tech-trends-2023-immerziv-internet-vallalatok-szamara

Sajtóközlemények

Közép-kelet-európai bankpiaci akvizíciós tanulmány 2022

Navigálás a bizonytalanságban – A KKE bankpiac ellenállónak bizonyul a turbulens makrogazdasági környezettel szemben

A Deloitte bemutatta a közép-kelet-európai banki fúziókról és felvásárlásokról szóló tanulmányát, melyet immár ötödik éve készít el. A közép-kelet-európai (KKE) bankpiac számos kihívással szembesült az elmúlt években, ideértve a COVID-19 járványt, az orosz-ukrán háborút, valamint a jelenlegi magas inflációs környezetet. A KKE bankszektor kiemelkedően stabilnak bizonyul a kihívásokkal szemben, és a konszolidált mérlegfőösszeg ezekben az időszakokban is növekvő pályán maradt. A Deloitte szakértői szerint azonban a jelenlegi magas inflációs környezet hátrányosan érintheti a jövőbeli növekedési kilátásokat, amennyiben tartósan negatív hatása lesz az eszközök árazására, a hitelek iránti keresletre, valamint a portfólióminőségen keresztül a jövedelmezőségre.

Budapest, 2023. február 8.

A tanulmányról

A tranzakciós aktivitás a bankpiacon kis mértékben lassult 2022-ben, és a piacon látható alacsonyabb értékeltségi szint visszafoghatja az eladói motivációkat, azonban további konszolidáció várható azon piacokon, ahol a vezető nemzetközi bankok nem érték el a méretgazdaságossági szintet, valamint megjelenhet egy tranzakciós kényszer azon bankok részéről, amelyek gyengébb profitabilitással és tőkehelyzettel léptek bele a jelenlegi kihívásokkal teli időszakba.

A Deloitte KKE régiós bankpiaci tranzakciós tanulmányának ötödik kiadása átfogó képet nyújt a régió bankpiacáról, valamint a tranzakciós aktivitást befolyásoló főbb tényezőkről. Továbbá idén kiegészült a régiós fintech szektor áttekintésével, megvizsgálva a regionális fintech trendeket, és listázva az egyes KKE országok legsikeresebb fintech cégeit. Ezzel banki ügyfeleink visszatérő igényeire is reagáltunk, akik már nemcsak a régiós bankokról szeretnének egy átfogó képet, hanem a fintech cégekről is. 

A tanulmány főbb megállapításai:

  • A subprime válságot követő fellendülést megakasztotta először a COVID-19
    pandémia, majd a jelenlegi geopolitikai konfliktus és magas inflációs környezet, a régió azonban a 2008-as válsághoz képest sokkal ellenállóbbnak
    bizonyul.
  • A konszolidált banki mérlegfőösszeg a kihívást jelentő időszakok ellenére tovább növekedett a régióban, azonban a jelenleg tapasztalható magas kamatkörnyezet mind az eszközök értékeltségén, mind a hitelek iránti kereslet csökkenésén keresztül limitálhatja a jövőbeli növekedést.
  • A COVID-19 pandémia alatt megképzett addicionális értékvesztések visszaírásával helyreállt a bankszektor profitabilitása, és rövidtávon a jelenleg tapasztalható magas kamatok javíthatják a bankszektor jövedelmezőségét. Hosszú távon azonban kérdéses, hogy a jelenleg tapasztalható magas inflációs és kamatkörnyezet milyen hatással lesz a bankszektor eszközminőségére, és negatív fordulat áll-e be a nemteljesítő hitelek állományában. 
  • Kis mértékben ugyan lassult a bankpiaci tranzakciós aktivitás 2022-ben, és várhatóan a magas hozamkörnyezetből adódó alacsonyabb értékeltség csökkenti az eladói motivációt, azonban a gyengébb tőke pozícióval rendelkező bankok esetében megjelenhet egy eladási kényszer, amennyiben a gazdasági környezet hatására az eszközminőség és profitabilitás romlik.
  • A tranzakciók számát tekintve a banki fúziók és felvásárlások legaktívabb piacai a közép-kelet-európai régióban 2021-ben és 2022-ben a Baltikum (6 tranzakció), Szerbia (5 tranzakció), Csehország (4 tranzakció), Bosznia-Hercegovina (4 tranzakció), Magyarország (3 tranzakció) és Románia (3 tranzakció) voltak.

„A közelmúltbeli 2021-2022-es banki konszolidációs momentumban is aktívan
támogattuk ügyfeleinket. Mivel számos tranzakciót láttunk belülről, illetve a régiós bankszektor vezetőivel történt konzultációink alapján úgy látjuk, hogy a közép-kelet-európai bankpiac konszolidációja az elkövetkező években is központi téma marad. Emellett egyelőre óvatosan ugyan, de a nem teljesítő hitelportfólió tranzakciók terén is látunk mozgolódást”

— foglalta össze Bíró Balázs, partner, a Deloitte Magyarország vezérigazgatója.

 

„A COVID-19 pandémia a korábbi várakozásokkal ellentétben nem gyakorolt számottevő negatív hatást a bankok portfólióminőségére, a jelenlegi inflációs és kamatsokk azonban újabb kihívást jelent. Az, hogy ezt a bankok miként tudják majd kezelni, jelentős hatással lesz a következő időszak tranzakciós aktivitására mind a banki-, mind a hitelportfólió tranzakciók terén” 

— mondta el Csomor Csaba, a Deloitte Pénzügyi Tanácsadás igazgatója. 

A teljes tanulmány elérhető ide kattintva

Hasznosnak találta?