behajthatatlan

Hírek

Behajthatatlan követelések áfa összegének visszatérítése

Az Európai Unió Bírósága által 2019. október 24-én az ún. Porr-ügyben meghozott végzése (C-292/19. számú ügy) alapján az adózóknak lehetőségük nyílt az adóalapjuk csökkentésére és a korábban megfizetett áfa visszaigénylésére az általuk teljesített, de a partnerük által pénzügyileg nem rendezett ügyleteik vonatkozásában (’behajthatatlan követelések’).

A korábbi, az adóhatóság által sem vitatott álláspont szerint a visszaigénylési kérelmek benyújtására megállapított 180 napos határidőt a végzés közzétételétől kellett számítani, amely határidő 2020. április 21. napjával járt le.

Ugyanakkor, időközben az erre vonatkozó jogértelmezés megváltozott, miszerint a 180 napos határidőt nem a végzés meghozatalának napjától, hanem annak az Európai Unió Hivatalos lapjában való közzétételének napjától (2020. február 10.) kell számítani. Mindez azt is jelenti, hogy a visszaigénylési kérelmek benyújtására megállapított 180 napos határidő csak 2020. augusztus 10. napjával jár le, így azon adózóknak is lehetőségük van még visszaigénylési kérelmet benyújtani, akik a korábbi jogértelmezés szerinti 2020. április 21-ei határidőt lekésve elestek a behajthatatlan követelésekre jutó áfa visszatérítésének a lehetőségétől.

További, az adózók számára szintén pozitív fejlemény, hogy az elmúlt hetekben a Deloitte szakértői által is támogatott ügyben a bíróság elfogadta a kérelmező azon hivatkozását, miszerint a visszaigénylések kapcsán az elévülést nem az ügyletek eredeti teljesítési időpontjától, hanem azok végleges behajthatatlanná válásának időpontjától kell számolni. Bár a törvényszék által meghozott ítélet egyelőre még nem tekinthető precedens értékű ítéletnek, mégis azt mutatja, hogy reális esély van az olyan követelésekre jutó áfa visszaigénylésére is, amelyek kapcsán az eredeti teljesítési időpont már elévült, ugyanakkor a behajthatatlanná válás időpontja még nem.

Mindezek alapján javasoljuk újfent áttekinteni, hogy 2016. január 1-ét megelőző teljesítési időponttal állnak-e fenn olyan – akár magánszemélyekkel szembeni, akár elévült teljesítési időpontú – behajthatatlan követelések, amelyek kapcsán a korábbi 2020. április 21-ei határidőt lekésve még nem éltek az áfa visszaigényléssel.

A követelések áttekintésében, valamint a vonatkozó kérelmek elkészítésében a Deloitte szakértői készséggel állnak Ügyfeleink szíves rendelkezésére.
 

Hasznosnak találta?