Breaking the dependency cycle

Elemzések

Ördögi kör

Hogyan kezelhető Nyugat-Európában az egészségügyi egyenlőtlenségek problémája?

Bevezetés

A növekvő várható élettartam ellenére Nyugat-Európában óriási különbségek figyelhetők meg a családok között. Fontos ugyan a megfelelő egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, de ez az egyenlőtlenségeknek csupán 15-25%-át teszi ki. Számos társadalmi körülmény befolyásolja a halálozási és megbetegedési esélyeket, beleértve az iskolázottságot, lakhatást, foglalkoztatást, munkakörülményeket és vagyoni helyzetet.

Többek között erre jutott a Deloitte Centre for Health Solutions új, Ördögi kör, avagy Hogyan kezelhető az egészségügyi egyenlőtlenségek problémája című jelentése, amely az egészségügyben megfigyelhető egyenlőtlenségek veszélyeire hívja fel a figyelmet.

A tanulmányból kiderül, hogyan hatnak az egyenlőtlenségek minden generációra, gyerekkortól egészen az öregkorig. Számos esettanulmány alapján a jelentés életciklus alapú megközelítést alkalmaz, ahol a kormányoknak és szolgáltatóknak egyaránt fel kell számolniuk a szervezeti korlátokat és vállalniuk kell a kihívásokat.

 

Ördögi kör: Hogyan kezelhető Nyugat-Európában az egészségügyi egyenlőtlenségek problémája?

Egészségügyi egyenlőtlenségek generációkon keresztül

Az egyenlőtlenségeknek komoly gazdasági hatása is van, hiszen befolyásolja a munkaerő termelékenységét és az európai egészségügyi költségek 20%-áért is ez felelős. Társadalmi szempontból pedig egy életen keresztül halmozottan érezteti hatását. A munkanélküliség és pénzügyi gondok generációról generációra öröklődnek, és a hátrányos helyzetű gyerekekből hátrányos helyzetű felnőttek válnak.

Az egészségügyi egyenlőtlenség minden életszakaszban aggasztó, beleértve:

 • Anyaság és csecsemőkor
  A csecsemőnek az egészséges életkilátásokhoz hatékony anyai gondoskodásra van szüksége és magasan képzett anyára. A szakadék azonban nem lett kisebb, és az alacsonyabb társadalmi csoportok gyermekei nem élvezhetik a csökkenő halandóság és betegeskedési rátákat.
 • Gyermekkor és oktatás:
  A társadalomban aktívan jelenlévő, jól táplálkozó gyerekek nagyobb eséllyel lesznek produktív, társadalmilag aktív felnőttek. A feszültséggel terhes környezetben növekvő gyerekek kevesebbet mozognak, és kevésbé egészségesen táplálkoznak, így nagyobb az elhízás, droghasználat és a viselkedési vagy érzelmi problémák kockázata.
 • Felnőttkor és foglalkoztatás:
  A munkakörülmények, társadalmi lehetőség és az épített környezet befolyásolhatja az ember kiszolgáltatottságát. A rosszul fizetett munkaerőt jobban fenyegetik az egészségügyi kockázatok, és a természetes környezettől és természettől elzárt lakóhelyek nem teszik lehetővé az egészséges életmódot.
 • Öregkor:
  Az alacsonyabb társadalmi rétegek idősei 30-65%-kal nagyobb eséllyel szenvednek krónikus betegségben, jobban fenyegeti őket a depresszió, lakhatási gondok és a digitális eszközök hiánya. A szegénység, társadalmi elszigetelődés és gyenge egészség egymást erősítő folyamatok.

Hidaljuk át a szakadékot: Az érintett felek legfőbb intézkedései:

Az egészségügyi egyenlőtlenségek leküzdésére az egész rendszert és egész életeket felölelő megoldásokra van szükség. A kormányoknak, szolgáltatóknak, akadémikusoknak és vállalkozásoknak integrálniuk kell szolgáltatásaikat, együttműködve az intézményes kereteken keresztül. Javasoljuk a következőket:

 • A szabályozóknak az életciklus egészére kell hozniuk a törvényeket az egyenlőtlenségek kiiktatására, és megfelelő egészségügyi finanszírozásról kell gondoskodniuk új, integrált modelleken keresztül.
 • Az állami szolgáltatóknak az egészséges életmódot és megelőzést kell hangsúlyozniuk, a családokhoz egy kulcstanácsadó kirendelésével
 • A tudományos szakértőknek egészségügyi gazdasági kutatásokat kell folytatniuk, és a népegészségügyi adatok hatékony felhasználásával megállapítani az eddigi intézkedések megtérülését
 • A jótékonysági intézmények és vállalatok fenntartható rendszereket alakítanak ki, javítva a munkaegészségügyi ellátást és az állami és magán kezdeményezéseket
 • Az állampolgárok tájékozódnak egészségügyi kérdésekben, és aktívan hozzájárulnak a helyi és országos programokhoz
  Az összes érdekelt fél kihasználja az adatelemzés és digitális technológia előnyeit az eredményes és költséghatékony rendszer kialakítása érdekében.
   
Hasznosnak találta?