új ákr

Hírek

Jelentős változások az adóellenőrzések terén

A tervezett legfőbb változás, hogy a fellebbezési és az új eljárásokban – egy-két kivételtől eltekintve – nem lehet majd olyan új tényt állítani, illetve olyan új bizonyítékra hivatkozni, amelyről a társaságnak az elsőfokú határozat meghozatala előtt tudomása volt, azonban a bizonyítékot az adóhatóság felhívása ellenére nem terjesztette elő, az adott tényre nem hivatkozott. Ha pedig a társaság az adóhatóság felhívása ellenére az iratpótlási kötelezettségének nem tesz eleget és emiatt mulasztási bírságot kap, a fellebbezésben új tény, bizonyíték előterjesztésének ugyancsak nem lesz helye.

Hiába lesz 5 fokozatú a jogorvoslati eljárás és hiába lesz lehetőség az észrevételt követően fellebbezést, keresetet, elsőfokú ítélettel szembeni fellebbezést és felülvizsgálati kérelmet benyújtani, amennyiben a társaság az általa ismert és számára kedvező tényeket, bizonyítékokat (pl. fuvarokmányokat, kellő körültekintést alátámasztó dokumentumokat) nem teljes körűen nyújtja be az ellenőrzési eljárás során, vagy legkésőbb az észrevételében, úgy azokra a későbbiekben már nem hivatkozhat.

A jövőben tehát az észrevétel válik a legfontosabb védekezési eszközzé az ellenőrzésre való felkészülés mellett, melynek hiányosságai által, már az elsőfokú eljárásban is megdönthetetlenné válhat egy nagyértékű megállapítás.

Emellett a felkészülés megkezdése azért is időszerű, mert egyre gyakrabban merül fel a vezető tisztségviselők felelősségre vonása a vállalkozások adótartozásaiért, mind az adóhatóságok, mind a vezető tisztségviselőket kinevező gazdasági társaságok által. Ez alól a vezető tisztségviselők pedig csak úgy tudják kimenteni magukat, ha többek között kiküszöbölik a gyakori hibákat (pl. a revizorokkal kapcsolatot tartó munkavállaló megalapozatlan vagy hibás tartalmú nyilatkozatot tesz, vagy elmulaszt átadni lényeges dokumentumokat) azzal, hogy kialakítják az adóhatósági vizsgálatok esetén követendő protokollt, illetve a saját belső ellenőrzési eljárásukat, mellyel üzleti partnereik megbízhatóságát dokumentálják.

Amennyiben a segítségére lehetünk az adóhatósági ellenőrzések esetén alkalmazandó eljárási rend kialakításában, illetve üzleti partnerei megbízhatóságának ellenőrzésében – melyre már automatizált megoldásunk is van –, vagy csak részleteiben is megismerné a 2018-tól várható adóeljárási változásokat, úgy az alábbi gom megnyomásával kérem, ezt jelezze felénk és szakértőink felveszik Önnel a kapcsolatot.

Felkiáltójel - zöld
Hasznosnak találta?