Deloitte

Mi változik a termékek nemzetközi kereskedelmében?

A jövőre életbe lépő törvénymódosítások alapvetően érintik a nemzetközi termékfuvarozásra vonatkozó általános forgalmi adó szabályokat is. A változások főleg az uniós irányelv-módosításhoz köthetők, és az évek múlva esedékes átfogó áfareformot megelőző, a jelenlegi rendszer legnagyobb gyakorlati problémáin könnyíteni hivatott ideiglenes megoldások belföldi szabályozásba történő átültetését szolgálják.

Görgessen tovább a részletekért!

Mi változik a termékek nemzetközi kereskedelmében?

A jövőre életbe lépő törvénymódosítások alapvetően érintik a nemzetközi termékfuvarozásra vonatkozó általános forgalmi adó szabályokat is. A változások főleg az uniós irányelv-módosításhoz köthetők, és az évek múlva esedékes átfogó áfareformot megelőző, a jelenlegi rendszer legnagyobb gyakorlati problémáin könnyíteni hivatott ideiglenes megoldások belföldi szabályozásba történő átültetését szolgálják.

Görgessen tovább a részletekért!

Vevői készlet

Láncügylet

Adómentesség Közösségen belüli értékestés esetén

Szállítási dokumentumok

Importmentesség

Vevői készlet

Az Áfa irányelv módosítás nyomán a vevői készletre vonatkozó egyszerűsítés alkalmazása kötelező lesz minden EU tagállam számára, mely az árumozgatás mentesítésére és így a célországbeli áfa-regisztráció kötelezettségének elkerülésére ad lehetőséget. Az alkalmazás feltételei a következők lesznek:

Vevői készletre vonatkozó megállapodás

Az eladó nincs letelepedve az érkezés tagállamában

A vevő adószámmal rendelkezik az érkezés tagállamában

Az eladó előtt a feladás/szállítás megkezdése időpontjában ismert a vevő azonossága és az érkezés tagállama által kiadott adószáma

Nyilvántartási kötelezettség

Összesítő nyilatkozat

Az eladónak a vevői készletbe történő kiszállítás nem keletkeztet bejelentkezési és áfa fizetési kötelezettséget. Áfa szempontból a teljesítés időpontja az áruknak a beszerző általi lehívása a vevői készletből.

Tekintve, hogy a vevői készletre vonatkozó szabályozás egységes lesz az EU-n belül, az egyszerűsítés az Áfa irányelvben foglaltak szerint lehetséges lesz minden vállalkozás számára. Azonban érdemes lesz kiemelt figyelmet szentelni a nyilvántartási és az Európai Összesítő Nyilatkozattételi kötelezettségre, illetve számos új részletszabályra (pl.: áru visszahívása, alanyváltozás vevői oldalon).

Láncügylet

Az intézkedéscsomag részeként egyértelműbbé válik a fuvarozással összefüggő értékesítés meghatározása láncértékesítések esetén.

A jelenlegi szabályok alapján a közbenső vevő általi fuvarozást úgy kell tekinteni, hogy azt beszerzőként végzi, illetve beszerzőként ad arra megbízást.

Kockázat

Nem egyértelmű, hogy mely esetben lehet a második értékesítést adómentesen számlázni.

A vélelem megdönthető, ha a közbenső vevő bizonyítja, hogy a termék küldeménykénti feladását vagy fuvarozását értékesítőként végzi, illetőleg arra másnak értékesítőként adott megrendelést.

Közbenső vevő általi fuvarozás esetén főszabályként a fuvarozást továbbra is a közbenső vevő részére teljesített termékértékesítéshez kell rendelni.

A korábbi helyzettel szemben tehát az adószámok megadásával lehet konkrétan meghatározni, hogy melyik értékesítés legyen a termékmozgáshoz kapcsolódva mentes.

Azonban ha a közbenső vevő közli a neki értékesítővel az indulás tagállamában a részére kiadott közösségi adószámot, akkor úgy kell tekinteni, hogy a közbenső vevő általi értékesítéshez kapcsolódik a termékmozgás.


Adómentesség Közösségen belüli
értékesítés estén

Az Irányelv módosítása következtében a Közösségen belüli termékértékesítések adómentességének alkalmazhatósága további két feltétellel egészül ki. Ezek értelmében az eladó csak akkor számlázhat adómentesen, ha:

A vevő közli vele az indulási tagállamtól eltérő tagállam által kiadott közösségi adószámát

Az eladó eleget tett Összesítő Nyilatkozattételi kötelezettségének.

Szállítási dokumentumok

Eddig:
1) számla + 2) fuvarozást alátámasztó dokumentum (tipikusan CMR)
Jogszabályban nincs meghatározva a lehetséges dokumentumok köre.

Mostantól:

1) Számla:

Az ügylet teljesítését tanúsító számla, amelynek meg kell felelnie a számlával szemben támasztott tartalmi és formai követelményeknek

Mostantól:

2) Nyilatkozat:

Eladó fuvaroz – jeleznie szükséges, hogy az árut ő/nevében eljáró személy adta fel vagy fuvarozta el

Vevő fuvaroz – az eladónak rendelkeznie kell a vevő nyilatkozatával arról, hogy az árut a vevő/nevében eljáró személy adta fel vagy fuvarozta el

Vevői nyilatkozat

 • rendeltetési állam
 • kiállítás napja
 • a beszerző neve és címe
 • a termékek mennyisége és jellege
 • a termékek megérkezésének ideje és helye
 • közlekedési eszköz értékesítése esetén a közlekedési eszköz azonosító száma
 • beszerző nevében a termékeket átvevő személy azonosítása

Mostantól:

3. Szállítást alátámasztó dokumentumok:

Az ügylet teljesítését tanúsító számla, amelynek meg kell felelnie a számlával szemben támasztott tartalmi és formai követelményeknek.

2 típus:

 1. A fuvarozáshoz kapcsolódó dokumentumok - például az aláírt CMR-dokumentum vagy CMR-fuvarlevél, a hajóraklevél, a légi teherszállítási számla vagy az áru fuvarozója által kiállított számla
 2. Egyéb a szállítást alátámasztó dokumentumok:
  1. a termékek feladására vagy fuvarozására vonatkozó biztosítási kötvény; vagy a termékek feladásának vagy fuvarozásának kifizetését igazoló banki dokumentumok;
  2. közjogi hatóság, például közjegyző által kiállított közokirat, amely igazolja a termékek rendeltetési tagállamba való megérkezését;
  3. . a rendeltetési tagállamban a raktár üzemeltetője által kiállított átvételi elismervény, amely igazolja a termékeknek az adott tagállamban való tárolását.

Adómentesség – 2 db a) szerinti / 1-1 a) és b) szerinti dokumentum.

 • aláírt CMR okmány + fuvarozó számlája
 • hajóraklevél + bankszámlakivonat
 • átvételi elismervény (raktár) + légi teherszállítási számla
 • fuvarozásra vonatkozó biztosítási kötvény + fuvarlevél

Importmentesség

Az importált termékhez kapcsolódó szolgáltatásnyújtás adómentességének a feltétele, hogy a szolgáltatást közvetlenül az importáló részére nyújtsák.

Kérdése van?

Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel!

Tancsa Zoltán

Partner

Adó- és jogi tanácsadás

ztancsa@deloittece.com +3620 496 5233
Schütt Attila

Menedzser

Adó- és jogi tanácsadás

aschutt@deloittece.com +3670 509 7657