Hírek

Vége a könnyítéseknek - szeptember végéig lehet eleget tenni a járvány miatt kitolt adókötelezettségeknek

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében Magyarország Kormánya 2020. szeptember 30-ra módosította egyes adókötelezettségek teljesítésének határidejét. A bevezetett szabályokat a veszélyhelyzet megszűnésével a Parlament módosítás nélkül tartotta fent a 2020. június 18-án hatályba lépett 2020. évi LVIII. törvény keretében.

A kedvezményeknek köszönhetően a társasági adó, a kisvállalati adó, a helyi iparűzési adó és az energiaellátók jövedelemadójának alanyai, valamint az innovációs járulék megfizetésére kötelezettek 2020. szeptember 30-ig kötelesek eleget tenni, mind az éves, mind a soron kívüli adóbevallási és fizetési kötelezettségüknek, ha e kötelezettségek teljesítése 2020. április 22-e és 2020. szeptember 30-a között lett volna esedékes. A könnyítés a transzferár-nyilvántartás elkészítésére is vonatkozik, amelyet a társasági adó bevallás benyújtásához igazodva, de legkésőbb szintén szeptember végéig lehet elkészíteni. Fontos kiemelni, hogy önmagában az adó megfizetése az adóbevallást nem pótolja, tehát az adózónak akkor is kell adóbevallást tennie, ha az adót megfizette vagy később fizetheti meg.

 

Mi történik abban az esetben, ha 2020. szeptember 30-ig sem sikerül eleget tenni a bevallási kötelezettségnek?

Amennyiben a kötelezettséget nem teljesítik, úgy az adóhatóság ezt mulasztási bírság formájában szankcionálhatja, amelynek összege természetes személy adózó esetében 200.000 Ft-ig, nem természetes személy adózó esetében 500.000 Ft-ig is terjedhet. A bírságolás előtt az adóhatóság tizenöt napos határidő tűzésével felhívhatja az adózót az adókötelezettség jogszerű teljesítésére. Ha az adózó a felhívás után maradéktalanul teljesíti a bevallási kötelezettségét, úgy mentesülhet a mulasztási bírság kiszabása alól.

Szélsőséges esetben, ha az adózó nem nyújt be adóbevallást, úgy fennáll a kockázata annak is, hogy az adóhatóság fogja megállapítani az adót az esetleges szankciókkal (adóbírság és késedelmi pótlék) együttesen.

Amennyiben az adózó akadályoztatás vagy mulasztás miatt nem tud eleget tenni a szeptember 30-ig teljesítendő adókötelezettségeinek, úgy az akadályoztatás megszűnésétől vagy a mulasztásról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül kell pótolnia az adóbevallást. Ebben az esetben a bevallással együtt igazolási kérelmet kell előterjesztenie, amelyben az adózónak alá kell támasztania, hogy az akadályoztatásra vagy a mulasztásra önhibáján kívüli okból került sor.
 

Hasznosnak találta?