bankjog

Megoldások

Bankjog & Finanszírozás, Pénzügyi jog, Tőkepiac

Banki, finanszírozási és tőkepiaci szolgáltatási üzletágunk a magyar és nemzetközi pénzügyi műveletekhez kapcsolódó valamennyi jogi szolgáltatást kínálja.

Ügyvédeink felhasználva átfogó jogi ismereteiket, illetőleg jelentős tranzakciós tapasztalataikat, jogi támogatást nyújtanak ügyfeleinknek a magyar és nemzetközi projektekhez kötődő finanszírozási és tőkepiaci tranzakciók kapcsán, ideértve különösen zöldmezős projekteket, akvizíciókat, ingatlanfinanszírozási és megújuló energia projekteket, általános, klub és szindikált hitelügyleteket, egyéb finanszírozási tranzakciókat, továbbá kötvény és részvény kibocsátásokat, valamint szabályozott piaci bevezetéseket és értékpapírosítást. A pénzügyi tranzakciók valamennyi fázisában képviseljük a különösen adósként, ügynökként, hitelezőként, illetőleg kibocsátóként eljáró ügyfeleinket, a tárgyalásoktól a dokumentáció elkészítésén át különösen a megállapodások aláírásáig, illetőleg a kibocsátásig. Csapatunk jelentős ismerettel rendelkezik fenntarthatósági és zöld finanszírozási kérdések területén, különösen fenntartható tőkepiaci eszközök (zöld kötvény, fedezett kötvény, ESG alap, stb.) és fenntarthatósággal kapcsolatos szabályozások (SFDR, NFRD, EU Taxonómia, stb.) tekintetében.


Finanszírozás, tranzakciós tanácsadás

Ügyvédeink jelentős tapasztalattal rendelkeznek magyar és nemzetközi projektekhez kötődő különböző típusú finanszírozási tranzakciókkal kapcsolatban, ideértve a projekt-, akvizíció-, ingatlanfinanszírozási ügyleteket, továbbá egyéb finanszírozási tranzakciókat. Szolgáltatásaink különösen:

 • Teljes körű jogi átvilágítások lefolytatása,
 • Finanszírozási, refinanszírozási és restrukturálási ügyletek teljes körű támogatása ezen tranzakciók valamennyi aspektusából és azok minden szakaszában: a strukturálástól kezdve a tárgyalásokon és a dokumentáció elkészítésén át a lezárásig, ahol ügyfeleink különböző minőségben eljárva – hitelfelvevőként, kötelezettként, ügynökként, hitelezőként, egyéb szindikátusi tagként vagy akkreditívek kibocsátójaként – bízzák meg irodánkat,
 • Hitel- illetve követelésállomány átruházás teljes körű támogatása,
 • Követelésérvényesítés, továbbá végrehajtási és felszámolási eljárások teljes körű támogatása.


Tőkepiaci tranzakciók

Teljes körű jogi támogatás szabályozott piaci jelenléttel, értékpapír ügyletekkel kapcsolatban. Szolgáltatásaink különösen:

 • Kötvény, részvény és egyéb értékpapírok kibocsátási folyamatának teljes körű támogatása,
 • Értékpapírok kereskedés helyszínre (így különösen tőzsde, MTF, stb.) való bevezetésének, illetve regisztrálásának teljes körű támogatása,
 • Teljes körű IPO tanácsadás és támogatás,
 • Nyilvános működéssel kapcsolatos tanácsadás és támogatás,
 • Kötelező nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos támogatás.


Pénzügyi szabályozási és felügyeleti tanácsadás, támogatás

Ügyfeleinket a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti szerv előtti valamennyi eljárásban, a megfelelő tapasztalattal és lényeglátással képviseljük, legyen szó felügyelt intézmények alapításáról, tevékenységük módosításáról vagy bármilyen a felügyelet előtti eljárásról. Emellett a pénzpiaci és befektetési szolgáltatási szektorban működő vállalkozások részére rendszeres tanácsadási szolgáltatást is nyújtunk, annak érdekében, hogy a szabályozásokkal kapcsolatos megfelelésük biztosított legyen. Szolgáltatásaink különösen:

 • Engedélyeztetési (pl. alapítás, tevékenység bővítés, állomány-átruházás, személyi engedélyek) és egyéb felügyeleti eljárások támogatása pénzügyi intézmények, befektetési vállalkozások és egyéb pénzpiaci szereplők részére,
 • Pénzmosás megelőzési külső ellenőrzés;
 • „Compliance” típusú szolgáltatások, így például AML, PSD2, MiFID, SFDR, CRR és szabályozói ajánlásoknak történő megfelelés érdekében;
 • Szabályozási tárgyú „gap” analízisek, átvilágítások, folyamatvizsgálatok és kapcsolódó javaslatok készítése.

Ismerje meg szakértőinket!

dr. Göndöcz Péter

dr. Göndöcz Péter

Ügyvéd, Partner

Dr. Göndöcz Péter a Deloitte Legal Göndöcz és Társai Ügyvédi Iroda ügyvédje, az M&A üzletág vezetője. Üzleti jogi tapasztalatát elsődlegesen összeolvadások és felvásárlások, kereskedelmi, társasági és... Több

dr. Al Sallami Linda

dr. Al Sallami Linda

Partner, Csoportvezető ügyvéd

Dr. Al Sallami Linda a Deloitte Legal partnere, a Bankjogi, Finanszírozási és Tőkepiaci Csoportjának vezetője. Linda 2017-ben csatlakozott a Deloitte Legal budapesti irodájához a CMS Cameron McKenna-t... Több