Elemzések

Jogi szolgáltatások

Munkajog, adatvédelem és munkahelytől eltérő helyen való munkavégzés

  •  Otthoni munkavégzés ("home office"), távmunka; milyen követelmények vonatkoznak a költségek megtérítésére, milyen munkavédelmi intézkedések bevezetése szükséges. Munkabér, díjazás és egyéb költségtérítési szabályok. Munkáltatókat és a munkavállalókat egymás irányában terhelő egyéb lényeges kötelezettségek, esetleges jogosultságok szabályai. Leépítési folyamat, felmondási tilalmak kérdései. 
  • Adatvédelem: a munkavállalók megfigyelésének, egészségügyi adatai ellenőrzésének jogszerű kereteinek a megteremtése, az adatkezelési garanciák, és alapul szolgáló dokumentációk kidolgozása az érintetti jogok védelmének és a transzparencia megteremtése érdekében. 
  • Elektronikus aláírás, távaláírás, stb. 
Szakértőnk: Bánczi Lea
 

Peres ügyek / Adójogi kérdések

  • Fontos hangsúlyozni ügyfeleink számára, hogy szolgáltatásaink egyike a peres képviselet.
  •  Fizetési halasztás/ Fizetési könnyítések lehetősége (az ügy jogi kezelésének függvényében).
  • Behajthatatlan követelések a Közvetett Adócsoporttal együttműködésben.
Szakértőnk: Harcos Mihály

Szerződésekkel kapcsolatok kérdések

  • Bérleti, kereskedelmi szerződésekkel kapcsolatos kérdések, kártérítés, vis maior helyzetek.
Szakértőnk: Babus Gábor
 

Bank & Finanszírozás

  • NKP finanszírozási lehetőségek, fizetési haladék, meglévő finanszírozással kapcsolatos tanácsadás.
  •  Bankok: panaszkezelési megoldások, fizetési haladék, lelassult adminisztráció jogi következményei.
Szakértőink: Al Sallami Linda, Herce Zoltán
Hasznosnak találta?