Energiajog - vizualizáció

Megoldások

Versenyjog és fogyasztóvédelem

Irodánk teljes körű versenyjogi szolgáltatást nyújt tranzakciós felvásárlásokhoz kapcsolódóan és a „hagyományos” versenyjogi és fogyasztóvédelmi területeken is.

Tranzakciókhoz kapcsolódó versenyjogi tanácsadás

Szolgáltatásaink a felvásárlásokhoz kapcsolódó teljes versenyjogi tanácsadásra kiterjednek, így különösen: feltérképezzük a tervezett tranzakció versenyjogi kockázatait; megvizsgáljuk, hogy az adott tranzakciót be kell e jelenteni az európai vagy magyar versenyhatóságok előtt; elkészítjük a hatósági engedélyezéshez szükséges anyagokat és képviseljük a vállalkozást a hatóságok előtti eljárásban.


Versenyfelügyeleti eljárásban képviselet

Csapatunk nagy tapasztalattal lát el versenyfelügyeleti eljárásban való képviseletet verseny és fogyasztóvédelmi ügyekben és ehhez kapcsolódóan segítséget nyújt a társaság védekezési stratégiájának kialakításában.

Segítséget nyújtunk az iparágat érintő ágazati vizsgálatban való esetleges hatósági megkeresések kezelésében is.


Versenyjogi compliance program kialakítása

Kiemelt szolgáltatásunk a cégekre szabott versenyjogi compliance program kialakítása, amely a versenyjogi jogsértések megelőzéséhez nyújt hatékony segítséget.

Compliance szolgáltatásunk keretében azonosítjuk a cég szempontjából jelentős versenyjogi kockázatokat; versenyjogi útmutatót készítünk; általános és munkakör specifikus versenyjogi képzést tartunk a társaság vezetésének és munkavállalóinak; közreműködünk a belső versenyjogi compliance szabályok kialakításában és vállaljuk a program éves felülvizsgálatában való közreműködést.


Versenyjogi átvilágítás, a vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódó kockázatelemzés

Versenyjogi jogsértések vizsgálatában jártas szakembereink vállalják a társaság tevékenységének versenyjogi szempontú átvilágítását papír alapú vagy
elektronikus dokumentumok alapján és a vizsgálat eredményétől függően segítenek a feltárt kockázatok kezelésében.


A vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódó specifikus kockázatelemzés

Szakemberein tanácsot adnak abban, hogy a cég tevékenységéhez kapcsolódóan milyen versenyjogi kockázatok merülhetnek fel, milyen módon lehet e kockázatokat kezelni. Ez magában foglalja például a cég esetleges erőfölényes helyzetének elemzését, beszállítói, forgalmazói kapcsolatok átvilágítását, kizárólagossági klauzulák elemzését, bónuszrendszerek versenyjogi elemzését, egyéb a cég tevékenységéhez kapcsolódó specifikus versenyjogi kockázatok feltárását.


Egyedi esetekhez kapcsolódó versenyjogi tanácsadás

Versenyjogi csoportunk testre szabott tanácsadást nyújt konkrét fogyasztóvédelmi vagy versenyjogi kérdésekben. Így szakszerű egyedi tanácsot nyújtunk például reklámkampányok jogszerűségi vizsgálatában, forgalmazási szerződések vizsgálatában, vagy versenytársak közti együttműködésekhez kapcsolódó és egyéb kérdésekben.

Ismerje meg szakértőnket!

dr. Miks Anna

dr. Miks Anna

Senior Managing Associate, Ügyvéd

Miks Anna a Deloitte Legal Magyarország versenyjogi csoportvezetője. Anna ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja. Anna 2002-ben szerzett jogi diplomát az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Szakmai i... Több