Hírek

Jelentősen szigorodnak az online közvetítő szolgáltatásokra vonatkozó szabályok

A fogyasztók számára mára természetessé vált, hogy mindennapjaik során online közvetítő szolgáltatások sokaságát – például online kereskedelmi platformokat, applikációkat kínáló webáruházakat, internetes összehasonlító oldalakat, közösségi médiaplatformokat – vesznek igénybe. Az ilyen online felületek segítségével közvetített ügyletek száma folyamatosan nő, így a fogyasztókat elérni kívánó üzleti vállalkozások egyre nagyobb mértékben függnek a közvetítő szolgáltatást nyújtó vállalkozásoktól.

Erre a tendenciára reagálva az EU nemrégiben elfogadta első, kifejezetten az online közvetítő szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások tevékenységét szabályozó rendeletét, amellyel az a célja, hogy biztosítsa, hogy az e szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások tisztességes és átlátható feltételeket nyújtsanak a szolgáltatást igénybevevő üzleti felhasználóknak.

A rendelet a napokban lépett hatályba és rendelkezéseit 2020. július 12-től kell alkalmazni, azonban számos olyan új szabályt tartalmaz, amelyekre időben fel kell készülniük a vállalkozásoknak.

Kire vonatkozik a rendelet?

A rendelet az online közvetítő szolgáltatást nyújtó vállalkozások és a rajtuk keresztül a fogyasztóknak árut vagy szolgáltatást kínáló üzleti felhasználók közti kapcsolatot rendezi.

A rendelet ennek megfelelően elsősorban az online közvetítő szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra nézve állapít meg szabályokat. Ide tartoznak például az online e-kereskedelmi piacterek, az online alkalmazásokat kínáló weboldalak, összehasonlító oldalak vagy akár a közösségi média oldalak, amennyiben az üzleti felhasználókkal való kapcsolatuk érintett.

A rendelet szabályait csak azzal a kettős feltétellel kell alkalmazni, ha az online közvetítő szolgáltatást nyújtó vállalkozások az EU-ban letelepedett üzleti felhasználóknak és kereskedelmi weboldal-használóknak nyújtják a szolgáltatásaikat és az üzleti felhasználók az online közvetítő szolgáltatások vagy online keresőprogramok segítségével az Unió területén tartózkodó fogyasztóknak kínálnak árukat vagy szolgáltatásokat.

Melyek, a rendelet által előírt legfontosabb kötelezettségek?

A rendelet a következő fontosabb előírásokat fogalmazza meg az online közvetítő szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokkal szemben:

  • Átláthatóság biztosítása megkülönböztetett bánásmód esetén: Ha az online közvetítő szolgáltató saját platformján maga is kínál bizonyos árukat vagy szolgáltatásokat a fogyasztók számára (tehát maga is kereskedőként is eljár), vagy bizonyos üzleti felhasználókat megkülönböztetett bánásmódban részesít a platformján, akkor az üzleti felhasználókat megfelelően tájékoztatni kell arról, hogy saját platformján milyen előnyöket biztosít a saját és harmadik felek árui és szolgáltatásai számára.
  • Más platformok igénybevételének korlátozása: ha az online közvetítő szolgáltatást nyújtók megtiltják vagy korlátozzák azt a lehetőséget, hogy az üzleti felhasználó más platformokon is kínálja, vagy kedvezőbb feltételekkel kínálja az adott árut vagy szolgáltatást, akkor ezt a korlátozást megfelelően meg kell indokolni.
  • Rangsorolás: Az áruk és szolgáltatások online közvetítő szolgáltatók általi rangsorolása fontos hatást gyakorol fogyasztók választására és az üzleti felhasználók eredményességére. Ebből következően az online közvetítő szolgáltatók kötelesek szerződéses feltételeikben rögzíteni a rangsorolást meghatározó fő paramétereket, az online keresőprogram-szolgáltatók pedig az online keresőprogramjaik felületén kötelesek megjeleníteni ezeket a kritériumokat. A rangsorolást meghatározó fő paraméterek leírásában arra is ki kell térni, ha az üzleti felhasználók díjfizetéssel aktívan befolyásolhatják-e a rangsorolást.
  • Adatokhoz való hozzáférés: Az online közvetítő szolgáltatók kötelesek tájékoztatni arról az üzleti szolgáltatókat, hogy hogyan, milyen mértékben és milyen feltételek mellett férnek hozzá meghatározott adatkategóriákhoz. Ennek a tájékoztatásnak arra is ki kell térnie, hogy az üzleti felhasználók használhatják-e az adatokat értékteremtésük javítása érdekében, illetve a közvetítő szolgáltató megosztja-e harmadik felekkel azokat az adatokat, amelyet az üzleti felhasználó a közvetítői szolgáltatás igénybevétele révén generál.
  • Szerződési feltételek: Az online közvetítő szolgáltatóknak a szerződési feltételeiket a kereskedelmi jogviszony valamennyi szakaszában könnyen hozzáférhetővé kell tenniük és törekedniük kell a világos és érthető megfogalmazásra. A szerződéses feltételek változásáról legalább 15 nappal korábban tájékoztatni kell az üzleti felhasználókat.
  • Szolgáltatás felfüggesztése, korlátozása, megszüntetése: Az online közvetítő szolgáltatóknak jogos érdekük fűződhet ahhoz, hogy egy adott üzleti szolgáltató szolgáltatásnyújtását korlátozzák, megszüntessék vagy felfüggesszék. Tekintettel azonban arra, hogy az ilyen döntések jelentősen befolyásolják az üzleti felhasználók érdekeit, az erről szóló indokolt döntést tartós adathordozón meg kell küldeni az érintett üzleti felhasználónak. Ezen kívül, az online közvetítő szolgáltatóknak lehetővé kell tenniük, hogy az adott döntést az üzleti szolgáltatók online panasz formájában vitathassák.
  • Vitás ügyek és panaszok kezelése: A kisvállalkozásokat kivéve (50 fő alatti létszám és 10 millió euró alatti árbevétel) az online közvetítő szolgáltatóknak belső panaszkezelési rendszert kell kialakítaniuk az üzleti felhasználók panaszainak kezelésére. A belső panaszkezelési rendszernek könnyen hozzáférhetőnek és díjmentesnek kell lennie és biztosítania kell a panaszok észszerű időn belüli kezelését. Továbbá, az online közvetítő szolgáltatóknak legalább két olyan mediátort ki kell választaniuk, akikkel a vitás ügyeik rendezésében együttműködnek.

Érdemes kiemelni, hogy a rendelet szabályainak megsértése miatt nemcsak az üzleti felhasználók fordulhatnak majd közvetlenül a bírósághoz, hanem az érdekeik képviseletére feljogosított szervezetek és egyesületek is, mivel a rendelet értelmében ők is jogosultak lesznek a nemzeti bíróságok előtt eljárást kezdeményezni a rendeletnek való megfelelés kikényszerítése érdekében.

A rendelet elfogadásának várható következményei

Az online közvetítő szolgáltatók legnagyobb feladata a rendelet hatálybalépéséig valószínűleg a szerződéses feltételeik újragondolása és a megfelelő panaszkezelési rendszer kidolgozása lesz.
Nemcsak az egyes vállalkozásokra, hanem az online közvetítő szolgáltatókat tömörítő szakmai szervezetekre is feladatot ró a rendelet, mert arra ösztönzi őket, hogy a rendelet szabályainak való megfelelés érdekében dolgozzanak ki szakmai etikai kódexet.

Összességében az új szabályozás sok tekintetben szigorúbb, de átláthatóbb kereteket ad az online közvetítő szolgáltatást nyújtó vállalkozások tevékenységéhez. Nem szabad azonban arról sem megfeledkezni, hogy a rendeletnek való megfelelés nem biztosítja automatikusan a hagyományos adatvédelmi, fogyasztóvédelmi és versenyjogi szabályoknak való megfelelést is. Számos területen – például a rangsorolási kritériumokról való tájékoztatás, vagy más platformok igénybevételének korlátozása esetén – több szabályrendszer együttes figyelembevétele szükséges ahhoz, hogy a vállalkozások a jogszabályoknak megfelelő keretek között tudják kialakítani kereskedelmi feltételeiket és gyakorlataikat. Mindehhez érdemes több szakterületen is jártas külső tanácsadó segítségét igénybe venni.

Hasznosnak találta?