tamogatas

Hírek

Új magyarországi támogatási program a COVID-19 vírusjárvány gazdasági hatásainak kezelésére

A COVID-19 járvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére az Európai Bizottság által már jóváhagyott új támogatási programot tervez elindítani a Külgazdasági és Külügyminisztérium – a lebonyolításért a HIPA Nonprofit Zrt. felelős. Az új program célja a közép- és nagyvállalatok versenyképességének, likviditási helyzetének javítása, illetve a koronavírus járvány következtében elszenvedett veszteségek csökkentése, elősegítve további beruházások megvalósítását és az elmúlt években létrehozott új munkahelyek fenntartását. Az új ideiglenes program keretében – a különböző vállalásoktól függően - akár 50% támogatási intenzitás és 800 000 euró összegű vissza nem térítendő támogatás is elérhető új beruházások esetén.

A program keretösszege várhatóan 50 milliárd forint lesz, amelyből 2020. december 31-ig igényelhető támogatás abban az esetben, ha a pályázó vállalat vállalja, hogy

  • 2021. június 30-ig legalább 150 000 euró volumenű beruházást hajt végre Magyarországon, és
  • a bázislétszámát (a pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlagos állományi létszámát) a beruházás befejezéséig, de legalább 2020. december 31-ig fenntartja.

Továbbá, a vállalatnak igazolnia vagy nyilatkoznia szükséges, hogy:

  • 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, de a COVID-19 vírusjárvány következtében azzá vált, vagy egyéb pénzügyi vagy gazdasági nehézségei támadtak,
  • árbevétele, vagy megrendelési állományának értéke a járvány miatt, azzal ok-okozati összefüggésben legalább 25%-kal visszaesett,
  • nem felelős a gazdasági visszaesésért és a tőle elvárható gondossággal járt el,
  • a felmerült veszteségekre nincs biztosítása vagy a biztosítás alapján nincs lehetőség a felmerült károk teljes megtérítésére,
  • a beruházást a pályázat benyújtását megelőzően nem kezdte meg.

A program keretében elérhető támogatás összege a beruházás volumenétől függően az alábbiak mentén alakul – de nem haladhatja meg a 800 000 eurót:

  • A beruházási volumen 30%-a, amennyiben a beruházási volumen 150 000 és 300 000 euró között van,
  • A beruházási volumen 40%-a, amennyiben a beruházási volumen 300 001 és 500 000 euró között van,
  • A beruházási volumen 50%-a, amennyiben a beruházási volumen 500 000 euró fölött van.

A támogatás nyújtása pályázati úton történik, a kiírás a HIPA Zrt. honlapján válik elérhetővé.

Az új támogatási program alapvetően a vírusjárvány miatt nehézségekkel küzdő, de továbbra is működő vállalkozásoknak nyújthat segítséget a működés fenntartásával és a fajlagos költségek csökkentésével amennyiben a vállalkozás számára némi beruházás reális a jelenlegi helyzetben. A háromféle opció lehetővé teszi, hogy a vállalatok a helyzet súlyosságától függően mérlegeljék, mely kötelezettség, és ennek megfelelően támogatási összeg megfelelő számukra.

Az Európai Bizottság által jóváhagyott új támogatási program keretében várhatóan már pár napon belül igénybe vehető lesz az átmeneti támogatás, mely a korábban elnyert támogatásokkal együtt is érvényesíthető.

Értesüléseink szerint a Kormány lehetőséget lát arra, hogy a későbbiekben a vállalatok akár 800 000 eurót meghaladó támogatásban is részesüljenek az ideiglenes támogatásokat rendező keretszabály keretein kívül. Ehhez egy új rendelet vagy a meglévő módosítása szükséges, amelyet – immár egy hosszabb eljárásban – szintén jóvá kell hagynia az Európai Bizottságnak.

Az új támogatás lényegi kérdéseire adott gyakorlati válaszokkal és egyéb állami támogatási kérdésekkel kapcsolatban keresse szakértőnket az alábbi elérhetőségeken.

Hasznosnak találta?