőséget jelent a gyógyszeripari cégek számára.

Az ügy hátterében egy Magyarországon gyógyszerkereskedelemmel foglalkozó társaság által a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) kötött ún. támogatásvolumen-szerződés áll. E szerződés alapján a vállalkozás a gyógyszerek forgalmazásával elért bevételének egy részét befizeti a NEAK részére. Az ügyben érintett társaság szerint a gyógyszerek értékesítése után fizetendő áfa összegének meghatározásakor az adóalapból le kell vonni azt az összeget, amelyet a cég az említett értékesítések tekintetében megfizetett a NEAK részére.

Az adóhatóság ezt az érvelést nem fogadta el, és megtagadta az adóalapnak a NEAK-nak teljesített befizetések arányában történő csökkentését. Döntését azzal indokolta, hogy e befizetésekre a magyar áfa törvényben megköveteltekkel ellentétben nem a cég üzletpolitikájában előre meghatározott módon, hanem egy szakmai kollégium döntése alapján, és nem vásárlásösztönzési célból került sor. Elutasításának másik oka az volt, a befizetésekről nem készült számla.

A társaság és az adóhatóság jogvitájában eljáró bíróság azzal a kérdéssel fordult az Európai Bírósághoz, hogy az adóalap említett csökkentésének az üzletpolitikai és vásárlásösztönzési kritériumokkal összefüggő hiányosságok miatti megtagadása összhangban van-e az uniós irányelvvel (2006/112/EK). Emellett a magyar bíróság arra is kíváncsi, hogy az adóalap csökkentésének a számla hiányán alapuló megtagadása összeegyeztethető-e az uniós szabályokkal.

Az ügy azért is különös jelentőségű, mert pozitív elbírálás esetén nem csak a támogatásvolumen-alapú, hanem egyéb, az iparágra jellemző befizetések kapcsán is lehet érvelni az adóalap-csökkentés mellet.
Az ügyhöz több formában és akár már most is van lehetőség csatlakozni speciális eljárások keretében. A fentiekkel kapcsolatos lehetőségek azonosításában, a potenciális eljárások összevetésében, illetve a szükséges eljárásjogi lépések megtételében a Deloitte szakértői örömmel állnak rendelkezésükre.

Hasznosnak találta?