Szolgáltatások

Informatikai bizonyosságot nyújtó szolgáltatások

Az érdekelt felek bizalmának kiépítése a digitális ökoszisztémában

Segítünk a szervezeteknek az IT-hez és az új technológiákhoz kapcsolódó kockázatok megértésében, valamint a belső, szabályozási és kiterjesztett vállalati követelményekhez kapcsolódó ellenőrzésekkel kapcsolatos bizonyosság megszerzésében.

Csapatunk az IT-infrastruktúra, az ERP-k, az egyedi fejlesztésű alkalmazások, a szolgáltatási szervezetek ellenőrzései és a fejlődő digitális technológiák terén széles körű szakértelemmel, valamint iparági és ágazatspecifikus képességekkel is rendelkezik. Szolgáltatások széles skáláját kínáljuk, többek között:

A műveletek kiszervezésével a folyamathoz kapcsolódó kockázat nem hárul át. A kiszervező szervezet (felhasználó szervezet) továbbra is felelős a szolgáltató által kezelt folyamatok/műveletek irányításáért, kockázatkezeléséért és megfelelőségéért. A szabályozó hatóságok és az iparági testületek az e változásokból eredő kockázatok kezelésére összpontosítanak. Ebben az összefüggésben a szolgáltatók (szolgáltató szervezetek) a rendszer- és szervezetellenőrzési (SOC) jelentéseken keresztül építik ki a bizalmat az elvégzett szolgáltatások és a kapcsolódó ellenőrzések iránt.

A Deloitte számos harmadik féllel kapcsolatos bizonyossági szolgáltatást kínál, és segítséget nyújt az ügyfeleknek a legmegfelelőbb jelentés kiválasztásában is:

 • A megbízhatósággal kapcsolatos jelentéstétel, amelyet azért vállalnak, hogy független jelentést készítsenek a felhasználó szervezetek belső kontrollkörnyezetéről, amelyet a szolgáltató szervezetek vezetése, a felhasználó szervezetek és/vagy azok könyvvizsgálói használhatnak.
  • Pénzügyi beszámolási folyamatra vonatkozó bizonyosság - az SOC 1 jelentések a felhasználó szervezetek pénzügyi beszámolását befolyásoló kontrollokról. Általában az SSAE18 (az AICPA által kibocsátott) és az ISAE3402 (az IAASB által kibocsátott) szabvány alapján végzik.
  • A működésre vonatkozó bizonyosság - ISAE3000, SOC 2, SOC 3 és egyedi SOC riportok.
   • ISAE 3000 - Nem pénzügyi folyamatokra vonatkozó bizonyossági jelentés a szervezet által meghatározott kritériumokra vonatkozóan, nem pedig a szabványra: belső kontrollok, fenntarthatóság, törvényeknek/rendeleteknek való megfelelés, egyéb követelmények.
   • SOC 2 riport - Nem pénzügyi folyamatokra vonatkozó bizonyossági jelentés a TSP (Trust Service Principle – TSP) elvek közül egy vagy több alapján, amelyek a biztonság, elérhetőség, feldolgozás integritása, bizalmasság és privacy.
   • SOC 3 riport - Rövid nyilvános jelentés, amely marketingcélokra használható a nem pénzügyi folyamatokról a TSP elvek közül egy vagy több alapján.
   • Egyedi SOC riportok az egyedi iparági vagy ügyfélkövetelményeknek való megfelelés érdekében, például SOC az ellátási lánc, SOC 2+ riportok az alkalmazandó iparági szabványok, például NIST, ISO, CSA, GDPR, CMMC, FedRAMP és/vagy más szabványok esetén.
 • Tényszerű jelentés a megállapításokról/megfigyelésekről az értékelés részeként.
  • Megállapodás szerinti vizsgálatokról (AUP) készült jelentés - a tényszerű megállapításokról szóló jelentés, amely egy "tárgyban" vagy egy "állításban" elvégzett konkrét és előre egyeztetett eljárásokon alapul. Az AUP-megbízásokat jellemzően az ISRS 4400 vagy az SSAE 19 szabvány alapján végzik.
  • Készültségi felmérés - a vállalatok felkészültségének felmérése a kiszervezett szolgáltatói programokkal kapcsolatos kockázatok vagy igények kezelésére.

 

A szervezetek belső ellenőrzési programjainak részeként végzett IT-ellenőrzések értékelése kulcsfontosságú az ügyfél számára az információs technológiából és a digitális ökoszisztémából eredő kockázatokra való reagálás biztosítása szempontjából.

A Deloitte támogatja az ügyfeleket az informatikai kockázatértékelésekben, valamint az általános informatikai kontrollok és az automatizált kontrollok tervezési és működési hatékonysági felülvizsgálatában a különböző ERP-rendszerek és egyedi alkalmazások esetében. Az ügyfélspecifikus követelményektől függően ez magában foglalja az adatmigráció felülvizsgálatát, az interfész-kontrollok felülvizsgálatát, a hozzáférés és a funkcionális elkülönítés biztosítását is.

A szervezetek ellenőrzési, informatikai és biztonsági funkcióinak kockázati intelligenciával kell rendelkezniük ahhoz, hogy kezelni tudják a technológiai változásokból eredő kockázatokat.

A Deloitte informatikai kockázatokra specializálódott szakemberekből álló csapata támogatja az ügyfeleket az informatikai folyamatok és ellenőrzések javításában, a releváns belső ellenőrzési módszertan és folyamatok hatékony azonosítása, megértése és végrehajtása érdekében.

 • Meghatározás - A releváns kockázatok azonosítása és az informatikai ellenőrzési keretrendszer kialakítása a belső és külső követelmények teljesítése érdekében, a folyamatváltozások, ERP- és alkalmazásváltozások vagy -fejlesztések, valamint a BOT bevezetése miatt.
 • Optimalizálás - Az IT-kontrollok szabványosításának, az ellenőrzések racionalizálásának, az automatizált ellenőrzések jobb hasznosításának megvalósíthatósága a szabványos rendszerfunkciók teljes körű kihasználásával, valamint hatékony korrekciós intézkedések ajánlása az azonosított hiányosságok valamint iparági és ágazati szakértelem alapján.
 • Beágyazás - Az informatikai kockázatokra és ellenőrzésekre vonatkozó képzési programok kidolgozása és megvalósítása, informatikai irányelvek és eljárások kidolgozása, ellenőrzések helyreállításának támogatása, kkv-k támogatása az adott iparági vagy technológiai/eszközkövetelményeknek való megfelelés érdekében.

Kapcsolat

Szöllősi Zoltán

Szöllősi Zoltán

Partner, Információbiztonsági szakértő

Zoltán a Deloitte magyarországi IT Kockázat és Kontrol ill. Belső Ellenőrzési szolgáltatások üzletágát vezető partner. Zoltán több mint 19 éves tapasztalattal rendelkezik audit és tanácsadási projekte... Több

Fullwidth SCC. Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.