kartalanitas

Teljes állami kártalanítás járhat a kötelező karantén idejére

A kormány március 12. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki, melyre tekintettel az Olasz Köztársaság, a Kínai Népköztársaság, a Koreai Köztársaság, Izrael Állam és az Iráni Iszlám Köztársaság területéről érkező magyar állampolgárok Magyarországra történő belépés esetén egészségügyi vizsgálaton esnek át. Akiknek a vizsgálat COVID-19 fertőzés gyanúját állapítja meg, a kijelölt karanténban kerülnek elhelyezésre, akiknél COVID-19 gyanúja nem áll fenn, azok 14 napra hatósági házi karantén alá kerülnek. Amennyiben a munkavállaló ez idő alatt nem tud munkát végezni, a jelenleg hatályos jogszabályok értelmében, akár teljes kártalanítást is követelhet.


Táppénz

Korábbi hírlevelünkben már foglalkoztunk a kötelező karantén esetén irányadó egészségbiztosítási szabályokkal, miszerint, a munkavállaló keresőképtelennek minősül és táppénzre jogosult, a közegészségügyi okból történő hatósági elkülönítés esetén, továbbá amennyiben járványügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható.

 

Teljes állami kártalanítás

Felhívjuk a figyelmet azonban arra a kevésbé ismert szabályra, miszerint a táppénzen felül a munkavállaló a járványügyi elkülönítés, illetve járványi megfigyelés vagy zárlat idejére teljes állami kártalanításra is jogosult az egészségügyi törvény rendelkezései alapján. A vonatkozó szabály értelmében a járványügyi elkülönítés, a járványügyi megfigyelés és a járványügyi zárlat, továbbá a járványügyi ellenőrzés idején az azok végrehajtásával összefüggésben felmerült, a fertőző betegnek, illetve a kórokozó hordozónak fel nem róható, szükséges és indokolt költségeket és a társadalombiztosítási jogviszony alapján meg nem térülő kiesett munkajövedelmet az állam a fertőző beteg, illetve a kórokozó hordozó részére megtéríti.

Ez alapján a fenti járványügyi intézkedések hatálya alá tartozó, azok tűrésére kötelezett személyeket (ideértve a kontakt személyeket is) az állam kártalanítja. Ez munkavállalók esetében azt jelenti, hogy aki kizárólag a hatósági kényszerintézkedés miatt nem képes dolgozni, annak az állam a táppénz juttatást követően fennmaradó munkabérkiesést megtéríti. Az állam tehát e szabály értelmében kompenzál a teljes átlagjövedelem mértékéig. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az állam megtérítési kötelezettsége kizárólag az indokolt költségekre terjed ki, elmaradt hasznot, bevételt követelni nem lehet.

Azt, hogy az állam valóban képes-e a jelen helyzetben e kötelezettségét teljesíteni vagy a kormány rendeleti úton el fog térni e szabálytól, egyelőre nyitott kérdés.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése merül fel, forduljon szakértőnkhez bizalommal.
 

Hasznosnak találta?