Versenyképességi Indikátor Jelentés - 2016

Elemzések

Versenyképességi Indikátor Jelentés

Feltörekvő középvállalatok

A Deloitte elkötelezett a magyarországi KKV-szektorban zajló jelentős folyamatok feltérképezése és nyomon követése mellett. Jelentésünkben a változásmenedzsment, a kockázatkezelés, az emberierőforrás-menedzsment, az ügyfélszerzés és az utódlás kérdéséről kérdezzük a feltörekvő középvállalatok vezetőit, válaszaikat párhuzamba állítva a régió eredményességével.

Főbb megállapítások

 • Optimista hangulat: a feltörekvő középvállalatok nagy többsége (90%) kedvezőnek ítéli meg jelenlegi helyzetét - különösen igaz ez a Közép-Magyarországon működő cégekre. A jövőre nézve 47% optimista - további fejlődést, növekedést várnak.
 • A válság már kevésbé érezteti a hatását: a vállalatvezetők által megjelölt legfontosabb kihíávások már a növekedés, nem pedig a túlélés kérdéskörébe tartoznak.
 • Pozitív irányú átalakulás a piacon: a vállalkozások mintegy ötöde esett át az utóbbi öt évben jelentősebb szervezeti átalakuláson - és ezen cégen 40 százalékát pozitív történések következtében szervezték át.
 • Aktív törekvések a fejlődés irányába: az FKV-k leginkább az ügyfélszerzés és a minőségi munkaerő felkutatása terén szeretnének fejlődni a felrajzolt FKV-problématérkép alapján.
 • Mérsékelt innováció: a szektor még mindig csak mérsékelten innovatív, bár érzékelhető fejlődés ezen a területen.
 • Magányos harcosok klubja: jellemzően önállóan néznek szembe a problémákkal a vállalkozások, még akkor is, ha az adott esetben külső tanácsadó igénybevétele lenne indokolt. A többség (53%) még mindig nem vesz igénybe külső szakértőtői segítséget tanácsadó cégektől, ügynökségektől.
 • Égető HR-kérdések: Minden második cég nehezen talál munkatársat bizonyos pozíciókba, minden ötödik cég számára pedig minden keresés nehézséget jelent.
 • Fókuszban a szabályozói kockázatok: a tulajdonosok a vállalkozásukat fenyegető elsődleges kockázatként a törvényi szabályozásnak (adó, jog, pénzügy) való megfelelést tekintik.
 • Marketing nélkül próbálnak életben maradni: A KKV-k 56 százaléka még weboldallal sem rendelkezik, 29 százalékuk pedig semmilyen marketing tevékenységet nem végez.
 • Egyre több családi vállalkozás nyitott a vezetési feladatok átadására külső fél számára: a családi vállalkozások már 14 százaléka nyitott arra, hogy a tulajdonosi pozíció megtartása mellett a menedzsment-feladatokat külső fél kezébe adja.
 • Alacsony kockázatérzékelés: a szektorra jelentős kockázatfelvállalási hajlandóság jellemző, a kockázatok minimalizálására tett törekvések eszköztárából a tudatos tervezés még mindig sok helyen hiányzik.
 • Alacsony tudatosság az információbiztonság területén: még mindig rendkívül alacsony a tudatosság szintje az információbiztonság területén, csupán a cégek 14 százaléka kezeli ezt önálló problémakörként.
(PDF, magyar nyelven, 48 oldal)
Hasznosnak találta?