Hírek

Változások a tőkepiaci szabályozásban – a legfontosabb NKP-t érintő változások

A pénzügyminiszter 2019. október 28-án az Országgyűlés elé terjesztette azt a pénzügyi közvetítőrendszert, államháztartást és gazdasági stabilitást érintő törvényjavaslatot (Törvényjavaslat), amelynek fontos eleme a tőkepiaci törvény (Tpt.) európai uniós szabályokkal összhangban történő módosítása. A Tpt. módosítása előreláthatólag jelentős könnyítést jelent azoknak a társaságoknak, amelyek a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2019. július 1-jén indult növekedési kötvényprogramja (NKP) keretében terveznek tőkét bevonni.

A Törvényjavaslattal előirányzott jogszabályi változások következtében az NKP-ban részt venni kívánó társaságokra és általános értelemben az értékpapír kibocsátókra jelentősen enyhébb tájékoztatási és információnyújtási kötelezettségek vonatkoznak majd, ezáltal segítve a cégek tőkepiacra lépését.

A Tpt. módosítása előreláthatóan három lényeges változást hoz az értékpapírok forgalomba hozatalának- illetve valamely szabályozott kereskedési rendszerbe történő bevezetésének körében:

1. A nyilvános forgalomba hozatal meghatározását és szabályait az európai uniós jogszabályoknak megfelelően módosítja, ezáltal megszüntetve a hatályos magyar jog és az uniós jog közötti kollíziót

A magyar jogalkotó a nyilvános forgalomba hozatal meghatározását az európai uniós szabályoknak megfelelően módosítja, ezáltal jelentősen kiterjesztve annak alkalmazási körét.

A nyilvános forgalomba hozatal tekintetében jelentős könnyítést jelent, hogy bővült a tájékoztató közzétételének kötelezettsége alóli mentességek köre, így például a korábbi szabályozáshoz képest nem kell tájékoztatót készítenie a kibocsátónak abban az esetben, ha például nyilvánosan hoz forgalomba legalább 100.000,- EUR egységenkénti névértékű értékpapírt vagy az értékpapírokat kizárólag minősített befektetők részére ajánlja fel.

A jelenleg hatályos Tpt. értelmében legalább 100.000,- EUR-nak megfelelő egységenkénti névértékű értékpapír befektetők részére történő- vagy az értékpapír kizárólag minősített befektetők részére való felajánlása zártkörű forgalomba hozatalnak minősül. Az új szabályok értelmében viszont már nyilvános kibocsátásnak tekintendő, azzal, hogy az uniós szabályoknak megfelelően mentesül a tájékoztató készítés alól.

2. Az értékpapírok multilaterális kereskedési rendszerbe való regisztrációja nem jelenti automatikusan a nyilvános forgalomba hozatal szabályainak alkalmazását

A fentieken túl könnyítést jelent, hogy a hatályos Tpt.-vel ellentétben az értékpapírok valamely multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációja nem jelenti automatikusan a nyilvános forgalomba hozatalra vonatkozó szabályok alkalmazását, illetve tájékoztató készítésének kötelezettségét. A regisztrációhoz elegendő a Budapesti Értéktőzsde által kiadott, vonatkozó szabályzatnak megfelelő információs dokumentum elkészítése. Mivel az NKP terméktájékoztató előírásai alapján a forgalomba hozott értékpapírokat a kibocsátást követő 180 napon belül be kell vezetni a Budapesti Értéktőzsde által működtetett valamely kereskedési helyszínre, e változás jelentős könnyítést jelenthet az NKP-ban részt vevő kibocsátók számára a feltétel teljesítéséhez.

3. Új rendelkezést vezet be az értékpapír által megtestesített pénzkövetelésért vállalt kezesség szabályozása terén is

A kezesség tekintetében a jogszabályi változás lehetővé teszi, hogy a kezes egyoldalú nyilatkozattal vállaljon kezességet a kötvény által megtestesített pénzkövetelésért, szemben a korábbi szabályozással, amely a 2013. évi V. a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény alapján csak szerződés keretében biztosított lehetőséget a kezesség vállalására. Az egyoldalú nyilatkozattal való kezességvállalás a korábbi szabályozáshoz képest rugalmasabb és a gazdasági élet kihívásaihoz jobban alkalmazkodó lehetőséget biztosít az értékpapírkibocsátóknak a kötvény hitelminősítésének javítására illetve értékpapírjaik biztosítására.

A módosítások várhatóan 2019 decemberében lépnek hatályba.

Hasznosnak találta?