Megoldások

Energetikai tanácsadás

Azonnali és rövidtávú megoldások

Kulcsfontosságú megérteni az előttünk álló válsághelyzetnek a vállalat fő célkitűzéseire gyakorolt lehetséges hatását, valamint egy olyan hatékonyság növelési tervet összeállítani, mellyel biztosítható az üzletmenet folytonossága.

Hatékonyságjavítási program

A rövid- és középtávon kitűzött pénzügyi és működési KPI-ok elérését támogató hatékonyságjavítás

  • Átfogó hatékonyságjavítási program készítése (pénzügyi és működési átalakítás), 'quick win'-ek azonosításával és a működési modell átalakítására tett javaslatokkal.
  • A program célja, hogy a vezetőség tiszta képet kapjon a vállalat aktuális pénzügyi és működési KPI-airól, továbbá olyan akciók definiálása, melyek támogatják a hatékonyság javítását és a vállalat likviditásának növelését. Az akciótervben különös hangsúlyt fektetünk az olyan fejlesztési javaslatok azonosítására, melyek a pénzügyi helyzet javítását (pl. készpénzállomány növelése) és a fő üzleti folyamatok hatékonyabbá tételét (pl. digitalizáció) segítik elő.
  • A Deloitte elemzésének eredményeként a vállalatvezetés számára egy ún. vezetői összefoglaló stílusú riportot készítünk, mely támogatja a vezetői döntéshozatalt. A Deloitte a definiált akciók implementálásában is támogatni tudja ügyfeleit.

 

Üzleti hatáselemzés

A válsághelyzet vállalati működésre és fő KPI-okra mért lehetséges hatásának elemzése

  • Gazdasági hatáselemzés készítése, mely egyaránt fókuszál a vállalat makroökonómiai környezetére, valamint az üzleti tervére is.
    Az elemzés célja a válsághelyzet különböző szcenáriókban várható lehetséges hatásainak felmérése, kockázatok és lehetőségek azonosítása és akcióterv létrehozása.
  • A Deloitte elemzésének eredményeként a vállalatvezetés számára egy ún. vezetői összefoglaló stílusú riportot készítünk, mely támogatja a vezetői döntéshozatalt.

Középtávú megoldások

Az energiaipari szereplőknek vállalati kockázatkezelési rendszer bevezetésével javasolt felkészülniük a jövőbeli vállsághelyzetek kihívásaira, melyek alapvetően befolyásolhatják a vállalatok üzleti célkitűzéseit.

Vállalati kockázatmenedzsment (ERM)

ERM megoldások kidolgozása a stratégiai kockázatok kezelése érdekében

  • A stratégiai kockázatok kezelése érdekében ERM megoldás, valamint a bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges irányítási modell kiválasztása és implementálása.
  • A Deloitte felméri az Ügyfelei jelenlegi kockázatkezelési érettségét, majd ez alapján javaslatot tesz a jövőbeli működési modellre, beleértve a szükséges IT és üzleti fejlesztési szükségleteket, fő folyamatokat, irányítási rendszert és HR követelményeket.
  • A Deloitte elemzésének eredményeként stratégiai tanácsadási jelentést készítünk a vállalat vezetése számára, mely kiterjed a szükséges IT és üzleti követelmények, valamint működési modell definiálására. A Deloitte támogatást tud nyújtani az ERM bevezetésében (akárcsak a beszállítók kiválasztásában, üzleti folyamatok tervezésében).

Ismerje meg szakértőnket

Mező Csaba

Mező Csaba

Partner

Csaba komoly iparági tapasztalattal rendelkezik, amelyet műszaki igazgatóként szerzett különféle energiaipari szolgáltató cégeknél. Munkája során több stratégiai és szervezetfejlesztési projektet is l... Több