deloitte

Hírek

Aktualitások az utak, közművek, egyéb közcélú beruházások ingyenes átadása kapcsán

Nem friss hír már, hogy néhány éve az Európai Unió Bírósága (EUB) egy nagyon fontos ítéletet (Ítélet) hozott az ingyenes átadások témakörében az ún. Mitteldeutsche Hartstein Industrie AG ügyben (C–528/19). Az Ítélet különlegessége abban volt tetten érhető, hogy egy új, addig ismeretlen megközelítést alkalmazott a közcélú beruházások keretében létrehozott, majd az önkormányzat vagy az állam részére ellenérték nélkül átadott ingatlanok (pl. bekötőút, körforgalom), közművek (együttesen: „létesítmények”) áfa-kezelése terén.

A hivatkozott ügyben az EUB-nak azt kellett megítélnie, hogy vajon egy önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon végzett útépítési beruházásnak az önkormányzat részére történő ingyenes átadása keletkeztet-e áfa-fizetési kötelezettséget. Az EUB arra a következtetésre jutott, hogy mivel a szóban forgó út ingyenes átadása nem valósította meg az adóköteles gazdasági tevékenységből való kivonást, ezért az átadással összefüggésben nem merül fel áfa-fizetési kötelezettség. Továbbá, az érintett adózó ennek ellenére jogosult lehet a beruházással kapcsolatban rá áthárított áfa levonásba helyezésére is. A Bíróság azt is hangsúlyozta, hogy az adott tényállás megítélését nem befolyásolja, hogy az út a nyilvános forgalom számára nyitva áll, azaz azt nemcsak az átadó fél használhatja.

Bár az Ítélet hatására nem módosult az áfa törvény, valamint hivatalos hatósági tájékoztató sem jelent meg ezzel kapcsolatban, ugyanakkor a fenti értelmezés egy remek lehetőséget jelentett arra, hogy az érintettek egyedi állásfoglalások keretében kérjenek megerősítést a saját tényállásukat illetően.

Tapasztalatunk szerint számos adózó élt is ezzel a lehetőséggel, ugyanakkor még mindig előfordulnak olyan múltbeli, illetve jelenlegi projektek, amelyek vonatkozásában a társaságok nem vizsgálják meg kellő körültekintéssel az Ítélet alkalmazhatóságát, ami potenciálisan jelentős áfa megtakarítással is járhat számukra.

Az Ítélet hatására mára már igen jól körvonalózódott az a kvázi egységes hatósági szempontrendszer, amely az egyes ügyletek áfa kezelésének megítélésekor iránymutatásul szolgálhat. Ezért minden olyan társaságnak, aki érintett lehet ilyen jellegű beruházásokkal, javasoljuk fontolóra venni az adott tényállás vizsgálatát és a hatósági megerősítés beszerzését annak érdekében, hogy ezek a típusú ingyenes átadások minél kisebb pénzügyi megterhelést jelentsenek a vállalkozás számára. Fontos arra is figyelemmel lenni, hogy az Ítélet alapján akár múltbeli, el nem évült projektek tekintetében sem zárható ki a potenciális áfa-visszaigénylés.

Amennyiben az Önök társaságánál érdekes lehet az Ítélet alkalmazhatósága, örömmel állunk szíves rendelkezésükre egy elköteleződés nélküli egyeztetésre.

Hasznosnak találta?