Hírek

Új bértámogatási program a kutató-fejlesztői munkahelyek fenntartása érdekében

A kormány a COVID-19 járvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére gazdasági mentőcsomagot hirdetett meg, melynek keretében kiemelt figyelmet fordít a kutató-fejlesztő munkahelyek megőrzésére. A kutató-fejlesztők bértámogatási programját rendező kormányrendelet április közepén lép hatályba, így az igénybevételre ezt követően lesz lehetőség. A támogatással kapcsolatos eddig elérhető információkat az alábbiakban összegeztük.

Amennyiben a munkáltató (kivéve költségvetési szerv) kutató-fejlesztőt foglalkoztat, úgy a székhelye vagy telephelye szerinti illetékes kormányhivatalnál, telephelyenként 1 kérelmet nyújthat be a vészhelyzet vagy annak megszűnését követő 1 hónapon belül, a kutató-fejlesztői után igénybe vehető támogatás igénybevétele céljából. A kérelmet a kormányhivatal 8 munkanapon belül bírálja el és hatósági szerződést köt a munkáltatóval.

A támogatás azon munkavállaló után vehető igénybe, aki a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény fogalma szerint kutató-fejlesztőnek (az a természetes személy, aki új ismeret, szellemi alkotás, termék, szolgáltatás, eljárás, módszer, rendszer létrehozásával, fejlesztésével vagy ezt célzó projektek megvalósításának irányításával foglalkozik) minősül, már a vészhelyzet kihirdetésének időpontjában kutató-fejlesztői státuszban dolgozott, nem tölti a felmondási idejét és ugyanazon munkaviszony kapcsán nem részesül egyéb foglalkoztatást elősegítő támogatásban.

A munkáltató az esetben veheti igénybe a támogatást, ha

  • legalább 6 hónapja működik,
  • bemutatja gazdasági körülményeit, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését,
  • megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak,
  • ellene megszüntetésre irányuló eljárás nincs folyamatban (pl. végelszámolás, felszámolás, csődeljárás),
  • 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő vállalkozásnak.

A támogatás max. 3 hónapos időtartamra vehető igénybe a kérelem benyújtását követően, havonta, kutató-fejlesztő munkavállalónként max. 318 920 forint összegben, mely utólag kerül havonta kifizetésre. Amenyiben a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti havi bruttó munkabére 670 000 forint alatti, akkor a max. támogatás a munkavállaló havi bruttó bére és a 670 000 forint aránya szerinti összegben vehető igénybe.

Fontos kitétel, hogy ugyanazon munkavállaló kapcsán a kutató-fejlesztők bértámogatása mellett nem érvényesíthető más munkahelyteremtő, munkahelymegőrzési vagy csökkentett munkaidős foglalkoztatási támogatás. Továbbá nem nyújtható támogatás munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás (Mt. 53. §), állásidő (Mt. 146.§ (1)), munkavégzés alóli mentesülés (Mt. 146. § (2)) és munkaerő-kölcsönzés (Mt. 214. § (1)) esetén.

A munkáltatónak az alábbi kötelezettségeket kell vállalnia:

  • Létszámfenntartás: kérelem benyújtását megelőző hónap átlagos statisztikai állományi létszámát fenn kell tartani (több telephely esetén valamennyi telephelyre irányadó).
  • Továbbfoglalkoztatás: a kutató-fejlesztő munkavállalót támogatás időtartamával megegyező időtartamig (max. 3 hónapig) tovább kell foglalkoztatni.
  • Munkabér-fenntartás: a kutató-fejlesztő munkavállaló bérét nem lehet csökkenti a támogatás és továbbfoglalkoztatás időtartama alatt.
  • Jelentéstételi kötelezettség: a támogatás feltételeit érintő változást két munkanapon belül be kell jelenteni a kormányhivatalnak.

Amennyiben a fenti támogatással kapcsolatban további kérdése lenne, szívesen állunk rendelkezésére.

Hasznosnak találta?