real estate confidence report

Sajtóközlemények

A közép-európai befektetők és a fejlesztők szerint jelentős kihívásokkal küzd a régiós ingatlanszektor

A Deloitte ötödik alkalommal megjelenő, a kereskedelmi ingatlanpiaci üzleti hangulatára vonatkozó felmérése szerint az ukrajnai háború kitörése és az ezt követően kibontakozó kedvezőtlen gazdasági folyamatok jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy az ingatlanpiaci szereplők 2021 év végi optimista várakozásai a háború 2022. február végi kitörését követően megváltoztak, és a piaci szereplők válaszai alapján 2022 év végén a teljes ingatlanszektor jelentős kihívásokkal küzdött.

2023. február 28.

A „Deloitte Ingatlanbizalmi felmérés Közép-Európában 2023” tanulmánya szerint az ukrajnai háború kitöréséből eredő gazdasági és társadalmi változások a közép-európai ingatlanpiacon fokozott bizonytalanságot eredményeztek. A felmérés a piaci szereplők hangulatának egyértelmű és jelentős romlását mutatja: a felmérésben résztvevők hangulata a Covid19-világjárvány kezdete óta 2022 év végén volt a legrosszabb, és a válaszadók 61%-a a közép-európai régió gazdasági helyzetének romlását valószínűsítette. Ez az arány valamivel több mint kétszerese a 2022 elején és 2021-ben mért arányának, és több mint háromszorosa a válaszadók 2020 év elején mért arányának.

A válaszadók több mint fele arra számít, hogy az egész közép-európai régióban jelentősek lesznek a nehézségek a projektfinanszírozáshoz való hozzáférés terén, és a válaszadók ezt a kihívást az építési költségek jelentős növekedésével kapcsolatos nehézségektől is jelentősebbnek ítélték. Összességében a válaszadók több mint fele arra számít, hogy komoly nehézségekbe ütközik a projektjeik finanszírozása. Ez az arány több mint kétszerese a 2022 elején mért aránynak. Közép-Európában a romániai válaszadók bizonyultak a lepesszimistábbnak: a romániai válaszadók több mint 70%-a az ingatlanfinanszírozáshoz való hozzáférés további romlására számít.

A nehézségek ellenére az ingatlanfejlesztők és ingatlanbefektetők többsége az ingatlanbefektetési tevékenységük folytatást tervezi. Ugyanakkor a régiónkban tevékenykedő lakóingatlan-fejlesztők 25%-a, míg a kereskedelmi ingatlanszektorban dolgozó válaszadók 15%-a a további befektetési tevékenységük felfüggesztésével számol.

Az egyes országokban az ingatlanpiaci szereplők eltérően ítélték meg az egyes ingatlanszektorok sérülékenységét. A cseh válaszadók elsősorban a szállodai és turisztikai szegmenst (29%) és a kiskereskedelmi szektort (21%), a lengyel válaszadók a lakóingatlanokat (38%, beleértve a bérlakásokat) nevezték meg, mint a legsérülékenyebb piaci szegmens. A romániai válaszadók közül a logisztikai ágazatot (32%) tartják a legsérülékenyebbnek, míg a magyar válaszadók többsége a kiskereskedelmi szektort (40%) tekintik a leginkább sérülékeny szektornak.   

A felmérésben résztvevők túlnyomó többsége úgy vélekedik, hogy a folyamatban lévő fegyveres konfliktusnak közép- és hosszú távon lesznek következményei Közép-Európa egészére nézve. Ugyanakkor 2022 végén e téren megváltozott a válaszadók véleménye. Míg közvetlenül az ukrajnai háború kitörése után a válaszadóknak még több mint fele úgy vélte, hogy a fegyveres konfliktus hatásai hosszú távon is érezhetők lesznek, jelenleg a válaszadók csupán 32%-a vélekedett így, és több mint 60%-uk úgy vélekedett, hogy a hatás csak középtávon lesz érzékelhető. E téren 2022 év végén a legpesszimistábbak az ingatlantanácsadók voltak, míg az ingatlanfejlesztők és az ingatlanbefektetők némileg optimistábbnak bizonyultak: az ingatlanfejlesztők 31%-a, míg az ingatlanbefektetők 24%-a számol a háború hosszú távú hatásaival.

 

A válaszadók a régiónkban továbbra is a logisztikai szektort tekintik a legversenyképesebb szegmensnek, de a többi piaci területtel szembeni korábbi előnye némileg csökkent. A csökkenő régiós trendtől eltérően a magyarországi válaszadók közel 100%-a továbbra is a logisztikai ingatlanok iránti magas kereslettel számol és így Magyarországon a logisztikai szegmens a többi területhez mérten tovább tudott erősíteni a kedvező megítélésén.

- tette hozzá Kohári Gábor, MRICS a Deloitte
ingatlan-tanácsadási részlegének vezető menedzsere.

 

A régióban működő ingatlanfejlesztők kétharmada a nyereségük csökkenésére számít 2023-ban. A válaszadók visszafogott pénzügyi várakozásai egy kedvezőtlen ingatlanpiaci helyzetre utalnak. A válaszadók többsége 2023-ban Közép-Európában csökkenő ingatlanbefektetési aktivitást és alacsonyabb tranzakciós volument valószínűsít, egyúttal a felmérésben résztvevők közel fele a tranzakciós hozamok növekedésével is számol.

 

Deloitte CE Real Estate Confidence Survey 2023

Letöltés
Hasznosnak találta?