lshc

Hírek

Versenytársak együttműködésének feltételei veszélyhelyzetben

A világgazdaságot, így az Európai Unió valamennyi tagállamának gazdaságát is példanélküli kihívások elé állítja a COVID-19 járvány. Elsődlegesen az egészségügy, valamint ennek működéséhez kapcsolódó gyógyszeripar került nagy nyomás alá, ugyanakkor a gazdasági hatások nem csak az egészségügyi ellátó szektorban, hanem gazdaság egyéb szegmenseiben is egyértelműen éreztetik hatásukat.

Még egyes szektorokban a kereslet drasztikus csökkenése figyelhető meg, más területeken a kereslet korábban nem látott növekedésével kell szembenézni a gazdaság szereplőinek, így többek között a gyógyszeripari vállalatoknak, az orvostechnikaifelszerelést-gyártóknak, valamint az egyészségügy ellátó szektor termékeit forgalmazóknak. Bár minden piaci szereplő helyzete egyedi, valamennyiüket korábban nem tapasztalt kihívás elé állatja a COVID-19 járvány.

Erre a helyzetre reagálva az európai versenyhivatalok márciusban közös nyilatkozatot adtak ki, amelyben kiemelték, hogy tisztában vannak azzal, hogy a rendkívüli helyzet szükségessé teheti a vállalkozások fokozott együttműködését. A nyilatkozat szerint a hatóságok nem fognak aktívan fellépni az olyan szükséges és átmeneti intézkedésekkel szemben, amelyeket vállalkozások az ellátási hiány elkerülése érdekében tesznek. A nyilatkozat azonban az együttműködés versenyhivatalok által is elfogadott formáira nézve nem adott iránymutatást.

Ezt követően számos vállalkozás és érdekvédelmi szervezet fordult a Bizottsághoz – elsősorban az egészségügyi ágazatból – az egymással való jogszerű együttműködés biztosítása érdekében. A Bizottság erre reagálva nemrégiben közleményt adott ki, amely az alapvető termékek és szolgáltatások COVID-19-járvány alatti hiányának kezelésére irányuló együttműködések versenyjogilag elfogadható kialakításához ad szempontokat.

A Bizottság kiemeli, hogy a versenytársak közti szükséges együttműködések sok esetben érdekképviseleti szerveken keresztül valósulnak meg. Ilyen keretek között sor kerülhet például az termékek előállításához szükséges alapanyagok szállításának összehangolására; azon gyógyszerek azonosítására, amelyek kapcsán hiány léphet fel; a termelési és kapacitási adatok összesítésére az egyedi vállalati adatok cseréje nélkül; a tagállami szintű keresletre vonatkozó modellek kidolgozására, illetve a hiány pótlása érdekében a kínálati résre vonatkozó összesített információk megosztására. Ezek a tevékenységek akkor nem vetnek fel antitröszt-aggályokat, amennyiben megfelelnek a horizontális együttműködésre irányadó szabályoknak, így pl.: a versenytársak közötti egyedi vállalati információ megosztására nem kerülhet sor.

A közlemény elismeri, hogy bizonyos esetekben szükség lehet szenzitív kereskedelmi információk cseréjére is a kereslet egyenletes kielégítésének érdekében. Az ilyen érzékeny adatok megosztására a hiány kezeléséhez vagy elkerüléséhez feltétlenül szükséges mértékben kerülhet sor. További feltétel, hogy valamennyi információcserét és az ennek alapjául szolgáló megállapodást az érintett gazdasági szereplők dokumentálni kötelesek, és kérésre a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk. A Bizottság az ilyenfajta együttműködés vizsgálatánál figyelembe veszi az együttműködés tágabb kereteit és kifejezetten figyelembe veszi, hogy állami- vagy önkormányzati hatóság ösztönzésére jött-e létre.

Az együttműködésekkel kapcsolatos egyedi kérdések megválaszolására Bizottság Versenypolitikai Főigazgatósága külön weboldalt és postafiókot (COMP-COVID-ANTITRUST@ec.europa.eu) hozott létre az informális iránymutatások kiadása végett.

Ezen kívül a Versenypolitikai Főigazgatóság a gazdasági szereplők egyedi megkeresése esetén a veszélyhelyzetben megkövetelt gyorsasággal egyedi mérlegelés alapján megerősítő levél keretében biztosíthat iránymutatást.

Hasznosnak találta?