valtozasok-epitesugy

Hírek

Márciustól alapvető változások az építésügyi hatósági eljárásokban

2020. március 1. napjától az elsőfokú építésügyi hatósági feladatokat, úgymint az építési vagy használatbavételi engedélyezési eljárásokat, a jegyzők helyett a kormányhivatalok fogják ellátni. Ezzel egyidejűleg a jogorvoslati lehetőségek is változnak, az építésügyi és az építésfelügyeleti eljárásokban megszűnik a fellebbezés lehetősége. Jogorvoslatként kizárólag közigazgatási peres eljárást lehet majd kezdeményezni.

Jelenleg az építésügyi hatósági rendszerben az általános elsőfokú hatósági feladatokat a jegyzők, illetve a nevükben eljáró építéshatósági osztályok látják el, míg a megyei vagy a fővárosi kormányhivatalok másodfokú hatóságként működnek. 2020. március 1. napjától a jegyzők építésügyi hatásköre megszűnik, az e körbe tartozó feladatokat a kormányhivatalok fogják ellátni, miközben a kormányhivatalok másodfokú hatósági szerepe megszűnik.

A jogalkotó indokolása szerint az „átalakítás célja a hatósági szervezetrendszer egyszerűsítése, az adminisztratív terhek csökkentése, a hatásköri átfedések, ütközések kiküszöbölése”.

Azokat az elsőfokú építésügyi hatósági eljárásokat, amelyekben a jegyzők 2020. február végéig nem hoznak döntést, már a kormányhivatalok fogják befejezni. A 2020. március 1. előtt már megindított eljárásokat és a vonatkozó határidőket a kormányhivatal részére történő átadás azonban nem érinti.

Az építésügyi és építésfelügyeleti eljárásokban a jogorvoslati lehetőségek is változnak 2020. márciusától, megszűnik a fellebbezés, mint jogintézmény, az elsőfokú határozat ellen egyenesen az eljáró bírósághoz lehet fordulni közigazgatási per megindításával. Ezzel tehát lényegében a jogalkotó egyfokú hatósági eljárási modellel váltja fel az eddigi rendszert. Az egyszerűsítés fő indoka az, hogy jelenleg az elsőfokú hatósági döntések elleni fellebbezések aránya meglehetősen alacsony, ezzel szemben a másodfokú eljárásokban született döntések ellen arányaiban lényegesen több közigazgatási pert indítottak. A jogalkotó deklarált célja, hogy a hatósági eljárás megindulása és a meghozott jogerős bírósági döntés között a lehető legrövidebb időtartam teljen el. A jogszabály indokolása szerint az új modell kialakításával elérhető ez a cél, anélkül, hogy az eljárásban szereplők jogorvoslathoz való joga sérülne.

A folyamatban lévő és a 2020. március 1. napját megelőzően indult eljárásokban a fellebbezés még lehetséges, azonban az ezt követően indított építéshatósági ügyekben hozott határozatokkal szemben már kizárólag közigazgatási peres eljárás lesz kezdeményezhető, azaz közvetlenül az illetékes közigazgatási és munkaügyi bírósághoz lehet majd fordulni. Egy közigazgatási per indítása lényegesen összetettebb feladat, mint egy fellebbezés benyújtása, így általában ügyvéd közreműködése is szükségessé válik. A perre való felkészülés és maga az eljárás is általában hosszabb időt vesz igénybe, mint egy fellebbezés eldöntése. Ezek a tényezők összességében megdrágítják a jogorvoslatot még akkor is, ha a keresetindítás illetékének összege egyébként megegyezik a jelenlegi fellebbezés illetékével.

Az egyfokú hatósági modell bevezetése valószínűsíthetően valóban egyszerűsíteni fogja az építéshatósági eljárást, azonban kérdés az, hogy a fellebbezés jogintézményének megszüntetése a gyakorlatban okozhatja-e az ügyfelek jogorvoslati jogainak csorbulását. Arra a kérdésre pedig, hogy a változások az ingatlanfejlesztési tevékenység tényleges könnyítését jelentik-e, csak 2020. március 1. után fogunk választ kapni.

Hasznosnak találta?