Transfer pricing

Szolgáltatások

Transzferárazás

A multinacionális vállalatok minden eddiginél összetettebb gazdasági környezetben működnek. A csoporton belüli ügyletek és transzferár-szabályozások számának növekedése és a köztük lévő különbségek miatt a transzferárképzés mára a kockázatkezelés egyik legfontosabb területévé vált a világcégek számára – különösen, mivel az ellenőrzések világszerte egyre szigorodnak. A Deloitte transzferárszakértőiből álló globális hálózatának célja az ügyfeleket érintő kockázatok kezelése a gyakorlati transzferárképzési megoldások és a cégek átfogó, globális üzleti tevékenységének összehangolásán keresztül, a transzferárképzési gyakorlatot alátámasztó stratégiai dokumentációk elkészítésében való közreműködés, valamint az esetleges jogviták hatékony rendezése. A Deloitte méltán vált híressé szakértőinek minőségi és eredményes munkájáról.

Transzferárazási tanácsadás és dokumentációs szolgáltatások

A multinacionális nagyvállalatok egyre növelik a kapcsolt vállalatokkal folytatott tranzakciók számát, és javítják az ellátási láncot. Az a tény, hogy mindehhez fokozott, határokon átívelő adóhatósági együttműködés is társul kockázatokat és lehetőségeket is jelent. A Deloitte gyakorlati megoldásokat kínál, mint amilyen a transzferár dokumentációs kötelezettséghez való stratégiai hozzáállás, amely lehetővé teszi a globális cégek számára, hogy megvalósítsák működéssel és nemzetközi adózással kapcsolatos célkitűzéseiket.

A Deloitte Globális Transzferárképzési Központjában közgazdászok és adószakértők egyaránt dolgoznak, akik jelentős nemzetközi transzferárképzési szakértelemmel rendelkeznek Európában, Amerikában vagy az ázsiai/csendes-óceáni térségben. A központosított globális megközelítés elősegíti a jelentések egységességét és kizárja a belső következetlenségeket, amelyek több szolgáltató esetén előfordulnának. Így a folyamat hatékonyabb és könnyebben elmagyarázható az illetékes hatóságoknak.

A transzferár dokumentációs szolgáltatásokhoz a Deloitte a Global Dox Insight módszert alkalmazza. Ezt a TP Search Smart technológia támogatja, amelynek segítségével egyszerűbb és gyorsabb a megalapozott üzleti döntésekhez szükséges információ begyűjtése és feldolgozása.

Jogviták elkerülése: Szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem

A transzferárképzés számos adózási, jogi és működési kihívást jelent. Sok adózó számára a bizonytalanságok jelenléte – beleértve egy transzferárképzési ellenőrzés esetén az erre fordított menedzsment időt is – elfogadhatatlan mértékű üzleti kockázatot jelent. Az előzetes ármegállapítás (APA) nagyobb biztonságot nyújt az adózóknak, hiszen a transzferárképzési módszereket előzetesen egyeztetik egy vagy több adóhatósággal is. A Deloitte tapasztalata az APA folyamattal kapcsolatban a nemzeti gyakorlatok kialakulásával egyidős, ami a gyakorlati tapasztalattal kiegészülve lehetővé teszi, hogy támogatást nyújtsunk a vállalatoknak a transzferárképzési kérdésekben, különös tekintettel a kettős adóztatás kockázatára.

Jogviták rendezése: Az illetékes hatóságok közreműködésével lebonyolított kölcsönös egyeztetési eljárások

Nagyon gyakran éppen az adóhatósági vizsgálat kezdeti szakaszában elhangzottak határozzák meg a transzferárak vizsgálatának folyamatát vagy kimenetelét. Éppen ezért, a vállalat transzferárképzési politikájának hatékony bemutatásához érdemes már a folyamat elején egy tapasztalt globális tanácsadót bevonni, aki gyakorlati tapasztalattal rendelkezik az adóhatósági folyamat minden szintjén, a javasolt módosításoktól kezdve, az előzetes ármegállapítási kérelmen és fellebbezéseken keresztül a jogvitáig, illetve kölcsönös egyeztetési eljárásig. A Deloitte integrált megközelítést alkalmaz a transzferárképzést övező viták kölcsönös egyeztetési eljárás keretében történő megoldására. Munkacsoportunkban megtalálhatók az érintett két országban transzferárképzési vitákban és kölcsönös egyeztetési eljárásokban jártas kollégák, kiegészítve helyi szakértőkkel, akik tapasztaltak a közvetett adók, helyi adók nemzetközi adók terén, valamint késedelmikamat-számításokban, ami mindig felmerül a folyamat végén.

Üzleti modellek optimalizálása

A globális gazdasági környezetre folyamatos technológiai fejlődés jellemző, a legjobb gyakorlat iránti igény, valamint a rendszeres jogszabályi változások. Egy multinacionális vállalat globális üzleti modelljének meghatározása manapság már nem opcionális. Az üzleti modell optimalizáció (BMO) az a folyamat, amelynek során megértjük a működés feltételeit és az adójogszabályok előírásait, és integráljuk azokat az üzleti modellbe. A Deloitte magas szintű, személyre szabott adótanácsadási és BMO szolgáltatásokat nyújt, amelyek segítik a multinacionális vállalatokat abban, hogy növelhető és fenntartható módon feleljenek meg a működési és adózási követelményeknek, és a vállalatvezetők hatékony döntéseket hozzanak az adózást követően.

Ezeket az optimalizálási szolgáltatásokat a Deloitte a BMO Insight elnevezésű módszertan segítségével nyújtja, amely olyan, korábbi tapasztalatokra épülő módszerek összessége, amelyek az adóoptimalizálási kérdések széles skálájára kínálnak megoldást.