screw

Hírek

Negyedéves hírlevél

A gyártó szektort érintő legfontosabb témák

Visszajárhat a közcélú beruházásokkal összefüggésben korábban megfizetett áfa az EUB új döntése alapján

A hatályos Áfa törvény rendelkezései szerint a beruházás keretében létrehozott, az önkormányzatok vagy az állam részére ellenérték nélkül átadott ingatlanok, utak (pl. bekötőút, körforgalom, közmű a továbbiakban: „fejlesztések”) esetén az átadót – az adóhatóság és a magyar bíróságok értelmezése szerint – áfafizetési kötelezettség terheli, tekintettel arra, hogy az áfa a beruházással kapcsolatosan korábban levonható volt. Miután az átadó, az áfa fizetési kötelezettséget általában nem tudja az önkormányzatokra vagy az államra áthárítani, ez az összeg az átadónál többletköltségként jelenik meg.

Ugyanakkor, az Európai Unió Bírósága a közelmúltban a C-528/19. számú Mitteldeutsche Hartstein-Industrie AG ügyben meghozott ítéletében kimondta, hogy amennyiben a fejlesztésekre a beruházó saját gazdasági tevékenysége keretében került sor, úgy ezen fejlesztéseknek az önkormányzatok vagy az állam részére történő ingyenes átadásakor nem kell áfát fizetni, mivel az ingyenes átadás ellenére a fejlesztés továbbra is az átadó gazdasági tevékenysége keretében hasznosul, nem valósul meg a gazdasági tevékenységből történő kivonás. Az Európai Unió Bírósága ezzel együtt megerősítette azt is, hogy az ilyen típusú fejlesztések esetében az átadó továbbra is jogosult lehet a beruházással kapcsolatosan felmerült áfa levonására, feltéve, hogy a fejlesztésekkel kapcsolatos munkálatok nem haladták meg a beruházó gazdasági tevékenysége végzésének lehetővé tételéhez szükséges mértéket.

Az Európai Unió Bíróságának ezen döntése alapján tehát egyrészt megkérdőjelezhető a fejlesztések ingyenes átadása során felmerülő áfa-fizetési kötelezettség, másrészt ennek ellenére továbbra is fennállna a beruházók áfa-levonási joga a beszerzéseket terhelő előzetesen felszámított áfa tekintetében amennyiben az ítéletben és a korábbi ítélkezési gyakorlatban meghatározott feltételek teljesülnek.

A döntés megnyithatja a lehetőséget az ilyen típusú fejlesztések átadását terhelő, el nem évült és korábban a költségvetés felé megfizetett áfa-összegeknek a visszaigénylésére, illetve megszüntetheti a jövőre nézve fennálló adófizetési kötelezettséget is.

Az áfa-visszaigénylésére a közösségi jogra való hivatkozással egy speciális eljárás keretében lehet lehetőség, azonban az eljárás módja nagyban függ az érintett időszaktól is (pl. ellenőrzéssel lezárt időszak). A megfelelő eljárás megválasztása azért is fontos, hogy az eljárás eredményeképpen nem merüljön fel bírságkockázat.

Minderre tekintettel tehát mindenképpen érdemes áttekinteni, hogy az Önök Társasága az elmúlt 5 évben valósított-e meg olyan fejlesztéseket, amelyeknek az önkormányzatok vagy az állam részére történő ingyenes átadása során áfa-fizetési kötelezettsége keletkezett. Mindamellett, hogy az Európai Unió Bíróságának ezen döntése alapján jó esély mutatkozik a korábban megfizetett áfa- visszaigénylésére.

Amennyiben a fenti lehetőség érdekes lehet az Önök számára, úgy a korábbi ügyletekre tekintettel a Deloitte szakértői szívesen közreműködnének a megfelelő igényérvényesítés előkészítésében, illetve az adóhatósággal történő egyeztetésekben, valamint a jövőre nézve segítenének egy megfelelő gyakorlat kialakításában is.

Hasznosnak találta?