iránytű

Elemzések

IFRS hírlevél

Aktuális hírek az IFRS bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatban

A Deloitte Magyarország havi megjelenésű hírlevelében tájékoztatja ügyfeleit a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokhoz kapcsolódó legfontosabb aktualitásokról.

IFRS 16 - Lízing

Az új Lízing Standard minden lízingügyletre alkalmazandó - beleértve a használati jogot megtestesítő eszközök allízing keretében történő lízingelését - a más standardok hatálya alá eső meghatározott tételek kivételével. A lízingbevevők számára megengedett, de nem kötelező az IFRS 16 alkalmazása más immateriális javak lízingjeire.

2016. január-február

(PDF, magyar nyelven, 8 oldal)

Adószabályok a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alkalmazása során

A Deloitte Magyarország havi megjelenésű hírlevelében tájékoztatja ügyfeleit a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokhoz (továbbiakban „IFRS”) kapcsolódó aktualitásokról, valamint az alkalmazását érintő legfontosabb kérdésekről. Jelen hírlevelünkben az IFRS alkalmazására vonatkozó adószabályok ismertetésével foglalkozunk.

2015. december

(PDF, magyar nyelven, 5 oldal)

Az átváltási árfolyamok változásainak hatása

Az IAS 21 nemzetközi számviteli standard foglalkozik az átváltási árfolyamok változásainak hatásával. Ahhoz, hogy megértsük, milyen feladatok várnak a Társaságokra, először azt kell megérteni, hogy mit ért a standard a funkcionális pénznem és a prezentálás pénzneme alatt. A funkcionális pénznem az elsődleges gazdasági környezetnek a pénzneme, amelyben a Társaság működik, azaz a pénzt elsődlegesen megkeresi és elkölti. A prezentálás pénzneme az a pénznem, amelyben a Társaság a pénzügyi kimutatásait prezentálja.

2015. november

(PDF, magyar nyelven, 3 oldal)

Várható adószabályok a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alkalmazása során

A Kormány az 1387/2015. (VI. 12.) számú határozatában döntött az IFRS-ek egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásáról. Ezzel összefüggésben a Nemzetgazdasági Minisztérium 2015. szeptember 24-én közzétette az IFRS-ek egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez szükséges törvény-módosítási javaslatokat („Javaslat”), melyek legfőképpen a következő törvényeket érintik (nem teljes körű felsorolás):

  • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
  • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
  • A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény

2015. szeptember - október

(PDF, 5 oldal, magyar nyelven, 817 KB)

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok pénzügyi kimutatásokra vonatkozó követelményei

A közzétételekkel kapcsolatos előírások arra vonatkozóan adnak iránymutatást, hogy milyen információkat kell bemutatni a pénzügyi kimutatásokban, legyen az kvalitatív vagy kvantitatív adat. A közzétételi követelményekkel az egyes standardok foglalkoznak részletesen, míg az általános jellegű követelményeket a Pénzügyi kimutatások prezentálása című standard (továbbiakban IAS 1) fogalmazza meg.

Az IAS 1 alapján a teljes pénzügyi kimutatások az alábbi elemeket tartalmazzák:

  • Mérleg
  • Eredménykimutatás
  • A saját tőke változásainak kimutatása
  • Cash flow kimutatás
  • Megjegyzések, amelyek a jelentős számviteli politikák összefoglalását és egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmaznak.

2015. augusztus

(PDF, 4 oldal, magyar nyelven, 411KB)

Az IFRS-ek első alkalmazása

Hírlevélsorozatunk második számában bemutatjuk az IFRS1 alkalmazásának feltételeit, az áttérés ütemezését, a vonatkozó alapelveket és számviteli politikát, a tilalmakat és felmentéseket, valamint a közzétételi követelményeket.

2015. július

(PDF, 5 oldal, magyar nyelven, 482KB)

IFRS bevezetés: egyedi beszámolási célokra

A Kormány 2015. június 12-én megszületett 1387/2015. számú határozatában jóváhagyta a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS-ek) egyedi beszámolási célokra történő magyarországi bevezetésének ütemezését. Havi hírlevélsorozatunk első számából megismerheti a bevezetés tervezett ütemezését, az átállás várható előnyeit és a lehetséges felmerülő kihívásokat.

2015. június

(PDF, 3 oldal, magyar nyelven, 197KB)
Hasznosnak találta?