deloitte

Hírek

Új áfaszabályok az e-kereskedelemben

2021. július 1-jétől életbe léptek az e-kereskedelmet, így a webáruházakat érintő új áfa szabályok Magyarországon. Ez az új szabályozás befolyással lesz azoknak az online piactereknek és webáruházaknak az áfa kötelezettségeire, amelyek nem csak magyarországi vásárlóknak, hanem az EU több országába is értékesítenek. Az egyablakos rendszer egyszerűsítheti a webáruházakra váró adminisztrációt.

Mi változik pontosan?

Az EU-n belüli online értékesítés (távértékesítés) szabályai szerint jelenleg csak az adott tagállamba történő, meghatározott értékhatárt (a tagállam választása szerint jellemzően évente 35 ezer eurót, azaz kb. 12 millió Ft-ot vagy 100 ezer eurót, azaz kb. 37 millió Ft-ot) meghaladó értékesítések esetén kell az áfát a vevő helye szerinti tagállamban megfizetni, egyébként az eladó fizethet áfát a saját tagállamában. E szabályok július 1-jétől úgy változnak, hogy a határon átnyúló, elsősorban magánszemély vevő részére értékesített termékek esetében az áfát szinte minden esetben a vevő helye szerinti tagállamban kell megfizetni, az ott érvényes áfa mértékkel. Mindez azt is jelenti, hogy a webáruháznak a vevők tagállamainak minden egyes nemzeti adóhatóságához külön-külön be kell jelentkeznie, majd az ott érvényes szabályok szerint külön-külön áfa bevallásokat kell benyújtania és ennek megfelelő áfa befizetéseket kell teljesítenie.

Így a webáruházakat és ez által a végső fogyasztókat terhelő áfa összege biztosan változik majd, de annak érdekében, hogy az új szabályok legalább ne okozzanak nagyobb adminisztrációs terhet a vállalkozásoknak, hatékony ügyintézési lehetőséget kínál az új ún. egyablakos e-kereskedelmi rendszer.

Hogyan egyszerűsödik az adminisztráció?

Július 1-jétől lehetővé válik, hogy az adott webáruház - bármely EU-s országba értékesítsen is - kizárólag a saját országában, a saját nyelvén adjon be áfa bevallást a más EU-s országokba történő értékesítései kapcsán.

A már évek óta alkalmazandó MOSS rendszer eddig csak az úgynevezett távolról is nyújtható (pl. telekommunikációs, rádiós és média) szolgáltatások utáni áfa kötelezettségek teljesítésére nyújtott egyszerűsítési lehetőséget. Ennek lényege, hogy az adózó a saját tagállami adóhatóságán keresztül teljesítheti a más tagállamokban esedékes áfa bevallási és befizetési kötelezettségét is.

Az új szabályozás most kiterjeszti az egyablakos rendszer alkalmazásának lehetőségét minden, az EU-ban magánszemélyeknek nyújtott szolgáltatásra és távértékesítésre.

Mindez azt jelenti, hogy ha egy magyar webáruház az egyablakos rendszer használata mellett dönt, akkor elegendő a magyar adóhatóság által üzemeltetett rendszerbe bejelentkeznie és ott egységes bevallást benyújtania minden EU országba teljesített értékesítéseire vonatkozóan. Ebben az esetben a NAV a bevallási adatokat továbbítja azoknak a tagállamoknak, amelyeket a webáruház az egységes bevallásában feltüntetett. További egyszerűsítés, hogy az áfa fizetés egyetlen összevont utalással teljesíthető, amelyet az adóhatóság a bevallásban foglaltaknak megfelelően továbbít azoknak a tagállamoknak, ahova az értékesítések történtek.

Összességében tehát az egyablakos rendszer előnye, hogy az eddigiektől eltérő módon nem szükséges áfa regisztrációt elvégezni és külön áfa bevallásokat benyújtani más EU tagállamokban, hanem az értékesítő webáruház államának adóhatósága továbbítja majd az adatokat és a befizetett áfa összegét a többi érintett EU-s tagállam felé. Az Európai Tanács számításai szerint egyébként az egyablakos rendszer használatával az érintett vállalkozások az áfa bevallással kapcsolatos adminisztrációs költségeik 95 százalékát megtakaríthatják

Mire kell mégis figyelni?

A fenti változásokra tekintettel érdemes felülvizsgálni, hogy mely országokban célszerű fenntartani az áfa regisztrációt, és a webáruház melyik országban tudja azt megszüntetni az adminisztrációs költségek csökkentése érdekében. Fontos azonban, hogy függetlenül az áfát érintő egyszerűsítéstől, előfordulhatnak olyan egyéb adó- vagy más kötelezettségek az egyes EU-s célországokban, amelyek miatt mégis szükséges az adószám megléte. Érdemes megvizsgálni ennek nyomán azt is, hogy az egyes célországokban esetlegesen teljesítendő egyéb kötelezettségekre hogyan hat ki a magyar egyablakos rendszer használata

Összességében tehát szükséges átgondolni, hogy a webáruház az új egyablakos rendszeren keresztül történő kötelezettségeinek hogyan tud eleget tenni, érdemes-e ezt választania, mert számos olyan kérdés felmerülhet, amely megfontolást igényel. Ilyen lehet például az, hogy hogyan kell regisztrálni az egyablakos rendszerben akkor, ha az adott társaság saját webáruházán keresztül, saját termékeit értékesíti, azonban online platformként is eljár, azaz más eladók termékeinek a közvetítésében is részt vesz.

Amennyiben kérdése van a kisekereskedelmet és az élelmiszeripart érintő adózási, jogi, pénzügyi vagy egyéb üzleti témákkal kapcsolatban, készséggel állunk rendelkezésére.

Hasznosnak találta?