deloitte-hu-ssc-vizio-penzugyi-folyamatok-jovoje

Elemzések

SSC vízió, avagy a pénzügyi folyamatok jövője

A vállalatok szervezeti felépítése folyamatos átalakuláson megy keresztül, reagálva a változó igényekre és külső hatásokra. A modern cégek számára olyan szervezeti felépítés szükséges, ami ezekre a változásokra gyorsan és effektíven tud reagálni. Erre a problémára a Shared Service Center-ek (SSC) és Global Business Services-ek (GBS) kialakítása lehet az egyik megoldás.  

Az SSC-k térnyerése köszönhető a gyors fejlődő képességüknek, valamint az alkalmazkodóképességüknek a különböző geopolitikai körülményekhez (pl. Brexit). Ezen túl gyors és minőségi szolgáltatásokat nyújtanak, jobb ügyfél élményt és nagyobb üzleti eredményt elérve.

Egy 2021-es, Deloitte által készített, „2021 Global Shared Services and Outsourcing Survey Report” című kutatás, közel 600 résztvevővel arra kereste a választ, hogy mik az SSC-k kialakításának főbb mozgatórugói. Ez alapján az az eredmény született, hogy a legfőbb indok az SSC modell kialakításához az eljárások standardizálása, melyet a válaszadók 88%-a jelölt meg.

Ezzel szemben a már GBS szervezeti modellben működő vállalatoknál a legfőbb
fókuszterület a robotizált folyamatautomatizálás (RPA), mely várhatóan az elkövetkezendő 1-3 évben is középpontban lesz. Ezt követte az eljárások további globális standardizálása, valamint a teljeskörű vállalatirányítási rendszerek (ERP) kiépítése. A kutatásból kitűnik, hogy az SSC-k továbbra is vállalatok pénzügyi részlegeiknek az átalakulását fogja elősegíteni, mivel ezzel lehet hosszabb távon a vállalati működés hatékonyságát és üzleti értéket növelni, valamint csökkenteni a szervezet költségeit.

Az eljárások standardizálása egy másik tanulmányban is előkerült. A Deloitte
által publikált, „Finance 2025 revisited” című tanulmány a pénzügyi részleg szerepét vizsgálta a jövő vonatkozásában. Az eredetileg 2018-ban készített előrejelzések, 2021-re teljes automatizálást várt, mely egyszerűsítette volna a mindennapi munkavégzést és ezáltal időt szabadított volna fel a munkavállalóknak, hogy összetettebb feladatokra koncentrálhassanak. Az előrejelzés szerint arra lehetett számítani, hogy a tradicionális folyamatok eltűnnek, és a pénzügyi részlegek az automatizálásért felelős rendszerek tervezésére, konfigurálására és kezelésére helyezik majd a fókuszt. Ehhez képest 2021-re, az eljárások standardizálásnak hiánya és az adatarchitektúra kiépítésének háttérbe szorulása miatt lelassult az automatizáció.

A mostani frissített előrejelzések alapján 2025-re a vállalatok pénzügyi folyamatai a big data használatra, elemzésre és modellezésre fognak fókuszálni annak érdekben, hogy információval lássák el és így segítsék a vállalatok döntéshozóit a stratégiai kérdések meghozatalában. A hétköznapi feladatok könnyebben automatizálhatóak lesznek ERP és más rendszereken keresztül, ezzel felszabadítva a munkavállalók erőforrásait, hogy automatizálhassák a pénzügyi tervezési és előrejelzési folyamataikat és más nagyobb hozzáadott értékű feladatokat.

Összességében, a pénzügy az egyszerűbb feladatok automatizálása mellett a már komplexebb, end to end folyamatok újratervezése felé veszik az irányt, ami mélyebb üzleti betekintésre és ezáltal jobb üzleti döntésekre ad lehetőséget. Ehhez viszont elengedhetetlen a nem stratégiához kötődő pénzügyi folyamatok 100%-os standardizációja. Ennek egy módszere lehet az SSC-k és GBS-ek kialakítása, melyek az egységesített eljárásokon túl költséghatékonyságot is eredményeznek, amely kritikus szempont a piaci pozíció megőrzéséhez. 

Hasznosnak találta?