alkatrészek

Elemzések

IFRS e-learning

Töltse le. Fedezze fel. Képezze magát.

A Deloitte olyan e-learning modulokat hozott létre az IFRS standardok témájában, amelyek segítségével a felhasználók alaposabban megismerhetik és hatékonyabban alkalmazhatják az IFRS, illetve IAS standardok alapelveit. Az oldalon regisztráló felhasználók ingyenesen és korlátlanul felhasználhatják, illetve terjeszthetik az e-learning modulokat, feltéve, hogy azokat nem módosítják, és tiszteletben tartják a Deloitte hozzájuk fűződő szerzői jogait.

Témakörök

Készen áll?

A Deloitte számos IFRS-témájú képzési modult kínál, amelyek nyilvános és ingyenes szolgáltatás keretében érhetők el (regisztráció szükséges). Az egyes modulok .zip formátumban tölthetők le (egy modul mérete kb. 3 MB), és az alábbiakat tartalmazzák:

 • A standardok alkalmazását szemléltető, a való életből vett példák
 • Az alapelvek és az elmélet ismertetése
 • A standardok alkalmazásának különféle aspektusait bemutató példák
 • Tanulást segítő referenciaanyagok
 • Az egyes modulok végén található felmérések sikeres teljesítése esetén a felhasználó kinyomtatható oklevélben részesül

Az oldalon regisztráló felhasználók ingyenesen és korlátlanul felhasználhatják, illetve terjeszthetik az e-learning modulokat, feltéve, hogy azokat nem módosítják, és tiszteletben tartják a Deloitte hozzájuk fűződő szerzői jogait.

Az IFRS e-learning oldalra első alkalommal ellátogató felhasználóknak célszerű "Az IFRS e-learning modulok használata" című modullal kezdeni, amely röviden bemutatja a kurzusok tartalmát, és segít a többi modul hatékony elvégzésében.

 

"Points the way to how the future of technical accountancy training will look."  Viv Cole, Accounting Web

Jelentkezés az IFRS e-learning modulokra

A modulokra már több ezer felhasználó jelentkezett több mint 130 országból. Az összes letöltés száma 2007 januárjában érte el az egymilliót. Számos nagyvállalat döntött úgy, hogy az IFRS standardokkal kapcsolatos témákban az alkalmazottak továbbképzését a Deloitte által biztosított IFRS e-learning kurzusok segítségével kívánja megoldani, és ezek a vállalatok az e-learning modulokat saját belső hálózatukra is feltelepítették.

Az e-learning modulok megtekintéséhez és a jelentkezéshez látogasson el a Deloitte IFRS e-learning oldalára.

Elérhető modulok:

 • Az IFRS e-learning modulok használata
 • IAS 18 Bevételek
 • A pénzügyi kimutatások elkészítésének és bemutatásának keretelvei
 • IAS 19 Munkavállalói juttatások
 • IFRS 1 A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok első alkalmazása
 • IAS 21 Az átváltási árfolyamok változásainak hatásai
 • IFRS 2 Részvényalapú kifizetés
 • IAS 23 Hitelfelvételi költségek
 • IFRS 3 Üzleti kombinációk
 • IAS 24 Kapcsolt felekre vonatkozó közzétételek
 • IFRS 5 Értékesítésre tartott befektetett eszközök és megszűnt tevékenységek
 • IAS 27 Konszolidált és egyedi pénzügyi kimutatások
 • IFRS 8 Működési szegmensek
 • IAS 27 Egyedi pénzügyi kimutatások (átdolgozva 2011-ben)
 • IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok: Besorolás és értékelés
 • IAS 28 Társult vállalkozásokban lévő befektetések
 • IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok: Kivezetés
 • IAS 28 Társult vállalkozásokban lévő befektetések (átdolgozva 2011-ben)
 • IFRS 10 Konszolidált pénzügyi kimutatások
 • IAS 29 Pénzügyi beszámolás a hiperinflációs gazdaságokban
 • IFRS 11 Közös megállapodások
 • IAS 31 Közös vállalkozásokban lévő érdekeltségek
 • IFRS 13 Valós értéken történő értékelés
 • IAS 32 Pénzügyi instrumentumok: Bemutatás (2011-ben kiegészült a pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek egymással szembeni beszámítására vonatkozó szabályokkal)
 • Kis- és középvállalkozásokra érvényes IFRS standardok
 • IAS 32/39 Pénzügyi Instrumentumok - 1. rész
 • IFRIC 12 Szolgáltatási koncessziós megállapodások
 • IAS 32/39 Pénzügyi Instrumentumok - 2. rész (fedezeti ügyletek)
 • IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása
 • IAS 32/39 Pénzügyi Instrumentumok - 2. rész (kivezetés)
 • IAS 2 Készletek
 • IAS 33 Egy részvényre jutó nyereség
 • IAS 7 Cash-flow kimutatások
 • IAS 34 Évközi pénzügyi beszámolás
 • IAS 8 Számviteli politikák, a számviteli becslések változásai és hibák
 • IAS 36 Eszközök értékvesztése
 • IAS 10 Mérlegfordulónap utáni események
 • IAS 37 Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések
 • IAS 11 Beruházási Szerződések
 • IAS 38 Immateriális javak
 • IAS 12 Nyereségadók
 • IAS 40 Befektetési célú ingatlan
 • IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések
 • IAS 41 Mezőgazdaság
 • IAS 17 Lízingek
   

 

Jelentkezés az IFRS e-learning modulokra

Hasznosnak találta?