Jogvitákkal kapcsolatos szolgáltatások

Megoldások

Jogvitákkal kapcsolatos szolgáltatások    

Közép-Európa

A Deloitte forensic üzletága számos különböző típusú jogvita során ad tanácsot a vállalkozások és azok jogtanácsosai részére, mind helyi, mind pedig nemzetközi ügyekben, számos iparágra kiterjedően.

Igazságügyi szakértői, pénzügyi elemzési, kárfelmérési és kutatási tapasztalatunkra hagyatkozva a jogviták teljes „életciklusa” alatt a szolgáltatások széles skáláját kínáljuk.

Igazságügyi szakértői tevékenységünk a jogvitákkal kapcsolatos szolgáltatásaink egyik legfontosabb eleme, hiszen a potenciális kár mértékének kérdése a jogviták során különös jelentőséggel bír, legyen szó akár peres ügyekről, akár belföldi vagy nemzetközi választottbírósági eljárásokról. Igazságügyi szakértői tevékenységünk a következőket foglalja magában: jelentések készítése a bíróságok, illetve választottbíróságok számára, a vitatott ügy gazdasági tartalmával kapcsolatos elemzés összeállítása (ez leggyakrabban a felmerült kár és veszteség számszerűsítését, valamint az azokat alátámasztó bizonyítékok bemutatását jelenti), továbbá a bíróság, illetve választottbíróság előtt szakértői tanúként történő megjelenés.

Az eljárás tényleges megindulását megelőzően per előtti támogatást nyújtunk, így például egy számviteli szakember szemszögéből vizsgáljuk meg, hogy az egyik fél általi teljesítés összhangban van-e a szerződési feltételekkel. Per előtti tanácsadással szolgálunk olyan, gyakran felmerülő kérdésekben, mint a követelések számszerűsítése, az esetleges kárkategóriák típusai és jellemzői, vagy éppen az ügy során felmerülő bizonyítási kötelezettségek. Ez a szolgáltatás a „követelések átvilágításaként” is felfogható, ami különösen hasznos lehet a perindítás külső finanszírozásával foglalkozó cégeknek.

Szakértői megállapításokkal kapcsolatos szolgáltatásokat is kínálunk alternatív (nem hivatalos bírósági, illetve törvényszéki) jogvitarendezési eljárásokban, rendszerint a fúziókat és felvásárlásokat követő jogviták során, amikor a vevő és az eladó nem tud megállapodni a végleges vagyonmérleg, illetve a vételár módosítás elemeiről.

Szakértőink a fentieken túl tanácsadási jellegű szakértői szolgáltatásokat is nyújtanak a független (szakértő) tanúskodást megelőzően, vagy akár azzal párhuzamosan is, ezáltal az érintett ügyet oly módon is meg tudjuk vizsgálni, amelyre nem érvényesek a független tanúskodásra vonatkozó korlátozások, ezt pedig sok ügyfelünk előnyösnek tartja.
Szorosan együttműködünk a cégünk forensic technológiai csoportjával, amelynek szakértői a követelések alapjául szolgáló strukturált adatok (pl. adatbázisok, vállalatirányítási rendszerek) és nem strukturált adatok (pl. e-mailek, hanganyagok) összegyűjtését és rendszerezését egyaránt vállalják, és az elektronikus adatszolgáltatási folyamat mindegyik szakaszában komoly tapasztalattal rendelkeznek.

Az alábbi területeken végzünk jogvitákkal kapcsolatos tevékenységet:

 • Szerződésekkel kapcsolatos jogviták
 • Belföldi választottbírósági eljárások
 • Nemzetközi választottbírósági eljárások
 • Peres ügyek

Az általunk nyújtott szolgáltatások:

 • Jogvita előtti támogatás
 • Tanácsadás jogviták során
 • Igazságügyi szakértői és tanúzási szolgáltatások
 • Szakértői megállapításokkal kapcsolatos szolgáltatások
 • Törvényszéki szakértői szolgáltatások
 • Csoportos keresetek és kárigények kezelése

Gyakori jogviták, amelyek során közreműködünk:

 • Kereskedelmi jogviták
 • Vegyesvállalatokkal kapcsolatos jogviták
 • Fúziókat és felvásárlásokat követő (adásvételi szerződésekkel kapcsolatos) jogviták
 • Adóviták
 • Versenypiaci jogviták
 • Szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogviták
 • Befektetők és az állam közötti jogviták
 • Biztosítási kárigények

Ismerje meg szakértőinket!

Csűrös Balázs

Csűrös Balázs

Partner

Balázs partnerként dolgozik a Deloitte budapesti irodájában illetve a Deloitte közép-kelet-európai régiójának kockázati vezetője. A tranzakciós tanácsadás és értékelés és modellezés területén 25 évnyi... Több

Antal Lajos

Antal Lajos

Partner

Antal Lajos a Deloitte Central Europe Kiberbiztonsági szolgáltatások üzletágának vezetője. Lajos több mint 20 év tapasztalattal rendelkezik a kiberbiztonsági tanácsadás terén. A világ egyik vezető eti... Több