Tax COVID-19 Üzletfolytonossági szolgáltatások

Elemzések

Adózással kapcsolatos szolgáltatások

Állami támogatások és K+F

 • Az új, koronavírussal kapcsolatos állami támogatási intézkedések és ún. általános intézkedések igénybevételével kapcsolatos tanácsadás.
 • A korábbi állami támogatások és a koronavírussal kapcsolatos új állami támogatások kombinálhatóságával kapcsolatos tanácsadás.
 • Egyes vállalatok és szektorok részére speciális állami támogatási intézkedések kidolgozása, az új európai uniós szabályok (Átmeneti Keretszabály, új esetjog, stb.) alapján az Európai Bizottság előtti notifikációk előkészítése, illetve a koronavírussal kapcsolatos károk felmérésével, és alátámasztásával kapcsolatos tanácsadás.
 • Meglévő beruházási, képzési vagy K+F típusú támogatások koronavírus miatti átalakításával (támogatási szerződés módosítása, kötelezettségvállalások kezelése, stb.) kapcsolatos tanácsadás.
 • Támogatáspolitikai tanácsadás a koronavírus miatti intézkedések kidolgozásában. 
Szakértőnk: Márkus Csaba
 

Transzferárazás

 • Veszteséges operáció kezelése: a válsághelyzet miatti veszteséges operáció kezelése TP szempontból (veszteség hatásainak elemzésbe építése, kiigazítások, válságot is figyelembe vevő új benchmarkok készítése, piaci kockázat vizsgálata, veszteség allokálása, esetleges állami támogatások allokálása, stb.)
 • Operáció bezárása: Válság miatti operáció bezárás, áthelyezés TP vonatkozásai (exit charge létjogosultsága, átadási ár)
 • Transzferár dokumentációs, és egyéb kötelezettségek, vitarendezés: TP vitarendezésre, TP dokumentációra gyakorolt hatások (esetlegesen módosuló, meghosszabbodó határidők: CBCR, TP dokumentáció, ellenőrzések (át)ütemezése, APA eljárásokra – főleg bilaterális – gyakorolt hatás, stb.)
 • Előzetes ármegállapítási kérelmek: APA kritikus feltételek felülvizsgálata elsősorban finanszírozó és gyártó cégeknél.
Szakértőnk: Tóth Hedvig
 

Közvetett adók

 • Behajthatatlan követelések áfá-jának visszaigénylése.
 • A közvetett adókhoz kapcsolódó bevallási folyamatok digitalizálása és automatizálása.
 • Külföldön felmerült Áfa visszaigénylése.
 • A foglalkoztatással összefüggésben felmerülő költségekre eső Áfa visszaigénylése.
 • Céges autókhoz kapcsolódó Áfa előnyök érvényesítése.
 • Energia adó visszaigénylés speciális tevékenységek esetén.
Szakértőnk: Tancsa Zoltán
 

Közvetlen adók 

 • Elhatárolt veszteségek maximális felhasználásához kapcsolódó szolgáltatások: elhatárolt veszteség pozíció áttekintése, csoportos adóalanyiság létrehozása társasági adóban, csoporton belüli átstrukturálások.
 • 2019. adóévhez kapcsolódó adókötelezettségek csökkentése, cash-flow optimalizálás: társasági adóban alkalmazott értékcsökkenési kulcsok felülvizsgálata, behajthatatlan követelések vizsgálata, adóelőleg mérséklési lehetőségek, árfolyamnyereség adóztatásának időbeli halasztása.
 • Árfolyamingadozások hosszabb távú hatásainak csökkentése: funkcionális devizanem váltás lehetőségének adó szempontú elemzése.
Szakértőnk: Póczak Ferenc
 

Munkavállalói juttatások tervezése

 • Sajátos pénzbeli és nem pénzbeli juttatások adókezelésének vizsgálata: a COVID helyzetre tekintettel adott sajátos pénzbeli és nem pénzbeli juttatások – IT eszközök home office működéshez, a tömegközlekedés kiváltása miatt történő autóhasználat plusz költségének megtérítése, otthoni rezsiköltséghez való hozzájárulás, munkáltatói segély – adókezelésének vizsgálata, mind a munkáltató, mind a munkavállaló oldalán.
 • Adóadminisztráció: segítségnyújtás az adóadminisztrációval kapcsolatos teendők és fizetési kötelezettségek terheinek csökkentése tekintetében, ideértve az adóbevallás benyújtási határidejének halasztására vonatkozó kérelmek elkészítését.
 • „Expatok” adóadminisztrációja:  a feladatok többségét online módon is tudjuk intézni.
 • Alapítványok, bizalmi vagyonkezelés – létrehozatala: a munkavállalók jóllétét és a rászoruló munkavállalókat támogató, a munkáltató által létrehozott szervezetek – például alapítványok, bizalmi vagyonkezelés – létrehozatala.
 • Foglalkoztató székhelyétől eltérő államban történő munkavégzés: a foglalkoztató székhelyétől eltérő államban történő munkavégzés – home office miatt – adókövetkezményeinek vizsgálata.
 • Több országban dolgozó munkavállaló a járvány miatt csak egy ország területén fejt ki tevékenységet: annak adó- és társadalombiztosítási következményeinek vizsgálata, ha egy egyébként több országban dolgozó munkavállaló a járvány miatt csak egy ország területén fejt ki tevékenységet.
Szakértőnk: Baranyi Gábor
 

Könyvelési feladatok kiszervezése

 • Könyvelési feladatok kiszervezése az otthoni munka végzés fennállása következtében.
Szakértőnk: Winkler László
Hasznosnak találta?