circular pattern

Hírek

Újabb bírságok a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzésével kapcsolatos hiányosságok miatt

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) szigorú jogszabályi feltételeinek teljesítése terhet ró számos gazdasági szereplőre. Elsősorban a pénzügyi ágazat és az ingatlanszektor szereplői érintettek leginkább, azonban a Pmt. szerinti átvilágításra kötelezettek köre fokozatosan bővül figyelemmel a közeljövőben átültetésre kerülő AML 5 irányelv rendelkezéseire. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzése kiemelt jelentőségű, hiszen mai világunkban ezen tevékenységek gyakran nemzetközi méreteket öltenek és ezért is szükséges az egységes, nemzetközi szinten történő fellépés, amit Magyarországon a Pmt. szabályainak történő megfelelés biztosít.

A magyar hatóságok ennek megfelelően kiemelten kezelik a kérdést, amit az egyre gyakoribb megállapítások és bírságok is jeleznek. A Magyar Nemzeti Bank felügyeleti jogkörében eljárva nemrégiben az egyik legnagyobb hazai befektetési szolgáltatót 8,5 millió forint felügyeleti bírsággal sújtotta, mivel a társaság nem tudta a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás szempontjából kockázatos ügyfeleket, ügyleteket kiszűrni, illetve a gyanús tranzakciók bejelentésére is csak késve került sor az illetékes szervek felé. Egy másik ügyben egy bankcsoport három pénzügyi intézményével szemben a Magyar Nemzeti Bank összességében 29,2 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki, szintén a Pmt. előírásainak megsértése miatt.

Fontos szem előtt tartani a Pmt. legutóbbi módosításait is, melynek hatásai jelentős ügyfélkört érintenek. A Pmt. értelmében 2019. június 26-án telt volna le egy két éves átmeneti időszak, amely alatt az egyes szolgáltatóknak a Pmt. hatálybalépését megelőzően létesített üzleti kapcsolatok esetén el kellett végezniük a Pmt. szerinti átvilágítási intézkedéseket. Ezt a határidőt az Országgyűlés a nyár folyamán 2019. október 31-re módosította, több időt biztosítva ezzel az ügyfél-átvilágítási eljárások lefolytatására. Amennyiben azonban e dátumig nem történik meg a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás, akkor az adott szolgáltató köteles az egyes ügyleti megbízások teljesítését megtagadni.

Érdemes megjegyezni, hogy az utóbbi hónapokban több olyan MNB ajánlás is megjelent, amelyeket ajánlott beépíteni a felügyelt intézményeknek a mindennapos gyakorlatukba, annak érdekében, hogy a Pmt. megfeleléssel kapcsolatos bírság kockázatát minimalizálhassák. Fontos megjegyezni továbbá, hogy 2020 januárjában várható az Európai Bankhatóság felügyeletek közötti pénzmosás ellenes tevékenység összehangolására vonatkozó irányelv megjelenése, amelyet követően vélhetőleg még több ellenőrzés várható.

Annak érdekében, hogy a Pmt. hatálya alá tartozó gazdasági szereplők maradéktalanul meg tudjanak felelni a jogszabály előírásainak, érdemes szakértők segítségét igénybe venni.

A Deloitte Legal Göndöcz és Társai Ügyvédi Iroda jelentős szakmai tapasztalattal rendelkezik többek között pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzését és megakadályozását érintő belső szabályzati rendszer kialakításában és az alkalmazott gyakorlat megvizsgálása területén. A Deloitte Legal szakemberei hosszú évek tapasztalait felhasználva hatékonyan tudnak segíteni ügyfeleiknek, annak érdekében, hogy a jelenlegi és jövőbeli módosításokkal bővülő Pmt. előírásokkal teljes mértékben összhangban levő gyakorlatot folytassanak.

Hasznosnak találta?