deloitte

Magyarországra is megérkezett a DAC7

Érdemes alaposan megvizsgálni, hogy mit kell jelenteni

Kihirdetésre került a DAC7 irányelv magyarországi implementálását lehővé tevő jogszabály, amely új adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a digitális platformok számára. Számos piaci szereplőnek lesz érdemes górcső alá venni, hogy pontosan milyen ügyletek vonatkozásában kell adatot szolgáltatni, hogy könnyítsen a felmerülő adminisztratív terheken.

Budapest, 2022. november 25.

Az adminisztratív együttműködésről szóló uniós irányelv hetedik módosítása (DAC 7) a digitális üzleti platformok számára ír elő adatszolgáltatási kötelezettséget. Célja az, hogy biztosítsa a tagállamok közötti információcserét a digitális platformokon keresztül szerzett jövedelmekről annak érdekében, hogy ezen jövedelmek tisztességes adóztatását elősegítse.

Az uniós direktíva rendelkezései egy, az Országgyűlés által nemrég elfogadott törvénnyel épülnek be a magyar jogrendbe. Az jogszabály értelmében az adatközlési időszak 2023. január 1-jével indul, az ezzel kapcsolatos első jelentést pedig 2024. január 31-gyel bezárólag kell megtenniük az érintetteknek az adóhatóság felé.

Érintettnek minősülnek általánosságban véve a digitális platformüzemeltetők, amelyeknek bizonyos értékesítők vonatkozásában kell eleget tenniük adatszolgáltatási kötelezettségnek az értékesítők tevékenysége alapján.

Ennek értelmében jelentendőnek minősül minden olyan értékesítő, aki ingatlan bérbeadási, személyi szolgáltatási, áruértékesítési vagy közlekedési eszköz bérbeadásával kapcsolatos tevékenységet végez egy online platformon. Kivételt csak közigazgatási szervek, tőzsdén jegyzett társaságok és kapcsolt vállalkozásaik, valamint azon értékesítők képeznek, akik kevesebb mint 30 áruértékesítést teljesítettek egy év alatt, ezek együttes értéke pedig nem haladta meg a 2 ezer eurót. Ingatlanbérbeadás esetén nem jelentendő továbbá az az értékesítő, amelynek a platformüzemeltető több mint 2 ezer ingatlanközvetítést tett lehetővé.

Jelentendő tartalomnak minősül többek közt az értékesítő neve, címe, születési dátuma, adóazonosító vagy adószáma, pénzforgalmi jelzőszáma, cégnyilvántartási száma (jogi személy esetén), valamint adóügyi illetősége. Emellett negyedéves lebontásban jelenteni szükséges a platformon kifizetett vagy befolyt összegek, díjak, jutalékok, adók értékét, és az érintett tevékenységek számát. Ingatlanbérbeadással foglalkozó platformoknak adatot szükséges szolgáltatni ezen felül az ingatlan címéről, helyrajzi számáról, típusáról és a bérelt napok számáról is.

A viszonylag szűkre szabott kivételszabályokat figyelembe véve joggal merül fel a kérdés, hogy az új adatközlési kötelezettség mekkora adminisztrációs terhet ró majd a platformüzemeltetőkre.

Ágazati szereplőkkel folytatott egyeztetéseink alapján szólnak érvek olyan értelmezés mellett is, miszerint csak azon tranzakciók vonatkozásában szükséges a jelentéstételnek eleget tenni, amelyek pénzügyi lebonyolítása is az adott platformon keresztül történik. Ez jelentős könnyítést eredményezhetne az érintettek számára

- tette hozzá Hajnal Ádám a Deloitte adóosztályának menedzsere.

Hasznosnak találta?