kockazatkezeles

Elemzések

BCBS 239: szigorúbb szabályozás kényszerítheti ki a kockázatkezelési adatok minőségének javítását

Önökre is kiterjed a szabályozás! Felkészültek rá?

A BCBS 239 alkalmazása várhatóan javítani fogja a bankok kockázatkezelési és döntéshozatali folyamatainak hatékonyságát. Az alapelvek leíró jellegű útmutatással szolgálnak az olyan rendszerek kialakításához, amelyeket a bankoknak alkalmazniuk kell az adatkezelés és a kockázatkezeléssel kapcsolatos jelentéstétel minőségének javítása érdekében. A bankoknak folyamatosan és egyidejűleg meg kell felelniük az összes alapelvnek, amelyeket az alábbi táblázatban foglaltunk össze.

Magyarországon mely bankokra terjed ki a szabályozás?

A globális rendszerszinten jelentős intézményeken (G-SIFI) kívül minden egyéb rendszerszinten jelentősnek minősített intézménynek meg kell felelnie a BCBS 239 előírásainak, erre pedig három év áll rendelkezésükre azt követően, hogy ebbe a kategóriába sorolták őket.

Az Európai Bankhatóság által 2016 áprilisában közzétett, az EU-ban működő egyéb rendszerszinten jelentős intézmények listája alapján Magyarországon az alábbi intézmények minősülnek nemzeti rendszerszinten jelentős intézménynek és tartoznak a BCBS 239 hatálya alá.

A BCBS 239 alapelvei

A kockázatkezelési adatok hatékony összegyűjtésére és az azokkal kapcsolatos jelentéstételre vonatkozó BCBS irányelvek összefoglalása.

Vállalatirányítás és infrastruktúra:

 • A kockázatkezelési adatok összevonásához és az összevont jelentéstételhez hatékony vállalatirányítási struktúrák szükségesek
 • A bank igazgatóságának és vezetőségének tisztában kell lennie a belső kontrollok és az összevont adatok hiányosságaival
 • Le kell küzdeni a szervezeti akadályokat annak érdekében, hogy a kockázati adatokat az összes szervezeti egységre, földrajzi egységre és jogi személyre kiterjedően, időhatékony módon össze lehessen vonni
 • A rendszereknek lehetővé kell tenniük a kockázatkezelési adatok összevonását és az összevont jelentéstételt, ez pedig akkor különösen kritikus, ha válsághelyzet van

Kockázati adatok összevonása:

 • A bankoknak biztosítaniuk kell, hogy a döntéshozatali folyamat megfelelő támogatása érdekében validált, egyeztetett és pontos kockázati jelentések készüljenek az érdekeltek részére, az előírt határidőkre
 • A jelentéseknek a szervezet működésének minden lényeges területére ki kell terjedniük, és az olvasók számára érthetőnek kell lenniük
 • Minden jelentősebb hiányosságot, illetve gyengeséget alaposan fel kell mérni, és figyelembe kell venni a döntéshozatali folyamat során

Felügyeleti ellenőrzés, eszközök és együttműködés

 • A felügyeleti hatóságok időről időre ellenőrzik, hogy a bankok megfelelnek-e az irányelveknek, és a megfelelő eszközök segítségével gondoskodnak róla, hogy az esetleges hiányosságok kezelése hatékonyan és időben történjen
 • A felügyelet felhívására a banknak tudnia kell mérsékelni a kockázatvállalás szintjét, amennyiben a felügyelet az adatok hiányosságai miatt ezt szükségesnek tartja
   

A megfelelés biztosítása és a kockázati adatok hatékony kezelése terén alkalmazott stratégiai megközelítésünk

Diagnosztikai felmérés

Compliance megoldás tervezése

Megoldás megtervezése

Megoldás kifejlesztése

Megoldás alkalmazása

Bevezetést követő ellenőrzés

Vállalatirányítási keretrendszer és minőségbiztosítás

Szabályozási adatszolgáltatási kontroll keretrendszer

Belső VIR jelentéstételi kontroll keretrendszer

Adatkezelési keretrendszer

IT- és adatinfrastruktúra-irányítási keretrendszer

Újtermék-beszerzési keretrendszer

Vállalati adatszabályok

Adatok és jelentések jóváhagyásának folyamata

Jelentések közzétételének szabályai

Adatok és jelentések validálásának keretrendszere

Adatok és jelentések egyeztetésének keretrendszere

Jelentéskészítés

A jelentéstételhez történő adatbeszerzés keretrendszere

Adatspecifikáció a jelentéstételhez

Jelentéskészítési keretrendszer

Jelentések validálása

Kivételkezelési folyamat a jelentéstételben

Kézi beavatkozási folyamat a jelentéstételben

Jelentéstételi felület kezelésének keretrendszere

Jelentések egyeztetése

 

 

Adatösszevonási keretrendszer

Adatbeszerzés

Analitikus adattámogató keretrendszer

Adatok validálása

Kivételkezelési folyamat az adatkezelésben

Adatösszevonás és -feldolgozás

Adatszótár és taxonómia

Adategyeztetés

 

 

 

IT és adatinfrastruktúra

IT és adatinfrastruktúra-keretrendszer

Adatleltár-keretrendszer

Adatellenőrzési keretrendszer

Adatprofilozási és adattisztítási keretrendszer

Adatarchitektúra-kezelési keretrendszer

Adatbiztonság-kezelési keretrendszer

 

 

 

 

Hasznosnak találta?