paper

Megoldások

Elérhető adókedvezmények, támogatások, egyéb ösztönzők

A társaságok tevékenységei, beruházásai kapcsán számos kedvezmény elérhető, melyek által csökkenthetőek a költségek, illetve többletforrásokhoz juthatnak a társaságok. Szakértőink komplex megoldást nyújtanak a kedvezmények, támogatások azonosításában, ezek érvényesítésében, valamint valamennyi kapcsolódó adózási/állami támogatási kérdésben.

Energiahatékonyság

Ha egy energiahatékonyság növekedését célzó beruházás vagy felújítás révén a végsőenergia-fogyasztás csökkenését eredményező energiamegtakarításra kerül sor, a társasági adóból adókedvezmény vehető igénybe a beruházás üzembe helyezését követő adóévben – vagy az adózó döntése szerint a beruházás üzembe helyezésének adóévében – és az azt követő öt adóévben, akár a tárgyévi számított társasági adó 70%-áig. A támogatási intenzitás mértéke régiónként eltérő, nagyvállalatok esetén a támogatási intenzitás 30-45%, középvállalkozásoknál 40-55%, kisvállalatoknál akár 50-65% is lehet. Az igénybe vehető adókedvezmény beruházásonkénti maximális összege 15 millió euró.

Az energiahatékonysági adókedvezményre vonatkozó Tao tv., a végrehajtási szabályokról szóló kormányrendelet, egyéb adózási, energiahatékonysági és európai uniós állami támogatási szabályozás kötelező együttes alkalmazása többek között olyan lényegi értelmezési kérdéseket vet fel, mint az energiamegtakarítás megfelelő viszonyítása, az alapul szolgáló projekt tartalmának adózási és állami támogatási szempontból egyaránt alátámasztható definiálása, a támogatáshalmozódás kezelése, vagy az elszámolható és nem elszámolható költségek közötti költségkategóriák értelmezése, amelyek az adókedvezmény iránti jogosultságot, illetve – a jogosultság fennállása esetén – az adókedvezmény mértékét jelentősen befolyásolhatják. A fenti kérdések komplex kezelése kapcsán keresse szakértőinket.

Folyamatos növekedés fenntartása – az állami támogatások jelentősége

A hazai beruházások ösztönzése érdekében a magyar állam jelentős költségvetési forrásokat biztosít a Magyarországon működő vállalatok tevékenységének támogatására. Az elmúlt években számos termelő vállalatot segítettünk a számukra megfelelő támogatási lehetőségek megismerésében, a megfelelő konstrukció kiválasztásában, a lehetőségek kombinálásában és az optimális, rugalmas támogatási feltételek kialakításában.

Jól ismerjük a termelő vállalatok legfőbb igényeit és kihívásait az új beruházásokhoz (fejlesztési adókedvezmény; eszköz alapú, illetve technológia intenzív beruházásokhoz egyedi kormánydöntéssel (EKD) megítélt támogatás), a K+F projektekhez (K+F adóalapkedvezmények, K+F EKD támogatás), valamint a munkavállalók képzéséhez (képzési támogatás) elérhető támogatások igénybevétele és elszámolása tekintetében.

Az elérhető támogatások sok esetben döntő érvként szolgálhatnak a külföldi anyavállalatok számára bizonyos tevékenységek Magyarországon való megvalósítása érdekében, avagy a társaság egy-egy nagyobb szabású, kockázatosabb beruházásának megkezdése mellett: például a fejlesztési adókedvezmény az éves társasági adófizetési kötelezettség értékének 80%-áig érvényesíthető, az EKD támogatások keretében pedig a támogató egyedi döntésétől, illetve a megvalósítási helyszín régiójától függően a költségek akár 25-50%-áig terjedhet a megítélt támogatás összege. Szolgáltatásaink magukban foglalják a kormányzati szervekkel való egyeztetés, a támogatási szerződéskötés és az esetleges későbbi szerződésmódosítások szakértői támogatását, valamit a szakmai és pénzügyi beszámolók elkészítését.

Szolgáltatásaink nyújtása során azokat a megbízásokat keressük, amelyek keretében a nagyvállalati ügyfeleink egyedi üzleti igényeihez igazodva egyedi megoldásokat tudunk kínálni. Az iparági tapasztalatok hatékony érvényesítése érdekében külön termelői vállalatokra fókuszáló munkacsoport is működik a Deloitte-on belül különböző szakterületen dolgozó kollégák közreműködésével.
 

Kutatás-fejlesztési tevékenység

A saját tevékenységi körben végzett kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenységek közvetlen költségei kapcsán a társasági adóból, a helyi iparűzési adóból, az innovációs járulékból és a szociális hozzájárulási adóból kedvezmény érvényesíthető. A tapasztalataink alapján azonban a társaságok számára sokszor kérdéses, hogy melyek azok a projektek/tevékenységek egy vállalat működésében, amelyek megfelelnek a hazai módszertan szerinti kutatás-fejlesztés fogalmának.

Nem példa nélküli, hogy a vállalatok alábecsülik az általuk végzett fejlesztés újszerűségét, ezért érdemes első körben minden fejlesztési tevékenységet áttekinteni széles iparági tapasztalattal rendelkező szakértőink segítségével. Az átfogó vizsgálat során azonosított, várhatóan K+F-nek minősülő tevékenységek esetében az adóelőnyök igénybevétele és az adókockázat minimalizálásának érdekében ajánlott a K+F jelleg minősítését kérni a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál (SZTNH), melyben ugyancsak támogatjuk ügyfeleinket.

A potenciálisan K+F-nek minősülő projektek kiválasztását követően szolgáltatásaink kiterjednek a K+F minősítési kérelem előkészítésére, valamint a hatósággal való egyeztetés támogatására. További nehézséget jelenthet a társaságok számára a K+F tevékenységhez kapcsolódó költségek azonosítása, illetve a költségek nyilvántartása.

A munkaidő-nyilvántartási rendszerek és a költség-elszámolási rendszerek áttekintését követően a szakértői és iparági tapasztalatainkra támaszkodva hasznos javaslatokat és ajánlásokat tudunk tenni a hatékonyság növelése és az esetleges kockázatok csökkentése érdekében.Adóhatósági ellenőrzések során számos K+F projektet vizsgált az adóhatóság a Deloitte ügyfeleinél, és valamennyi ellenőrzés megállapítás nélkül zárult a K+F adóalap-kedvezményeket illetően.

Tekintettel arra, hogy a K+F tevékenység kapcsán hazai és európai uniós forrásból is több vissza nem térítendő támogatási lehetőség is elérhető, érdemes a K+F tevékenység tervezésekor és az adóelőnyök igénybevételekor ezeket is tudatosan figyelembe venni, a kombinálhatóságot megvizsgálni.
 

Kormányzati együttműködés és tanácsadás

Ahogy más iparágaknál, úgy a gyártó vállalatok esetében is meghatározó szerepet tölt be a vállalkozások működésében a folyamatos együttműködés a székhelyüknek, illetve gyártási tevékenységüknek otthont adó országok vezetésével. Ennek jegyében a felek közötti párbeszéd ösztönzésére például Magyarország Kormánya és immár több mint 75 vállalkozás kötött ún. Stratégiai Megállapodást, melyben kölcsönösen biztosítják egymást együttműködésükről és a magyar gazdaság iránti elkötelezettségükről. Tapasztalatunk szerint mégis egyre gyakrabban érzi mindkét fél azt, hogy az együttműködés potenciálját nem használják ki teljes mértékben.

Ennek ismeretében olyan területeken, ahol a vállalkozások közvetlenül vagy közvetve kapcsolatba kerülnek a kormányzattal, és ezáltal különös szerepet játszik, hogy az adott vállalkozás értse a kormányzati gondolkodás logikáját, a Deloitte hatékonyan tud segítséget nyújtani a lehetőségek maximális kiaknázásában – legyen szó szabályozáshoz, üzletfejlesztéshez vagy hatósági eljáráshoz kapcsolódó kérdésekről. Kormányzati szolgáltatásaink a támogatási lehetőségek aktuális helyzetének ismeretével és a Deloitte évtizedre visszanyúló állami támogatási tapasztalatával holisztikus megközelítést kínálnak a vállalkozások kapcsolódó kihívásainak kezelésére.