Corporate and mergers and acquisitions solutions

Szolgáltatások

Társasági jog, Fúziók és Felvásárlások

Deloitte Legal Göndöcz és Társai Ügyvédi Iroda

A Deloitte Legal a társasági jogi szolgáltatások teljes skáláját nyújtja.

Társasági jog

A vállalatvezetés manapság összetett feladat. A vezetőknek számos tevékenységgel kapcsolatban -- mint például alapítási követelmények, a szervezetek gazdasági tevékenységei, bővülés, tevékenység bezárása és felszámolása, napi működési kérdések -- támogatásra van szükségük. A Deloitte Legal az alábbiakkal kapcsolatban nyújt tanácsot:

 • Gazdálkodó szervezetek alapítása és megszüntetése
 • Ügyviteli tanácsadási szolgáltatások
 • Irányító és vezető szervek
 • Részvényesi konfliktusok
 • Szabályozási jelentéstétel

A Deloitte Legal jogászai a Deloitte adó-, vezetési, számviteli és pénzügyi tanácsadási üzletágának tapasztalt szakembereivel együttműködve adnak következetes választ ügyfeleik sajátos és egyedi igényeire. Számos iparágban és számos ország jogrendszerében jártasak vagyunk.

Adminisztratív megfelelés, bejegyzési eljárások

Az átláthatóság fokozódása következtében a vállalatirányítási követelmények teljesítésének elmulasztása jogi szempontból és a jó hírnév tekintetében közvetlen és lényeges következményekkel járhat. Ez különösen érvényes a szabályozott iparágakra, különösen a pénzügyi területen működő tőzsdén jegyzett részvénytársaságokra, melyek esetében bármely mulasztás hosszú távon negatívan érintheti a vállalat sikerét. A Deloitte Legal az ügyfeleket érintő kockázatokat és az ügyfelek igényeit az alábbi területeken vizsgálja:

 • A szervezet jogi struktúrájának, összetételének és szabályozásának kezelése
 • Igazgatói felelősségi problémák megakadályozása
 • Etikai kódexek és legjobb gyakorlat
 • Monitoring rendszer és szabályok (bizottságok, beszámolási kötelezettségek)
 • Fő tevékenységgel kapcsolatos beszámolási kötelezettség
 • Bizottsági díjazási szabályozás

A Deloitte Legal szakemberei világszerte működő kollegáikkal szoros együttműködésben segítik ügyfeleiket a kockázatok kezelésében és a vállalati beszámolási és más kötelezettségeknek történő megfelelésben. A Deloitte Legal jogászai stabil kapcsolatokkal rendelkeznek a tevékenységi területükön működő üzleti közösséggel, ami felbecsülhetetlen értékű a határokon átnyúló, összetett feladatok esetében. 

Vállalati átszervezések

Napjaink gyorsan változó üzleti és gazdasági környezetében a vállalatok folyamatosan keresik a lehetőségeket működési költségeik és adópozíciójuk, valamint pénztári kiadásaik kordában tartására. Az üzleti egységek átstrukturálása segít e célok elérésében, azonban sok kihívást tartogat a vállalatok számára. Várhatóan az OECD BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) akciótervének javaslatai is hatással lesznek az érintett szervezetek működésének alapjaira, átszervezésekhez fognak vezetni.

A globális hálózat, a mélyen gyökerező helyi tudás és tapasztalat, valamint a technológiai stratégiai beruházások előnyeit felhasználva a Deloitte Legal integrált megközelítéssel áll ügyfelei vállalati átszervezési igényeihez. Szolgáltatásaink:

 • Cégcsoport-struktúrák egyszerűsítése
 • Belföldi és határokon átnyúló ügyletek (pl. fúzió, kiválás, eladás, migráció stb.) végrehajtása
 • Eszközök és üzleti egységek átadásaJogi struktúrák és üzleti modellek harmonizációja
 • Hazai és regionális központok létrehozása
 • A leányvállalati struktúra ágazati struktúrává alakítása és fordítva
 • Jogi struktúrák integrálása fúzió vagy felvásárlás után

A Deloitte Legal a vállalati átszervezés tervezésének, kialakításának és végrehajtásának teljes folyamatában gyakorlati tanácsok és támogatás nyújtásával segíti a vállalatokat és más tanácsadókat a hatékony és gazdaságos jogi struktúrák és üzleti működési modellek kialakításában és bevezetésében.

Belföldi és határon átnyúló egyesülések

A sikeres fúziók alapja az iparági dinamikák és az egyesülő szervezetek alapos ismerete, valamint egy jól átgondolt integrációs terv elkészítése. A mai globalizált világban számos ügylet határokon keresztül bonyolódik, és több állam határán keresztüli koordinációt igényel. Ilyen esetekben fontos az adott államok sajátos jogszabályi követelményeinek és kereskedelmi gyakorlatának alapos ismerete.  Szolgáltatásaink:

 • Megfelelő ügyleti struktúrák kidolgozása
 • Joghatóság kiválasztása
 • Az egyesüléssel kapcsolatban felmerülő jogi kérdések azonosítása
 • Az egyesülés által érintett szerződések áttekintése
 • Az ügylet strukturálásához és végrehajtásához szükséges dokumentáció elkészítése

A Deloitte Legal a Deloitte adó-, vezetési, számviteli és pénzügyi tanácsadóival több állam határán keresztül szorosan együttműködve veszi kezelésbe és simítja el az ilyen ügyletekkel kapcsolatban felmerülő komplex problémákat. A belföldi és nemzetközi egyesüléseket a legkülönfélébb iparágakban támogatjuk.

Részvényesi megállapodások

A vállalatok hatékony és célszerű működése, valamint a szervezet folyamatainak elakadása érdekében a részvényesi kapcsolatokat körültekintően és proaktívan kell kezelni. A főbb jogokat, kötelezettségeket és a részvényesek közötti kapcsolatokat szabályozó megállapodások alapvető fontosságú dokumentumok az esetlegesen felmerülő konfliktusok megelőzésére és megoldására.

A Deloitte Legal az alábbi területeken segíti a részvényesi megállapodások tárgyalását és végrehajtását:

 • Irányító és vezető szervek szabályai és szervezete
 • Minősített többséggel meghozandó határozatok
 • A részvények átadására vonatkozó korlátozások
 • Osztalékszabályozás

Nagy tapasztalattal rendelkezünk a különféle szervezetek részvényesi kapcsolatai terén, és iparági ismereteink segítségével támogatjuk ügyfeleinket az adott iparágra vonatkozó sajátos problémák megértésében és megoldásában. E képességek arra is alkalmassá tesznek minket, hogy módszerünket az egyes szervezetek igényeihez igazítsuk.

Családi tulajdonú társaságok

A családi tulajdonú vállalkozásokat érintő egyre szaporodó ellentétek számos polgári és társasági jogi problémát  vetnek fel. A Deloitte Legal az alábbi területen nyújt támogatást:

 • Családon belüli javadalmazási struktúrák tárgyalása és végrehajtása
 • Családtagokkal kötött munka- és más eseti vállalkozási szerződések
 • Osztalék és más javadalmazási konstrukciók és szabályok
 • Részvényátadási konstrukciók

A Deloitte Legal a Deloitte adó-, vezetési, számviteli és pénzügyi tanácsadóival együttműködésben átfogó és testre szabott megoldásokat dolgoz ki a különféle üzleti kihívásokra. Munkamódszerünket az iparághoz, valamint a családok és kapcsolódó vállalkozásaik sajátos körülményeihez és adottságaihoz igazítjuk.

Felvásárlások, cégeladások és vegyesvállalatok

A jelenlegi globális üzleti környezetben a bővülési stratégiákkal, szövetségekkel és üzletrész-értékesítésekkel kapcsolatban gyakran merülnek fel különféle jogi, adó-, hatósági és más kérdések, melyek befolyásolhatják az ügylet egészének sikerét. A Deloitte Legal a tárgyalástól kezdve a végrehajtásig az ügylet minden szakaszában ügyfelei rendelkezésére áll. A megfelelő konstrukció kialakításában és a szükséges megállapodások, illet kapcsolódó dokumentációk elkészítésében is támogatást nyújtunk.

Számos iparág határokon átnyúló ügyleteivel kapcsolatban rendelkezünk széles körű tapasztalattal. Jogászaink szoros együttműködésben dolgoznak a Deloitte nemzetközi szakembereivel, akik működési területük üzleti közösségében biztonsággal mozognak. Határokon átnyúló, összetett problémák esetén ez felbecsülhetetlen értékű képesség.

Magán- és kockázatitőke-befektetések

A jelenlegi globalizált üzleti világban a bővülési folyamatokkal, szövetségekkel és leválasztásokkal kapcsolatban gyakran merülnek fel különféle jogi, adó-, hatósági és más problémák, melyek meghatározzák az ügylet (sikeres vagy problémás) kimenetelét.

A Deloitte Legal a célpont átvilágításától kezdve a legalkalmasabb konstrukció (MBO, LBO, MBI, BIMBO) kialakításán keresztül az ügylet gazdasági célkitűzéseit tükröző dokumentáció elkészítéséig, az ügylet lebonyolításáig, valamint a jogi tárgyalási stratégiák kialakításáig a magán- és kockázatitőke-befektetések minden szakaszában ügyfelei rendelkezésére áll.

Széles körű társasági jogi és a fúziók és felvásárlások terén gyűjtött tapasztalatunk, a magán- és kockázatitőke-befektetések piacának alapos ismerete, valamint a globális Deloitte szervezetén belül működő nemzetközi szakemberekkel történő szoros együttműködés ügyfeleink számára komoly előnyöket jelent.

Összeolvadást követő integrációs szolgáltatások és a vállalati struktúra egyszerűsítése

A megfelelő célpont kiválasztása és a szerződés megtárgyalása csupán az első lépés az ügylet sikerének irányába. A szerződés megkötését követően a fúziótól várt előnyök biztosítása érdekében alapvető fontosságú az egyesülő szervezetek működésének és szervezetének hatékony integrációja. A Deloitte Legal kiválóan ért a racionalizáláshoz és a vállalati struktúra, valamint az integrált szervezet belső folyamatainak egyszerűsítéséhez.  Számos iparágat és szektort jól ismerünk, és nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkezünk. Jogászaink a Deloitte adó-, vezetési és pénzügyi tanácsadóival szorosan együttműködve többféle szempont figyelembe vételével és a gazdasági hatások megfontolásával segítik ügyfeleinket stratégiai döntéseik meghozatalában.

Lépjen velünk kapcsolatba!

dr. Göndöcz Péter

dr. Göndöcz Péter

Ügyvéd, Partner

Dr. Göndöcz Péter a Deloitte Legal Göndöcz és Társai Ügyvédi Iroda ügyvédje, az M&A üzletág vezetője. Üzleti jogi tapasztalatát elsődlegesen összeolvadások és felvásárlások, kereskedelmi, társasági és... Több

A "Deloitte Legal" a globális Deloitte Touche Tohmatsu Limited tagvállalatainak leányvállalataként vagy velük együttműködő jogi szolgáltatásokat kínáló ügyvédi irodák hálózata. Nem minden tagvállalat országában található ügyvédi iroda.

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.