kozep-kelet-europai-bankok-ma-tanulmany-2021

Sajtóközlemények

Közép-kelet-európai bankok – Gyorsuló konszolidáció a COVID-19 által okozott turbulenciában

Idén negyedik alkalommal készítették el a Deloitte szakértői a közép-kelet-európai banki fúziókról és felvásárlásokról készített tanulmányt. Nem meglepő módon a közép- és kelet-európai banki trendeket az előző évben leginkább a COVID-19 világjárvány alakította, amely a 2008-as pénzügyi válság óta nem tapasztalt kihívás elé állította a régió bankszektorát. A tavalyi aggasztó előrejelzések ellenére azonban a régiós bankszektor szilárd tőkepozícióval és viszonylag stabil eszközminőséggel ellenállónak bizonyult, de a moratóriumok fokozatos kivezetése miatt az eszközminőség szoros figyelemmel követése indokolt. A világjárvány emellett nem csökkentette a közép-kelet-európai régió banki M&A-aktivitását, sőt, éppen ellenkezőleg: 2016 óta a legmagasabb számú banki M&A tranzakciót jelentették be 2020-ban.

Budapest, 2021. december 21.

A COVID-19 járvány negatív hatása ellenére a közép-kelet-európai bankok tőkemegfelelési mutatója tovább javult 2020-ban, 1,8%-ponttal 22,1%-ra, amely az osztalék kifizetési korlátozásoknak is köszönhető. A szilárd tőkehelyzetnek köszönhetően a közép- és kelet-európai bankszektornak sikerült fenntartania az aktív hitelezési tevékenységet és a továbbra is nyereséges működést, az átlagos ROE 8,3%, míg a ROA 0,9% volt. 2020 elején a bankszektor jelentős eszközminőség-romlásra számított, ezért további céltartalékokat képzett a várható veszteségek fedezésére.  Mindazonáltal a COVID-19 járvány egyelőre nem gyakorolt jelentős negatív hatást az eszközminőségre, ezért az átlagos kockázati költség elkezdett visszatérni a járvány előtti szintre, enyhítve a jövedelmezőségre nehezedő nyomást.

A konszolidáció már folyamatban van a széttöredezett közép-kelet-európai bankszektorban, az utóbbi években számos ügylet ment végbe. A nem stratégiai közép-kelet-európai piaci szereplők elhagyják a régiót vagy racionalizálják működésüket, miközben a legmeghatározóbb regionális szereplők felvásárlási étvágya erős maradt. A tavalyi tanulmány készítésekor az volt a várakozás, hogy a COVID-19 által kiváltott recesszió számottevő nyomást fog gyakorolni a kevésbé hatékony bankokra, mivel a negatív makrogazdasági környezetben a kisebb és kevésbé stabil szereplők nem feltétlenül képesek egyedül leküzdeni a kihívásokat. Ezen várakozások be is igazolódtak, az M&A aktivitás 2020-ban ismét elérte a 2016-os csúcsszintet. Ami a jövőt illeti, a stabilitás, a negatív hatásokkal szembeni ellenállóság, a méretgazdaságosság és a működési hatékonyság továbbra is kiemelkedő jelentőségű lesz, így a nagyobb, diverzifikáltabb bankcsoportoknak várhatóan lesz lehetősége a meggyengült bankok szelektív felvásárlására.

A tanulmány főbb megállapításai:

  • A tavalyi aggasztó előrejelzések és a COVID-19 világjárvány negatív hatásai ellenére a közép- és kelet-európai régióban az átlagos tőkemegfelelési mutató 2019-től 1,8%-ponttal 22,1%-ra javult 2020-ban. A tőkemegfelelési mutatók növekedése az osztalék kifizetési korlátozásoknak is köszönhető volt, amelyet a nemzeti bankok a világjárványra adott válaszként vezettek be.
  • A COVID-19 válság hatásai negatívan hatottak a közép-kelet-európai bankszektor jövedelmezőségére. Az átlagos ROE 4,4%-ponttal 8,3%-ra, az átlagos ROA pedig 0,6%-ponttal 0,9%-ra csökkent 2019 és 2020 között. A jövedelmezőségi mutatók romlásának fő okai a tartósan alacsony kamatlábak és így a nettó kamatbevételek csökkenő, míg a hitelezési veszteségekre képzett céltartalékok növekvő szintjei voltak.
  • A pandémia okozta kihívások ellenére a legnagyobb bankcsoportok piaci pozíciója 2020-ban stabil maradt. A 15 legnagyobb bankcsoport konszolidált eszközállománya a közép- és kelet-európai régió teljes eszközállományának több mint 60%-át tette ki. Az 5 legnagyobb bankcsoport listáját az Erste Csoport vezeti (8,7%-os piaci részesedés, 8 ország), ezt követi a KBC Csoport (8,0%-os piaci részesedés, 4 ország), majd az UniCredit Csoport (6,6%-os piaci részesedés, 9 ország), a Raiffeisen (5,5%-os piaci részesedés, 11 ország), és végül az OTP (5,1% piaci részesedés, 8 ország).
  • A COVID-19 világjárvány okozta nyomás nem vetett véget a közép- és kelet-európai régió javuló eszközminőségének. Összességében az átlagos teljes nemteljesítő hitelek aránya a 2019 évi 6,8%-ról 6,5%-ra csökkent 2020-ban. A jelenlegi nemteljesítő hitelekkel kapcsolatos mérőszámokat azonban torzítják a COVID-19 válság pénzügyi hatásainak enyhítésére bevezetett szabályozói intézkedések. Következésképpen a bankok figyelme nem enyhülhet, mivel a moratóriumok kifutása és a megnövekedett inflációs nyomás középtávon várhatóan veszélyt jelent az eszközminőségi mutatókra.
  • A 2019-hez képest jelentősen magasabb hitelezési veszteségekre képzett céltartalékok 2020-ban a kockázati költségek növekedését jelentették. Ezek a magasabb kockázati költségek a teljes közép-kelet-európai régióban a jövedelmezőségi mutatók romlását okozták, azonban 2021 első féléve során a kockázati költségek visszatértek a korábbi szintre, enyhítve a jövedelmezőségre nehezedő nyomást.
  • A tranzakciók számát tekintve a banki fúziók és felvásárlások legforgalmasabb piacai a közép-kelet-európai régióban 2020 és 2021 novembere között Szerbia (6 tranzakció), Csehország (6 tranzakció), Bosznia-Hercegovina (4 tranzakció), Magyarország (4 tranzakció), Románia (4 tranzakció) és Ukrajna (4 tranzakció) voltak.
  • A közelmúltban a régió legaktívabb felvásárlói a szerb MK Group (5 tranzakció), a Raiffeisen (4 tranzakció), a KBC csoport (2 tranzakció), az OTP csoport (2 tranzakció) és az NLB (2 tranzakció) voltak 2020 és 2021 novembere közötti időszakban.
  • A közelmúltban a legaktívabb eladók a régióban a Sberbank (5 tranzakció), a Danske Bank (2 tranzakció) valamint a Raiffeisen (2 tranzakció) voltak 2020 és 2021 novembere között.  
  • A COVID-19 világjárvány tovább gyorsította a közép- és kelet-európai piacokon zajló konszolidációt. 2020 és 2021 között a regionális banki M&A aktivitás ismét elérte a 2015-2016-os csúcsszintet. A közép- és kelet-európai bankszektor azonban még mindig széttöredezett, sok kisebb szereplővel. Ennek következtében a működési hatékonyság és a méretgazdaságosság javítása érdekében a bankok várhatóan további felvásárlási lehetőségeket keresnek majd. Következésképpen a közép- és kelet-európai régióban élénk tranzakciós aktivitás és további konszolidáció várható. Emellett az olyan nagy bankcsoportok, mint az Erste, a KBC és az OTP terjeszkedési stratégiája fogja várhatóan meghatározni a regionális M&A aktivitást a következő években.

A közelmúltbeli 2020-2021-es banki konszolidációs momentumban is aktívan támogattuk ügyfeleinket. Mivel számos tranzakciót láttunk belülről, illetve a régiós bankszektor vezetőivel történt közelmúltbeli konzultációink alapján, úgy látjuk, hogy a közép- és kelet-európai bankpiac konszolidációja az elkövetkező években is központi téma marad.

– mondta el Bíró Balázs,  Deloitte Magyarország vezérigazgatója és a KKE Regionális FSI üzletág vezetője.
 

Az elmúlt öt évben több mint 50 szereplő vásárolt bankot a régióban, míg
közel tizenöten legalább két bankot vásároltak. Az eladói oldalon több mint 40
szereplő tranzaktált, és közel tizenöten legalább két bankot adtak el. Az
ügyletek mindkét oldalán megvannak tehát a szereplők az élénk tranzakciós
aktivitáshoz.

– tette hozzá Csomor Csaba, a Pénzügyi tanácsadási szolgáltatások üzletágának igazgatója.
 

A tanulmány teljes egészében elérhető ezen a linken.

Hasznosnak találta?