mi-a-sikeres-vallalati-transzformacio-kulcsa-deloitte

Sajtóközlemények

Mi a sikeres vállalati transzformáció kulcsa?

Miért kezdenek cégek transzformációba és mire kell figyelni a sikeresség érdekében?

„Jó pap holtig tanul” szól a magyar közmondás: klerikus kollégáikhoz hasonlóan az információs kor egyházai, a multinacionális vállalatok, valamint munkavállalóik sem tehetnek mást, mint követik ezt az örök igazságot. A transzformáció vállalati képesség: a sikeres cégek felismerték a folyamatos fejlődésben rejlő előnyöket és ezzel a tapasztalattal felvértezve képesek piaci előnyöket kiharcolni maguknak.

Budapest, 2022. június 16.

A Deloitte szakértői négy kérdés mentén vizsgálták, hogy milyen mozgatórugók állnak egy vállalat életében a transzformáció mögött, és milyen főbb szereplők és faktorok járulnak hozzá egy átalakítási program sikerességéhez. Ehhez az alapot a több, mint 300 vállalati és transzformációs vezető bevonásával készült 2022-ben megjelent „Monitor Deloitte’s 2022 Chief Transformation Officer Study” című tanulmány szolgáltatta.

Miért kezdenek bele vállalatok transzformációs programokba?

A transzformációs programok indítása, kivitelezése és lezárása egyaránt embert és türelmet próbáló feladat, nem is csoda hogyha a kivitelezés kellős közepén minden érintett szájából elhangzik a jellemző kérdés: Miért is kellett nekünk ez?

- mondta Laczkó Domonkos, a Deloitte Magyarország
technológiai tanácsadás üzletágának
szenior tanácsadója.

A tanulmány a transzformációs programok mögött álló érvrendszert három nagyobb kategóriába rendezi: jelenlegi működés optimalizálása, üzleti tevékenység kiterjesztése, üzleti működés újragondolása. 

A válaszokból kiderül, hogy a transzformációk mögött álló indokok nagyobb részben a jelenlegi működés optimalizálására (42%), valamint a meglévő tevékenység szélesítésére fókuszálnak (37%). Az általában a „transzformáció” kifejezéssel asszociált üzleti modell újragondolása kisebb, de nem elhanyagolható arányban (21%) jelenik meg.

Mik a transzformációs programok mögött álló főbb hajtóerők?

A kutatásban a miért kérdésen túl, a megkérdezetteknek a mikor kérdésre is választ kellett adnia. Jellemzően a transzformációs programok létrejötte nem egy döntéshez vagy időbeli eseményhez köthető, hanem több esemény együttes bekövetkezésére adott válaszként jelenik meg.

A legmagasabb arányban megjelölt válaszok alapján a transzformáció elindítása mögött álló leggyakoribb indokokból két fő következtetés vonható le:

  • a digitális technológiai megoldások folyamatos fejlődésének kiaknázása minden szervezet számára kiemelt prioritással bír - ezt a trendet hatványozottan erősítette a koronavírus, amely egyre inkább a digitális munkavégzés és bürokrácia felé tereli az embereket;
  • a belső mozgatórugók a szervezeti működés és folyamatok hatékonyságát célozzák, a költségekkel szemben: a vállalatok nem feltétlenül kevesebbet, inkább hatékonyabban szeretnének költeni.

Kik állnak a változás élén?

A transzformációs programok jellegükből fakadóan több terület közötti koordinációt igénylő, magas emberi tudás- és erőforrás igényű események, nem köthetőek pusztán egy-egy szervezeti egység szaktudásához. A Deloitte tanulmányának eredményei szerint a tipikus transzformációs program 5-7 terület közös munkájának eredménye, melyek közül a legmagasabb arányban az IT szakemberei képviselik magukat: a válaszadók 78%-a jelezte, hogy nélkülük elképzelhetetlen a transzformáció, megelőzve a stratégiai és az emberi erőforrások területeket.

A humánerőforrások bevonásánál is árulkodóbb az anyagi erőforrások felhasználásának megoszlása, amelyeknél a válaszadók szerint 26%-os aránnyal szintén a technológia viszi a prímet. Ez a megállapítás egybevág a folyamatosan növekedő technológiai kiadások trendjével, melyet a Deloitte munkatársai korábban részletesen bemutattak.

Mik a sikeres transzformáció kulcs tényezői?

Ugyan minden transzformáció egyedi, sajátos elvárásrendszerrel és sikerkritériumokkal bír, vannak azonban olyan fundamentumok, melyek szem előtt tartása jelentősen erősítheti a transzformáció sikerességének esélyét. A tanulmányban a válaszadók három értéket emeltek ki, mint egy sikeres transzformáció kulcs elemei: a felső vezetői bevonódás, az aktív transzformációs vezető és a pénzügyi befektetés. 
 

A sikerhez nélkülözhetetlen a tiszta elvárások felállítása és megfelelő emberek dedikálása, egy elkötelezett vezető a szükséges kapacitással, tudással és felhatalmazással, valamint megfelelő mennyiségű és megfelelően megtervezett pénzügyi kiadások.

– mondta Szathmáry András,a Deloitte Magyarország
technológiai tanácsadás üzletágának
szenior menedzsere.

Az IT szerepe a folyamatos transzformációk világában

Egy vállalati transzformációs ökoszisztémán belül radikálisan megváltozott az IT szerepe és felelőssége is: míg korábban ez a szervezeti egység az üzleti területek kiszolgálójaként, alacsony befolyással rendelkezett, manapság egyre gyakrabban fogalmazódik meg egy olyan elvárás az IT irányába, hogy vezető („driver”) szerepet magára öltve kezdeményezzen, proaktívan reagáljon a kor és digitális fejlődés által támasztott elvárásokra.

A vállalati transzformációs programok által biztosított kiemelt figyelem lehetőséget ad a CIO-k számára, hogy újra definiálják szervezeti egységük szerepét, elmozdulva a szolgáltató funkcióból a partner vagy a fejlődés pionírjának szerepe felé.

 – tette hozzá Szathmáry András.

 

A tanulmány itt érhető el teljes terjedemében.

Hasznosnak találta?