Kitekintések

Új szintre léphetnek a jogi osztályok az új technológiák alkalmazásával  

A vállalatok jogi osztályainak közel fele egyáltalán nem fektet be új technológiai megoldásokba, annak ellenére, hogy ismerik a digitalizációban rejlő lehetőségeket – derül ki a Deloitte Legal és az Oxford Economics közös kutatásából.

A Deloitte Legal és az Oxford Economics globális kutatása 300 vállalati jogi vezető bevonásával, elsősorban a technológiai újítások és digitális innováció alkalmazására való felkészültséget és azok elfogadását vizsgálta.

A technológiai változások hatásaként globálisan megfigyelhető trend a jogi osztályok vállalaton belüli szerepének fokozatos átalakulása. A klasszikus működési modell szerint a jogi osztályok kiszolgáló, jogi kockázatkezelési és compliance feladatokat látnak el, amelyek jellemzően ismétlődő és időigényes feladatokat foglalnak magukban és a vállalat működése szempontjából kevés hozzáadott értéket teremtenek. A rohamosan fejlődő technológiák hatására a vállalatvezetés részéről fokozódó elvárás a jogi osztályok aktív részvétele az innovációban, stratégiaalkotásban és az értékteremtésben. Ezt támasztja alá az a tendencia is, hogy egyre jellemzőbb a jogi vezetők bevonása a vállalatvezetésbe, illetve a jogi osztályok stratégiai üzleti partnerként vesznek részt a stratégiai döntésekben.

A digitális átalakulás következménye, hogy a jogi osztályoknak a hagyományosan hozzájuk tartozó feladatok mellett egyre több, új kompetenciákat igénylő feladatot kell ellátni ugyanazon, vagy kevesebb erőforrással. Ennek hatására folyamatosan nő az igény a technológiai eszközök és megoldások iránt, amelyek révén standardizálható és automatizálható a folyamatok egy része, így téve hatékonyabbá a működést. Annak érdekében, hogy a vállalati jogászok még hatékonyabban tudják támogatni a vállalatok stratégiai céljait, a jogi osztályoknak ki kell törniük az elszigeteltségből és a silószerű működésből, amihez segítséget nyújthatnak az új technológiai megoldások.

– mutatott rá dr. Erdős Gábor, a Deloitte Legal irodavezető partnere.

A kutatásban adott válaszokból az is kiderült, hogy egyre több vállalat jogi osztályán élnek a digitalizáció kínálta lehetőségekkel, azonban sokat kell még fejlődni ahhoz, hogy teljes mértékben kiaknázzák a technológia kínálta előnyöket. Ha azonban ez megtörténik, a jogi osztályoknak lehetőségük nyílik az agilisabb működésre és arra, hogy még jobban integrálódjanak a vállalati szervezetbe, növeljék értékteremtő képességüket és így kulcstényezővé váljanak az adott cég stratégiájának megvalósításában. A résztvevők többsége szerint a vállalati jogászok készen állnak a digitalizációra, mégis kevés a fejlesztés, ugyanakkor az automatizáció és a belső folyamatok újratervezése jelentős költségcsökkentéssel és hatékonyság javulással járna.

A vállalati jogászok többsége úgy véli, hogy a technológia nagyon hasznos lehet a jogi osztályok munkájában. A válaszadók 60 százaléka szerint a jogi osztályok készen állnak, hogy a rutinfeladataikat valamilyen technológiai megoldással váltsák ki, 73 százalékuk úgy véli, hogy a konzervativizmus nem áll a digitális megoldások alkalmazásának útjába és készen állnak azok alkalmazására, míg 85 százalékuk tisztában vannak a jogi piacon elérhető technológiai megoldásokkal.

Ennek ellenére mindössze a válaszadók fele jelezte, hogy a vállalatnál, ahol dolgoznak, befektetnek a kockázatkezeléssel és a jogszabályi megfeleléssel (compliance) kapcsolatos feladatokat támogató technológiai megoldásokba. A felmérés során megkérdezettek 81 százaléka vélte úgy, hogy a vállalatnál dolgozó jogászok rendelkeznek a szükséges tudással és tapasztalattal ahhoz, hogy még több értéket teremtsenek a cégüknek a hatékonyabb munkavégzéssel, azonban a klasszikus jogi feladatok ellátása okozta korlátok megakadályozzák őket ebben.Jól látszik tehát, hogy digitalizáció a fejlődés és a hatékonyságnövelés elengedhetetlen velejárója, azonban a vállalati jogi osztályok tekintetében az igazi digitális áttörésre még várni kell. A Deloitte a vállalati működéssel és hatékonyságnöveléssel kapcsolatos tanácsadás során felhalmozott tudását felhasználva dolgozta ki a Legal Management Consulting (LMC) megközelítést. Az LMC leginkább egy működési modelleket magában foglaló keretrendszerként írható le, amit jogászok alkottak meg jogászok számára annak érdekében, hogy segítséget nyújtsanak az üzleti igényeikhez igazodó működési modell kialakításához, alkalmazva a diszruptív technológiákat is. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a megfelelő működési modell kialakítását az alapoknál kell kezdeni, csakúgy mint egy házépítést, először tehát fel kell mérni az igényeket, meg kell fogalmazni az elvárásokat és ki kell tűzni az elérendő célokat. Amint ez megtörtént, ki kell választani a cél elérésére legalkalmasabb eszközt, ami támogatható innovatív technológai megoldásokkal, azonban ezen a területen is figyelmesen kell eljárni, mert az eltérő célokhoz eltérő eszközt kell választani és a „one size fit all” megoldás akár zsákutca is lehet

– tette hozzá dr. Majoros Gábor T., a Deloitte Legal ügyvédje.

Hasznosnak találta?