Fúziók és felvásárlások adókérdései

Szolgáltatások

Fúziók és felvásárlások adókérdései

Minden tranzakció bonyolult kérdések egész sorát veti fel, és tapasztalt szakemberek bevonását követeli meg. Ha ezek az ügyletek ráadásul globális nagyvállalatok között bonyolódnak, akkor még több szempontot kell figyelembe venni, ami tovább nehezíti a feladatot. A Deloitte éppen ezért az adóadminisztrációs kockázatok hatékonyabb kezelése és a jövedelmezőség javítása érdekében segít eligazodni a nemzetközi tranzakciók kapcsán felmerülő adózási, számviteli, jogi, szabályozási, kulturális és munkaügyi kérdések útvesztőiben.

Ügyletek strukturálása, átvilágítás

A fúziók és felvásárlások terén jártas szakembereink adótanácsadási szolgáltatások széles skáláját nyújtják vállalati ügyfelek és magántőke-befektetők részére egyaránt. Több szakterületet is átfogó megközelítésünk révén fúziókkal és felvásárlásokkal foglalkozó szakértőink az érintett iparág és szakterület legjobbjaival dolgoznak együtt.

Elemezzük és számszerűsítjük az iparág-, ország- és tranzakcióspecifikus adókockázatokat és adóoptimalizálási lehetőségeket, értékeljük az érintett eszközök minőségét, az esetleges rejtett költségeket és függő kötelezettségeket, továbbá segítünk a megfelelő alkupozíció kialakításában.

Alternatív adókonstrukciókat vázoljuk fel és formális memorandumokat készítünk, amelyek az egyes alternatíváknak a készpénzforgalom és az eredmény alakulására gyakorolt hatásait szemléltetik.

Eladó oldali tanácsadás

A piacra lépés előtt segítünk áttekinteni a releváns adóügyi, számviteli, munkaügyi, működési, illetve rendszerjellegű kérdéseket. Ügyfeleinkkel együttműködve megvizsgáljuk, hogy az ügylet során alkalmazott konstrukció összhangban van-e a vállalati stratégiával, majd segítünk számszerűsíteni az adókockázatok és az adóoptimalizálási lehetőségek stratégiai értékét.

Szakértői csapatunk az eladás előtti átvilágítással kapcsolatban is nyújt szolgáltatásokat; ide tartozik például az adóügyi, pénzügyi és felügyeleti kérdések vizsgálata, a javadalmazási megállapodások áttekintése, valamint az információminőség elemzése. Tudatában vagyunk annak, hogy egy tranzakció adóvonzatai az ügylet jellegétől függően egyszerűek és sokrétűek egyaránt lehetnek.

Tanácsadási tevékenységünk során segítünk ügyfeleinknek a tranzakciók becsült nyereségének, illetve veszteségének kiszámításában, valamint olyan konstrukciók kialakításában, amelyek biztosítják, hogy ügyfeleink a tranzakciók során a lehető legnagyobb haszonra tegyenek szert.

Ügylet utáni szolgáltatások

Mind a felvásárlásokkal, mind a szétválásokkal kapcsolatos tanácsadási tevékenységünk során olyan holisztikus megközelítést alkalmazunk, amelyen keresztül ügyfeleink rövid és hosszú távú szükségleteit egyaránt igyekszünk kielégíteni. Szolgáltatásaink ennél fogva az adóügyek széles skáláját lefedik - ide tartozik például a felügyeleti, adóstratégiai és adóadminisztrációs kérdések kezelése, a vállalatok adórendszereinek egyszerűsítése, a számviteli módszerek összehangolása, továbbá az adózási rendszerek és folyamatok, illetve az adózásért felelős munkaerő összevonása.

Ügyfeleinkkel együttműködve olyan adóoptimalizálási lehetőségek felkutatására törekszünk, amelyek az összeolvadások során jelentkező szinergiahatások következtében adódnak, függetlenül attól, hogy ezek a lehetőségek az ellátási lánccal, az értékesítési tevékenységgel, a háttértevékenységekkel vagy valamely más területtel kapcsolatosak.

Átszervezési és csődeljárási szolgáltatások

A pénzügyi nehézségekkel küzdő cégekkel szorosan együttműködünk a problémás adóügyi kérdések és pénzügyi megfontolások vizsgálatában, az átszervezési lehetőségek kiértékelésében, miközben egy olyan keretrendszert hozunk létre, amely lehetővé teszi ügyfeleink számára, hogy a jövőben adóhatékony módon működjenek.

Szakértőink komoly tapasztalattal rendelkeznek az adósok, hitelezők és hitelezői bizottságok részvételével peres, illetve peren kívül lebonyolított átszervezések terén.

Ismerje meg szakértőnket!

dr. Winkler László

dr. Winkler László

Partner

dr. Winkler László a Deloitte budapesti irodájánál az adó- és jogi tanácsadási részleg partnere. Széleskörű tapasztalattal rendelkezik az adózás területén, számos hazai és nemzetközi struktúra kidolgo... Több