Elemzések

Energetikai tanácsadás

Azonnali és rövidtávú megoldások

Kulcsfontosságú megérteni az előttünk álló válsághelyzetnek a vállalat fő célkitűzéseire gyakorolt lehetséges hatását, valamint egy olyan hatékonyság növelési tervet összeállítani, mellyel biztosítható az üzletmenet folytonossága.

 

Hatékonyságjavítási program

A rövid- és középtávon kitűzött pénzügyi és működési KPI-ok elérését támogató hatékonyságjavítás
  • Átfogó hatékonyságjavítási program készítése (pénzügyi és működési átalakítás), 'quick win'-ek azonosításával és a működési modell átalakítására tett javaslatokkal.
  • A program célja, hogy a vezetőség tiszta képet kapjon a vállalat aktuális pénzügyi és működési KPI-airól, továbbá olyan akciók definiálása, melyek támogatják a hatékonyság javítását és a vállalat likviditásának növelését. Az akciótervben különös hangsúlyt fektetünk az olyan fejlesztési javaslatok azonosítására, melyek a pénzügyi helyzet javítását (pl. készpénzállomány növelése) és a fő üzleti folyamatok hatékonyabbá tételét (pl. digitalizáció) segítik elő.
  • A Deloitte elemzésének eredményeként a vállalatvezetés számára egy ún. vezetői összefoglaló stílusú riportot készítünk, mely támogatja a vezetői döntéshozatalt. A Deloitte a definiált akciók implementálásában is támogatni tudja ügyfeleit.
 

Üzleti hatáselemzés

A válsághelyzet vállalati működésre és fő KPI-okra mért lehetséges hatásának elemzése
  • Gazdasági hatáselemzés készítése, mely egyaránt fókuszál a vállalat makroökonómiai környezetére, valamint az üzleti tervére is.
  • Az elemzés célja a válsághelyzet különböző szcenáriókban várható lehetséges hatásainak felmérése, kockázatok és lehetőségek azonosítása és akcióterv létrehozása.
  • A Deloitte elemzésének eredményeként a vállalatvezetés számára egy ún. vezetői összefoglaló stílusú riportot készítünk, mely támogatja a vezetői döntéshozatalt.

Középtávú megoldások

Az energiaipari szereplőknek vállalati kockázatkezelési rendszer bevezetésével javasolt felkészülniük a jövőbeli vállsághelyzetek kihívásaira, melyek alapvetően befolyásolhatják a vállalatok üzleti célkitűzéseit.

 

Vállalati kockázatmenedzsment (ERM)

ERM megoldások kidolgozása a stratégiai kockázatok kezelése érdekében
  • A stratégiai kockázatok kezelése érdekében ERM megoldás, valamint a bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges irányítási modell kiválasztása és implementálása.
  • A Deloitte felméri az Ügyfelei jelenlegi kockázatkezelési érettségét, majd ez alapján javaslatot tesz a jövőbeli működési modellre, beleértve a szükséges IT és üzleti fejlesztési szükségleteket, fő folyamatokat, irányítási rendszert és HR követelményeket.
  • A Deloitte elemzésének eredményeként stratégiai tanácsadási jelentést készítünk a vállalat vezetése számára, mely kiterjed a szükséges IT és üzleti követelmények, valamint működési modell definiálására. A Deloitte támogatást tud nyújtani az ERM bevezetésében (akárcsak a beszállítók kiválasztásában, üzleti folyamatok tervezésében).
Hasznosnak találta?