HR IT Survey

HR dig​italizációs trendek​ és​ irányok

Átfogó nemzetközi esettanulmányok, globális fejlődési irányok

LETÖLTÖM A TANULMÁNYT

A túlélés záloga lehet a jól digitalizált humán erőforrás menedzsment

Hazai HR és IT szakértői körben egyre gyakrabban merül fel az igény a szervezet által alkalmazott HR informatikai megoldások továbbfejlesztése, vagy új rendszer bevezetése iránt, de kevés olyan információforrás van, ami hiteles támpontot ad egy HR IT rendszer kiválasztásakor felmerülő kérdések megválaszolásához. A Deloitte HR digitalizációs trendek és irányok tanulmánya  nemzetközi tapasztalatok alapján nyújt útmutatást a hazai HR és IT vezetők számára.

A humán tőke ill. humán erőforrás menedzsment (Human Capital Management, HCM) fontosságát a COVID-19 hatására kialakult helyzet is bizonyította: a személyes érintkezés korlátozásával globálisan felértékelődött a távoli munkavégzés szerepe, előtérbe kerültek az online megoldások, ami felerősítette a modern HCM rendszerek iránti igényt is. 

Azok a szervezetek, amelyek rendelkeztek távolról is elérhető munkaidő-nyilvántartó és szabadságkezelő rendszerekkel, e-bérjegyzékkel, a virtuális együttműködést illetve a teljesítménymenedzsmentet támogató eszközökkel, sokkal hatékonyabban tudták menedzselni a tömeges távoli munkavégzés miatt előállt új helyzetet, mint akiknél nem működtek ilyenek. A globális tapasztalatok azt mutatják, hogy a járvány lecsengése után ezen a téren sem várható visszarendeződés, ami felértékeli a hatékony HCM megoldások szerepét

– mondta Csépai Martin, a Deloitte HR tanácsadási üzletágának vezetője.

Reflektálva a hazai információhiányra, a Deloitte HR digitalizációs trendek és irányok című tanulmányával a legfontosabb piaci tendenciákat és a jellemző HCM megoldásokat mutatja be, a rendszerek kialakulása és főbb jellemzői mellett azok gyakorlati szempontjaival. Hogyan lehetne hatékonyabbá tenni, automatizálni HR folyamatokat technológiai támogatás segítségével? Melyek a különböző megoldások előnyei és hátrányai? A szakértők ezekre a kérdésekre keresték a választ.

Papírhegyektől a felhőig

Az elmúlt évtizedekben a HR terület is jelentős digitális fejlődésen ment keresztül. A papíralapú, rengeteg manualitást igénylő adminisztrációtól az excel adatbázisokon, majd on-premise, telepített HR IT rendszereken át eljutottunk a felhő alapú megoldásokig. Ezek a teljes szervezetre vetített, valós idejű adatok alapján készült, egyre inkább prediktív analitikák mentén nagyobb kontrollt adnak a vezetőség kezébe, tehát nem csak a múltbéli, vagy jelenlegi adatokat képesek elemezni, hanem jövőbeli trendeket is felvázolnak. 

A nemzetközi piacon versengő, modern HCM rendszerek moduláris felépítésüknek köszönhetően képesek vállalatok teljes HR funkcionalitását támogatni. A rendszeren belül egységet alkotó, rendeltetésüket tekintve viszont különálló modulok egy-egy olyan munkaerő-menedzsmenthez kapcsolódó kulcsterület mentén lettek egymástól elválasztva, mint például az onboarding, vagy a tanulás menedzsment. Ez lehetővé teszi a különböző egységek speciális erősségeinek kihasználását, de továbbra is épít a modulok integráltságából fakadó előnyökre. Jelentős időt és pénzt is megtakarítva azáltal, hogy nem szükséges több beszállító rendszereit összehangolni.

Hol tartanak a hazai szervezetek a HR digitalizáció útján? Töltse le a Deloitte Digitális HR 2021 kutatásának eredményeit összefoglaló riportot! Valós, hazai vállalati történetekkel a HR digitalizáció különböző útjairól!

  • - Hol tartanak a hazai szervezetek a HR digitalizáció útján?
  • - Mennyire elterjedtek az integrált, felhő alapú rendszerek?
  • - Melyek azok a HR területek, amelyeken a leginkább szükség van digitális megoldásokra, folyamatokra? 
  • - Mi nehezíti leginkább a HR digitalizációját? 

Ha Önt is foglalkoztatják a fenti kérdések, töltse le a Deloitte Digitális HR 2021 kutatásának eredményeit összefoglaló riportot!

LETÖLTÖM A TANULMÁNYT

Ismerje meg szakértőinket!

Csépai Martin

Igazgató

HR tanácsadás

+36 1 428 6800

Uzsák Éva Virág

Szenior menedzser

HR tanácsadás

+36 1 428 6800

Simonyi Dénes

Menedzser

Technológiai tanácsadás

+36 1 428 6800

Vida Zoltán

Menedzser

HR tanácsadás

+36 1 428 6800