Deloitte Banking Alert - Anacredit

Elemzések

Anacredit - új adatszolgáltatási kézikönyv és útmutató az EKB validációs ellenőrzéseihez.

Deloitte Banking Alert - 2017. augusztus 28.

A Deloitte Banking Alert hírlevél egy rövid ismertető, mely segítségével naprakész lehet a bankpiacot érintő legfrissebb nemzeti, európai vagy nemzetközi szabályozási újdonságokkal kapcsolatban.

Az EKB közzétette az adatszolgáltatási kézikönyvvel kapcsolatos kérdések és válaszok első kiadását és a validációs ellenőrzésekre vonatkozó kézikönyvet.

Utóbbi ismerteti az AnaCredit rendszerben szolgáltatandó adatok megfelelő minőségét biztosító ellenőrzéseket.

Mely szervezetekre terjed ki a szabályozás hatálya?

A szabályozás hatálya alá tartoznak azok a hitelintézetek és azok külföldi fióktelepei, amelyek az euróövezet valamely tagállamában rendelkeznek székhellyel. (3. cikk)

Az EKB az általa közzétett magyarázó megjegyzésekben megerősítette, hogy az adatszolgáltatás hatálya az alábbi hitelintézetek által nyújtott, illetve kezelt hitelekkel kapcsolatos adatokra terjed ki:

 1. azok az euróövezeti hitelintézetek, amelyek nem minősülnek más hitelintézetek fióktelepeinek;
 2. euróövezeti hitelintézetek külföldi fióktelepei, beleértve az euróövezeten kívüli fióktelepeket is;
 3. azok az euróövezeten belül működő külföldi fióktelepek, amelyek euróövezeten kívüli hitelintézetekhez tartoznak;
 4. euróövezeten kívüli bankok, tekintettel arra, hogy 2018-ban bizonyos euróövezeten kívüli országok is várhatóan csatlakozni fognak az Anacredit rendszerhez

Milyen jellegű adatokat kell szolgáltatni?

Az AnaCredit rendszerben minden, az adatszolgáltatási kötelezettség hatálya alá tartozó hitel kapcsán több mint 100 adatpontra vonatkozóan kell majd adatot szolgáltatni. Ezek az adatpontok a hitelek számos jellemzőjét lefedik, így többek között:

 • az adós adatait (pl. LEI kód, székhely, alkalmazottak létszáma, mérlegfőösszeg stb.),
 • az instrumentum adatait (pl. az instrumentum típusa, pénznem, az instrumentum nemteljesítő-e, a kamat típusa, fizetési gyakoriság stb.),
 • a fedezethez, illetve egyéb biztosítékhoz kapcsolódó adatokat (pl. biztosíték típusa, a fedezetül szolgáló ingatlanok fekvése, eredeti fedezeti érték stb.),
 • valamint a számviteli adatokat (pl. halmozott értékvesztés összege, terhelés forrása, esetleges fizetési halasztás vagy újratárgyalás stb.).

Miben tudunk segíteni?

 1. eltéréselemzés készítésével meggyőződünk arról, hogy az AnaCredit szerinti adatszolgáltatáshoz szükséges adatpontok rendelkezésre állnak-e, illetve felhasználhatók-e
 2. biztosítjuk a megfelelést más prudenciális jelentéstételi követelményeknek (FINREP/COREP) és egyéb szabályozási követelményeknek (IFRS 9, BCBS 239)
 3. támogatást nyújtunk az Anacredit rendszernek a pénzügyi és kockázati IT infrastruktúrába történő integrálása során, ideértve többek között a megfelelő eszközök kiválasztását és személyre szabott megoldások kialakítását
Hasznosnak találta?